Pytania i odpowiedzi

Czy wartość firmy, obejmująca referencje i doświadczenie, może podlegać amortyzacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 marca 2011 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Jak prawidłowo wyliczyć pracownikowi wynagrodzenie za dwukrotną pracę w tej samej dobie pracowniczej?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 marca 2011 r., Rycak Magdalena | Aktualne

Czy VAT od prowizji, pobieranej przez sprzedawcę kuponów premiowych, podlega odliczeniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 marca 2011 r., Zaniewicz Edyta | Aktualne

Jakich księgowań dokonać w przypadku kradzieży środka trwałego częściowo sfinansowanego dotacją?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 marca 2011 r., Mikulska Dorota | Aktualne

Czy trzeba wykonać okresowe badania lekarskie, jeśli pracownikowi zmieniono nazwę stanowiska?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 marca 2011 r., Szymański Kamil | Nieaktualne

Jak wyliczyć wynagrodzenie za pracę w dniu wolnym udzielonym w zamian za pracę w niedzielę?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 marca 2011 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Jak ująć w księgach rachunkowych SPZOZ wypłatę odszkodowania za błąd lekarski?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 marca 2011 r., Skrzypska Dorota | Nieaktualne

Jak wykazać w deklaracji VAT usługę prawną, wykonaną dla kontrahenta z Hiszpanii?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 marca 2011 r., Różycki Karol | Nieaktualne

W jakim miesiącu należy ująć korektę faktury, otrzymanej i zaksięgowanej w grudniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 marca 2011 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Czy i kiedy podatnik może odliczyć VAT z faktury nabycia licencji do programu komputerowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 marca 2011 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy firma świadcząca usługi marketingowe powinna rozliczać VAT z tego tytułu jako stałą usługę biurową?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 marca 2011 r., Chabasińska Dorota | Nieaktualne

Czy dla usługi montażu pieca dla budownictwa mieszkaniowego, obowiązuje stawka opodatkowania w wysokości 8%?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 marca 2011 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy do usługi polegającej na dokończeniu budowy statku, podatnik może zastosować stawkę 0%?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 marca 2011 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Czy podatnik musi wykonać dodatkowe badanie techniczne samochodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 marca 2011 r., Łabno Paweł | Nieaktualne

Jak należy rozliczyć zakup używanego samochodu osobowego od firmy holenderskiej?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 sierpnia 2011 r., Gawlas Daniel | Nieaktualne

Czy podatnik powinien dokonać korekty podatku naliczonego w związku z darowizną samochodu osobowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 marca 2011 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Czy podatnik może odliczyć VAT z faktury za usługi cateringowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 marca 2011 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy w przypadku cesji leasingu firma może odliczyć VAT, jeżeli poprzednik dokonał już odliczenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 marca 2011 r., Kłos Piotr | Nieaktualne

Czy wniesienie aportem biznesplanu podlega opodatkowaniu VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 marca 2011 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Jaką stawkę VAT i jaki symbol PKWiU zastosować na zbiór nasion z drzew leśnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 marca 2011 r., Łabno Paweł | Nieaktualne

Kiedy podatnik powinien wykazać obowiązek podatkowy w przypadku refaktury kosztów zużycia energii elektrycznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 marca 2011 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy powinniśmy na nowo wyliczać część odsetkową i kapitałową raty leasingowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 marca 2011 r., Michalak Marcin | Aktualne

Ile wynosi okres wypowiedzenia w przypadku, gdy to pracownik złoży wypowiedzenie?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 marca 2011 r., Siwińska Magdalena | Aktualne

Kiedy odpis aktualizujący może być zaliczony do kosztów uzyskania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 marca 2011 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy dochody samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej zwolnione są z podatku dochodowego od osób prawnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 marca 2011 r., Brzeziński Artur | Nieaktualne

Czy zakup pędzla do malowania ścian może być kosztem uzyskania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 marca 2011 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Jaki jest zakres odpowiedzialności Komisji Nadzoru Finansowego za czynności jej funkcjonariuszy?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 marca 2011 r., Czerniawski Ryszard | Nieaktualne

Jakie są pozytywne przesłanki ustawowe zawarcia umowy krótkiej sprzedaży?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 marca 2011 r., Czerniawski Ryszard | Nieaktualne

Jakie są zadania audytu wewnętrznego w banku i rola w tym zakresie jego rady nadzorczej?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 marca 2011 r., Czerniawski Ryszard | Nieaktualne

Jakie są kompetencje rady nadzorczej banku spółdzielczego?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 marca 2011 r., Czerniawski Ryszard | Aktualne

Co jest skuteczniejsze windykacja polubowna czy egzekucja komornicza?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 marca 2011 r., Habryn-Chojnacka Ewa | Aktualne

W jaki sposób powstaje nadpłata w podatku dochodowym od osób fizycznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 marca 2011 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy pracownik ma prawo żądać wydania świadectwa pracy ze starą nazwą szkoły?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 marca 2011 r., Kobus Iwona | Aktualne

Czy wydatek na opłacenie gwarancji na sprzęt komputerowy stanowi koszt dla organizacji pożytku publicznego?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 marca 2011 r., Niemiec Renata | Aktualne

Czy otrzymana w 2008 r. dotacja z NFOŚiGW na ulepszenie środków trwałych jest zwolniona z CIT?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 marca 2011 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy wartość egzemplarzy autorskich powinna być zaliczana do przychodów autora (tłumacza) książki?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 marca 2011 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy nauczycielce należą się dwa świadczenia urlopowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 marca 2011 r., Handzlik Marta | Aktualne

Jakie formy pomocy mogą być ujęte w regulaminie ZFŚS?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 marca 2011 r., Handzlik Marta | Aktualne

Czy należy sporządzić aneks do umowy o pracę, jeśli zmianie uległ adres i nazwa pracodawcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 marca 2011 r., Latos - Miłkowska Monika | Aktualne

Czy rozbieżności powstałe w wyniku potwierdzenia salda wywołują skutki w CIT?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 marca 2011 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy i kiedy stanowi koszt podatkowy wydatek na naprawę kanalizacji znajdującej się na cudzym gruncie?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 marca 2011 r., Woźniak Joanna | Nieaktualne

Jakie są zasady prowadzenia ewidencji dla celów VAT w przypadku powierzenia tego zadania biuru rachunkowemu?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 marca 2011 r., Ratajszczak Katarzyna | Nieaktualne

Czy należy pobrać podatek u źródła wypłacając odsetki od pożyczki pożyczkodawcy z Czech?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 marca 2011 r., Pioterczak Radosław | Nieaktualne

Jak rozliczyć na gruncie VAT prowizję otrzymaną od węgierskiego kontrahenta?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 marca 2011 r., Kłos Piotr | Nieaktualne

Jak rozliczyć w VAT łańcuchową transakcję transportu towarów?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 marca 2011 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Do jakiej grupy KŚT zaliczyć wagę inwentarzową używaną w masarni?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 marca 2016 r., Jurek Marek | Aktualne