Pytania i odpowiedzi

Jak dla celów podatku dochodowego od osób prawnych kwalifikować zakup i odsprzedaż refakturowanych usług?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 marca 2011 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy można potrącić wierzytelność nieprzedawnioną z wierzytelnością przedawnioną?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 marca 2011 r., Król Arkadiusz | Aktualne

Czy nauczyciel, który podjął studia podyplomowe ma uprawnienia do urlopu szkoleniowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 marca 2011 r., Piszko Agata | Aktualne

Przez jaki okres od wprowadzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego właściciel jest zobowiązany do zapłaty renty planistycznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 marca 2011 r., Niewińska - Struszyńska Maria Magdalena | Nieaktualne

Czy diety wypłacane kierowcy transportu międzynarodowego podlegają odliczeniu od dochodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 marca 2011 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jakiej ochronie prze potrąceniami podlega wynagrodzenia przysługujące za okresy dłuższe niż 1 miesiąc?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 marca 2011 r., Masłowski Jarosław | Nieaktualne

Na jakich kontach powinnam zaksięgować podatek odroczony?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 marca 2011 r., Pawliszyn Piotr | Aktualne

Jak rozliczyć kredyt inwestycyjny, który sfinansował nabycie gruntu z budynkiem?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 marca 2011 r., Jurek Marek | Aktualne

Jak rozliczyć VAT z tytułu realizacji usługi organizacji imprezy jubileuszowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 marca 2011 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Jakie działania pracodawcy naruszają przepisy o równym traktowaniu w zatrudnieniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 marca 2011 r., Sieńko Agnieszka | Nieaktualne

Czy pracownikowi administracji należy się dodatek za wysługę lat?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 marca 2011 r., Kosiarz Agnieszka | Nieaktualne

Jaką stawkę VAT należy zastosować dla usługi montażu okien świadczonej na rzecz wspólnoty mieszkaniowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 marca 2011 r., Zaniewicz Edyta | Nieaktualne

Co to jest notarialne poddanie sie egzekucji - na czym to polega?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 marca 2011 r., Habryn-Chojnacka Ewa | Aktualne

Jaka jest stawka amortyzacyjna w podatku dochodowym od osób fizycznych dla płyty obornikowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 marca 2011 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Czy mamy obowiązek tworzyć rezerwy na świadczenia emerytalne, na nagrody itp.?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 marca 2011 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Jak rozliczyć koszt zakupu naklejek dotyczących budowanego centrum handlowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 marca 2011 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy okres urlopu bezpłatnego nauczyciela można zaliczyć do stażu pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 marca 2011 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Czy drabinka włazowa do przepompowni ścieków powinna być wyposażona w osłonkę zabezpieczającą?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 marca 2011 r., Kościukiewicz Kazimierz | Aktualne

Czy mąż powinien wystawić fakturę dla firmy żony na sprzedaż swojej części nieruchomości?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 marca 2011 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jak rozliczyć wierzytelność powstałą w wyniku nierozliczenia przez kontrahenta duńskiego VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 marca 2011 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Czy niepełnosprawny podatnik utrzymujący niepełnosprawne dziecko, może odliczyć wydatki na samochód w podwójnej wysokości?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 marca 2011 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

Czy na terenie zakwalifikowanym jako nieużytek można się budować?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 marca 2011 r., Niewińska - Struszyńska Maria Magdalena | Aktualne

Czy pracodawca likwidujący działalność gospodarczą winien wypłacić pracownikom objętym ochroną przedemerytalną odprawy?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 marca 2011 r., Latos - Miłkowska Monika | Aktualne

Czy amortyzację należy rozliczać od wartości początkowej środka trwałego?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 marca 2011 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Czy dokument zawierający nazwę "faktura" ale pozbawiony określenia "VAT" uprawnia do odliczenia podatku?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 marca 2011 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Czy transakcja zbycia przedsiębiorstwa jest opodatkowana VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 marca 2011 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Czy nabycie przez jednostkę samorządu terytorialnego oprogramowania z kraju UE podlega zwolnieniu z VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 marca 2011 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Jakie wynagrodzenie powinien otrzymać pracownik za pobyt na szkoleniu w czasie pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 marca 2011 r., Rycak Magdalena | Nieaktualne

Kto ma obowiązek rozliczenia VAT, gdy nabywcą usług jest niemiecki kontrahent, nieposiadający NIP-UE?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 marca 2011 r., Zaniewicz Edyta | Nieaktualne

Jak rozliczyć w kosztach zmienioną decyzją administracyjną wysokość opłaty za użytkowanie wieczyste?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 marca 2011 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jak prawidłowo obliczyć wysokość wynagrodzenia za godziny nadliczbowe powstałe z przekroczenia normy dobowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 marca 2011 r., Rycak Magdalena | Aktualne

W jakim terminie można rozwiązać umowę o pracę zawartą na czas określony, w trybie art. 53 kodeksu pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 marca 2011 r., Culepa Michał | Aktualne

Czy pracownik unoszony w koszu roboczym powinien posiadać uprawnienia do pracy na wysokości powyżej 3 m?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 marca 2011 r., Majer Roman | Aktualne

Jak zaksięgować obniżenie kapitału podstawowego w spółce komandytowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 marca 2011 r., Mikulska Dorota | Aktualne

Czy dopuszczalne jest zawieszenie prowadzenia działalności przez jednego ze wspólników spółki jawnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 maja 2012 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu wierzytelność w przypadku śmierci dłużnika?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 marca 2011 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy prowizję od kredytu hipotecznego można zaliczyć bezpośrednio w koszty uzyskania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 marca 2011 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Kiedy wypłacana dywidenda podlega zwolnieniu z opodatkowania podatkiem dochodowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 marca 2011 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne