Pytania i odpowiedzi

Jaki będzie moment powstania obowiązku podatkowego w przypadku prac ziemnych wykonywanych przy użyciu koparki?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 marca 2011 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Jaką stawkę podatku VAT powinien zastosować producent balustrad żeliwnych wystawiając fakturę?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 marca 2011 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy stanowi koszt uzyskania przychodu zwrot kosztów naprawy samochodu klienta?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 marca 2011 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy telewizory plazmowe można uznać za środki trwałe poddane szybkiemu postępowi technicznemu?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 marca 2011 r., Niziołek-Duda Kamila | Nieaktualne

Jak rozliczyć nakłady na wykonanie projektu wzorniczego nowego produktu?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 marca 2011 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

W jaki sposób zmienić program księgowy w ciągu roku?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 marca 2011 r., Leszczyńska-Trochonowicz Dagmara | Aktualne

Czy dopuszczalne jest zawarcie przez jednego pracodawcę z pracownikiem dwóch umów?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 marca 2011 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Czy płatnik powinien rozpoznać przychód podatkowy w miesiącu potrącenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 marca 2011 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Jakiego rodzaju koszty należy uwzględnić przy tworzeniu rezerw związanych z likwidacją?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 marca 2011 r., Michalak Marcin | Aktualne

Czy nauczyciel będzie zobowiązany odrabiać zajęcia, podczas których był nieobecny z powodu choroby?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 marca 2011 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Kiedy należy skierować nauczycielkę na badania kontrolne?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 marca 2011 r., Kosiarz Agnieszka | Nieaktualne

Jak wyliczyć wymiar urlopu wypoczynkowego dla pracownika zatrudnionego na 1/4 etatu?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 marca 2011 r., Handzlik Marta | Aktualne

Czy nauczyciel ma prawo do zaległej nagrody jubileuszowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 marca 2011 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Czy istnieje możliwość budowy tzw. "połówki bliźniaka"?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 marca 2011 r., Smaga Łukasz | Aktualne

Czy dochód z tytułu zasiłku macierzyńskiego można potraktować jako dochód utracony?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 marca 2011 r., Mazurkiewicz Bartlomiej | Nieaktualne

Jak rozliczyć w VAT usługi biurowe wykonywane w Polsce na rzecz zagranicznego podmiotu?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 marca 2011 r., Gawlas Daniel | Nieaktualne

Czy wartość firmy, obejmująca referencje i doświadczenie, może podlegać amortyzacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 marca 2011 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Jak prawidłowo wyliczyć pracownikowi wynagrodzenie za dwukrotną pracę w tej samej dobie pracowniczej?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 marca 2011 r., Rycak Magdalena | Aktualne

Czy VAT od prowizji, pobieranej przez sprzedawcę kuponów premiowych, podlega odliczeniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 marca 2011 r., Zaniewicz Edyta | Aktualne

Jakich księgowań dokonać w przypadku kradzieży środka trwałego częściowo sfinansowanego dotacją?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 marca 2011 r., Mikulska Dorota | Aktualne

Czy trzeba wykonać okresowe badania lekarskie, jeśli pracownikowi zmieniono nazwę stanowiska?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 marca 2011 r., Szymański Kamil | Nieaktualne

Jak wyliczyć wynagrodzenie za pracę w dniu wolnym udzielonym w zamian za pracę w niedzielę?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 marca 2011 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Jak ująć w księgach rachunkowych SPZOZ wypłatę odszkodowania za błąd lekarski?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 marca 2011 r., Skrzypska Dorota | Nieaktualne

Jak wykazać w deklaracji VAT usługę prawną, wykonaną dla kontrahenta z Hiszpanii?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 marca 2011 r., Różycki Karol | Nieaktualne

W jakim miesiącu należy ująć korektę faktury, otrzymanej i zaksięgowanej w grudniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 marca 2011 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Czy i kiedy podatnik może odliczyć VAT z faktury nabycia licencji do programu komputerowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 marca 2011 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy firma świadcząca usługi marketingowe powinna rozliczać VAT z tego tytułu jako stałą usługę biurową?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 marca 2011 r., Chabasińska Dorota | Nieaktualne

Czy dla usługi montażu pieca dla budownictwa mieszkaniowego, obowiązuje stawka opodatkowania w wysokości 8%?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 marca 2011 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy do usługi polegającej na dokończeniu budowy statku, podatnik może zastosować stawkę 0%?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 marca 2011 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Czy podatnik musi wykonać dodatkowe badanie techniczne samochodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 marca 2011 r., Łabno Paweł | Nieaktualne

Jak należy rozliczyć zakup używanego samochodu osobowego od firmy holenderskiej?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 sierpnia 2011 r., Gawlas Daniel | Nieaktualne

Czy podatnik powinien dokonać korekty podatku naliczonego w związku z darowizną samochodu osobowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 marca 2011 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Czy podatnik może odliczyć VAT z faktury za usługi cateringowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 marca 2011 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy w przypadku cesji leasingu firma może odliczyć VAT, jeżeli poprzednik dokonał już odliczenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 marca 2011 r., Kłos Piotr | Nieaktualne

Czy wniesienie aportem biznesplanu podlega opodatkowaniu VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 marca 2011 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Jaką stawkę VAT i jaki symbol PKWiU zastosować na zbiór nasion z drzew leśnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 marca 2011 r., Łabno Paweł | Nieaktualne

Kiedy podatnik powinien wykazać obowiązek podatkowy w przypadku refaktury kosztów zużycia energii elektrycznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 marca 2011 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy powinniśmy na nowo wyliczać część odsetkową i kapitałową raty leasingowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 marca 2011 r., Michalak Marcin | Aktualne

Ile wynosi okres wypowiedzenia w przypadku, gdy to pracownik złoży wypowiedzenie?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 marca 2011 r., Siwińska Magdalena | Aktualne

Kiedy odpis aktualizujący może być zaliczony do kosztów uzyskania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 marca 2011 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy dochody samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej zwolnione są z podatku dochodowego od osób prawnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 marca 2011 r., Brzeziński Artur | Nieaktualne

Czy zakup pędzla do malowania ścian może być kosztem uzyskania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 marca 2011 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Jaki jest zakres odpowiedzialności Komisji Nadzoru Finansowego za czynności jej funkcjonariuszy?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 marca 2011 r., Czerniawski Ryszard | Nieaktualne

Jakie są pozytywne przesłanki ustawowe zawarcia umowy krótkiej sprzedaży?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 marca 2011 r., Czerniawski Ryszard | Nieaktualne