Pytania i odpowiedzi

Czy pracownik może odpracować czas np. spóźnienia?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 kwietnia 2011 r., Rycak Magdalena | Aktualne

W których pozycjach nowej deklaracji VAT należy umieścić sprzedaż usług transportu międzynarodowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 kwietnia 2011 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy roboty stolarskie można uznać za związane z budownictwem mieszkaniowym i opodatkować je według stawki 8%?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 kwietnia 2011 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy można stosować procedurę opodatkowania marży przy sprzedaży wyrobów srebrnych oraz złotych?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 kwietnia 2011 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Jak należy ująć w księdze inwentarzowej zwiększenia wartości środka trwałego?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 kwietnia 2011 r., Michalska Iwona | Aktualne

Jak należy ujmować w księgach finansowych wymienione usługi doładowań impulsów do telefonów komórkowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 kwietnia 2011 r., Leszczyńska-Trochonowicz Dagmara | Nieaktualne

Jak amortyzować suwnice będące częścią nieruchomości?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 kwietnia 2011 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Aktualne

Czy rachunek Funduszu Świadczeń Socjalnych jest rachunkiem pomocniczym?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 kwietnia 2011 r., Gaździk Elżbieta | Nieaktualne

W jaki sposób powinien nastąpić zwrot do ZUS zaległości składkowych za byłego pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 kwietnia 2011 r., Kostrzewa Piotr | Aktualne

Czy pracownik każdego miesiąca powinien zwracać się o wyrażenie zgody na indywidualny rozkład czasu pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 kwietnia 2011 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Jakie dokumenty powinien posiadać kierowca samochodu ciężarowego o masie powyżej 3,5 t?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 stycznia 2013 r., Zamajtys Krzysztof | Aktualne

Co należy rozumieć pod pojęciem środków na zabezpieczenie zamówienia?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 kwietnia 2011 r., Banasik Paweł | Nieaktualne

Czy na prywatnej działce leśnej można postawić tymczasowy obiekt w postaci przyczepy campingowej na okres 120 dni?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 kwietnia 2011 r., Mazurkiewicz Jakub | Aktualne

Czy odsetki z tytułu zwłoki w zwrocie kwoty kaucji gwarancyjnej stanowią koszt podatkowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 kwietnia 2011 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Kto może zostać ukarany za wykonywanie szkoleń okresowych niezgodnie z terminami przewidzianymi w przepisach?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 kwietnia 2011 r., Wawszczak Łukasz | Aktualne

Jakie są wymagania ogólne na stanowisko dyrektora szkoły?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 kwietnia 2011 r., Gawroński Krzysztof | Aktualne

W jaki sposób zmienić kategorię zaszeregowania pracownika obsługi na właściwą?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 kwietnia 2011 r., Kosiarz Agnieszka | Nieaktualne

Jak prawidłowo dokonać wypłaty wynagrodzenia ustalonego w obcej walucie?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 kwietnia 2011 r., Liżewski Sławomir | Nieaktualne

Jak zaksięgować opłatę na Bankowy Fundusz Gwarancyjny?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 sierpnia 2011 r., Mikulska Dorota | Nieaktualne

Czy na nowego pracodawcę przechodzi zobowiązanie do opłacenia kursu dla pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 kwietnia 2011 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy komornik od lutego 2011 r. nie może zająć wynagrodzenia pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 kwietnia 2011 r., Zawadzka-Filipczyk Paulina | Aktualne

Czy w jednym roku podatkowym można odliczyć 50% straty z lat ubiegłych?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 kwietnia 2011 r., Pawliszyn Piotr | Nieaktualne

Czy w każdym przypadku ubiegania się o świadczenia z pomocy społecznej należy przeprowadzić wywiad alimentacyjny?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 kwietnia 2011 r., Sierpowska Iwona | Nieaktualne

Jak powinien postąpić organ podatkowy, jeśli dwukrotnie - dwoma odrębnymi decyzjami - naliczył podatek?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 kwietnia 2016 r., Geliński Piotr | Aktualne

W jaki sposób należy przeprowadzić wywiad środowiskowy w przypadku osoby ubiegającej się o świadczenie pielęgnacyjne?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 kwietnia 2011 r., Mazurkiewicz Bartlomiej | Nieaktualne

Kto wchodzi w skład zespołu powypadkowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 kwietnia 2011 r., Zamajtys Krzysztof | Aktualne

Ile dni ma ZUS na wydanie decyzji o przyznanie renty rodzinnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 kwietnia 2011 r., Dzienisiuk Dorota | Aktualne

Jakich dokumentów może żądać zamawiający na podstawie art. 24 p.z.p.?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 kwietnia 2011 r., Soszyńska - Purtak Paulina | Nieaktualne

Czy w czasie modernizacji, jeżeli budynek nie jest używany należy dokonywać odpisów amortyzacyjnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 kwietnia 2011 r., Gawron Jacek | Nieaktualne

Czy wynagrodzenie wspólnika zatrudnionego na umowę o pracę będzie kosztem uzyskania przychodów?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 kwietnia 2011 r., Liżewski Sławomir | Nieaktualne

Czy pracownik socjalny powinien musi wykonywać pracę socjalną i przeprowadzać rodzinne wywiady środowiskowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 kwietnia 2011 r., Sierpowska Iwona | Nieaktualne

Według jakiego kursu wycenić rozchody walutowe stosując metodę FIFO?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 kwietnia 2011 r., Mikulska Dorota | Aktualne

Gdzie opodatkować przychody pracownika oddelegowanego do pracy w Belgii?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 kwietnia 2011 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy zapłata przez męża raty za żonę stanowi darowiznę opodatkowaną podatkiem od spadków i darowizn?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 kwietnia 2011 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

W jaki sposób wprowadzić do kosztów program do wykonywania projektów?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 kwietnia 2011 r., Liżewski Sławomir | Aktualne

Czy dodatek do wynagrodzenia może zostać pomniejszony w przypadku zwolnienia chorobowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 kwietnia 2011 r., Kostrzewa Piotr | Aktualne

Jakie warunki należy spełnić, aby usługi szkoleniowe podlegały zwolnieniu z VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 kwietnia 2011 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Kiedy pracownik uzyska prawo do wyższego wymiaru urlopu?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 kwietnia 2011 r., Masłowski Jarosław | Aktualne

Na jakiej podstawie pracodawca może potwierdzać zatrudnienie i wynagrodzenie pracownika bankom?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 kwietnia 2011 r., Sieńko Agnieszka | Nieaktualne

Jaką stawką VAT opodatkować świadczenie spółdzielni na rzecz właścicieli lokali oraz członków spółdzielni?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 kwietnia 2011 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy sprzedaż samochodu osobowego dokonana po okresie 3 miesięcy od dnia zakupu podlega zwolnieniu z VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 kwietnia 2011 r., Ratajszczak Katarzyna | Nieaktualne

Jak rozliczyć w VAT dodatkowy pakiet dla kadry kierowniczej?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 kwietnia 2011 r., Gawlas Daniel | Aktualne

Jakie konsekwencje grożą spółce, która błędnie określiła wartość dochodu zwolnionego z opodatkowania w IFT-2?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 kwietnia 2011 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy przysługuje prawo do odliczenia VAT od nabycia gruntu będącego dotychczas w użytkowaniu wieczystym?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 kwietnia 2011 r., Zaniewicz Edyta | Nieaktualne

Jak wycenić wartość kredytu zaciągniętego we frankach szwajcarskich, a spłacanego w złotówkach?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 kwietnia 2011 r., Pawliszyn Piotr | Aktualne

Jak wyksięgować z ewidencji środków trwałych sieć cieplną, której jednostka nie będzie już używać?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 kwietnia 2011 r., Pośpieszyńska Helena | Aktualne

Czy przepisy bhp określają ilość etatów konserwatora w szkole?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 kwietnia 2011 r., Brzezińska Alicja | Nieaktualne

Jak należy rozumieć pojęcie "nowe okoliczności faktyczne", a jak "nowe dowody"?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 kwietnia 2011 r., Kawecka Anna | Aktualne

Którzy pracownicy podlegają ochronie związkowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 kwietnia 2011 r., Fota Magdalena | Nieaktualne

Czy z uczniami klas I - III szkoły podstawowej można wyjeżdżać na dwudniowe wycieczki szkolne?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 kwietnia 2011 r., Drogosz Małgorzata | Nieaktualne

Czy należy naliczyć odsetki od zwróconej kwoty pozostawionej w depozycie sądowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 kwietnia 2011 r., Błaszko Adam | Nieaktualne

Czy w przypadku wystąpienia wspólnika ze spółki cywilnej należy sporządzić spis z natury?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 kwietnia 2011 r., Liżewski Sławomir | Nieaktualne

Jak potraktować faktury dokumentujące wydatki na urządzenia mające na celu monitoring zapasów magazynowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 kwietnia 2011 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Z jaką chwilą należy potrącić koszty podatkowe w PKPiR?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 kwietnia 2011 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Jak prawidłowo powinien się rozliczyć podatnik samotnie wychowujący niepełnosprawne dziecko?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 stycznia 2013 r., Jurek Marek | Nieaktualne