Pytania i odpowiedzi

Jaki kurs zastosować do przeliczenia wartości bonusu z tytułu wykonania obrotu?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 kwietnia 2011 r., Woźniak Joanna | Nieaktualne

Czy nota zawierająca dane dotyczące udzielonego kredytu może stanowić podstawę do zaksięgowania odsetek w koszty podatkowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 kwietnia 2011 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

Jak należy udokumentować zakup i wprowadzić jako towar handlowy towary kupione na pchlim targu?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 maja 2012 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Czy brak rozwiązania umowy jest przesłanką do zakwestionowania braku wykazanego przychodu za usługę, której faktycznie nie było?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 kwietnia 2011 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

Jak powinno wyglądać księgowanie zakupu wieczystego użytkowania gruntu, a następnie jego przekształcenie na własność?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 kwietnia 2011 r., Leszczyńska-Trochonowicz Dagmara | Nieaktualne

Czy przekazanie mieszkania w formie darowizny bratanicy podlega opodatkowaniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 kwietnia 2011 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Jak zaksięgować faktury sprzedaży towarów i zakupu usługi promocyjnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 kwietnia 2011 r., Leszczyńska-Trochonowicz Dagmara | Aktualne

Jak należy rozliczyć przychód z tytułu czasowego zajęcia działki przez PKP pod inwestycję?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 października 2015 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Czy dyrektor musi zaplanować godziny do dyspozycji dyrektora w ramowych planach nauczania?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 kwietnia 2011 r., Serafin Teresa | Aktualne

Jak prawidłowo rozliczyć delegację służbową?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 kwietnia 2011 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

W jaki sposób powinno się zakończyć postępowanie wszczęte z wniosku dłużnika alimentacyjnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 kwietnia 2011 r., Mazurkiewicz Bartlomiej | Nieaktualne

Jak prawidłowo obliczyć, kiedy pracownik nabędzie prawo do urlopu w wymiarze 26 dni?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 kwietnia 2011 r., Masłowski Jarosław | Aktualne

Czy zmniejszenie nagrody uznaniowej dla pracownika wymaga uzasadnienia ze strony pracodawcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 kwietnia 2011 r., Szymański Kamil | Aktualne

Czy podczas ponownego ustalania odpłatności za pobyt w DPS z powodu zmiany dochodu klienta należy zmienić decyzję?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 kwietnia 2013 r., Sierpowska Iwona | Aktualne

Na podstawie jakich danych i w jaki sposób zaksięgować aport w spółce komandytowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 kwietnia 2011 r., Tomczyk Edward | Aktualne

Jak zrekompensować pracę w godzinach nadliczbowych pracownikowi zatrudnionemu na stanowisku kierownicznym?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 kwietnia 2011 r., Rycak Magdalena | Aktualne

Czy zaliczki wpłacane na poczet zabiegu medycznego należy ewidencjonować na kasie fiskalnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 kwietnia 2011 r., Tomczyk Edward | Nieaktualne

W jaki sposób należy tworzyć fundusz na rekultywację składowiska?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 kwietnia 2011 r., Brzezińska Alicja | Nieaktualne

Czy koszty wytworzenia opakowań w UE należy traktować jako WNT, czy import usług?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 kwietnia 2011 r., Chabasińska Dorota | Nieaktualne

Jak rozliczać w VAT zakupy dokonywane przez samorząd zawodowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 kwietnia 2011 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Z jaką stawką mamy sprzedawać pieczywo, które zakupiliśmy jako firma handlowa przed 1 kwietnia 2011 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 kwietnia 2011 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Jak należy utworzyć klasę integracyjną w pierwszej klasie szkoły podstawowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 kwietnia 2011 r., Serafin Teresa | Aktualne

Kiedy podatnik może dokonać odliczenia podatku?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 kwietnia 2011 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Jak należy potraktować zakup od dłużnika samochodu osobowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 kwietnia 2011 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Jak rozliczyć dochody podatnika, który w ciągu roku zmienił rezydencję podatkową?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 kwietnia 2011 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Czy wydatek na zakup grilla dla pracowników może zostać zaliczony do kosztów uzyskania przychodów?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 marca 2013 r., Liżewski Sławomir | Nieaktualne

W jaki sposób należy ustalić przychody i koszty z tytułu sprzedaży uprzednio zaniechanej inwestycji?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 kwietnia 2011 r., Klimczak Katarzyna | Aktualne

W jaki sposób wycenić środki trwałe w budowie?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 kwietnia 2011 r., Klimczak Katarzyna | Aktualne

Jakie dokumenty mogą być podstawą dokonania korekty w księgach rachunkowych i jak tę korektę przeprowadzić?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 kwietnia 2011 r., Turzyński Mikołaj | Aktualne

W jaki sposób wykreślić samochód z ewidencji środków trwałych?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 kwietnia 2011 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy pracodawca powinien prowadzić inwentaryzację drabin i dokonywać ich przeglądów?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 kwietnia 2011 r., Zamajtys Krzysztof | Nieaktualne

Jakiego rodzaju umowę winien zawrzeć pracodawca z osobą, która została zatrudniona w zastępstwie chorej sprzątaczki?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 kwietnia 2011 r., Masłowski Jarosław | Aktualne

Czy będący polskim obywatelem zamieszkały w Polsce dyrektor może zostać uznany za "zakład" spółki malezyjskiej?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 kwietnia 2011 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Jak prawidłowo obliczyć dzień, w którym pracownik nabędzie prawo do urlopu w wyższym wymiarze?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 kwietnia 2011 r., Zawadzka-Filipczyk Paulina | Aktualne

Czy operator automatów spawalniczych powinien mieć specjalne kwalifikacje?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 kwietnia 2011 r., Majer Roman | Aktualne

Czy możliwe jest przeniesienie pracownika obsługi z jednej jednostki do drugiej?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 kwietnia 2011 r., Piszko Agata | Aktualne

Ile dni urlopu przysługuje pracownikowi, któremu został zwiększony wymiar etatu?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 kwietnia 2011 r., Zawadzka-Filipczyk Paulina | Aktualne

Czy okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na 1/8 etatu jest uwzględniany przy ustalaniu prawa do świadczeń z ZUS?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 kwietnia 2011 r., Kostrzewa Magdalena | Nieaktualne

Jak prawidłowo wyliczyć kwotę, którą należy potrącić z zasiłku opiekuńczego?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 kwietnia 2011 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Jakie wymagania musza być spełnione, aby można było uruchomić w zakładzie pracy linię technologiczną?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 kwietnia 2011 r., Kościukiewicz Kazimierz | Aktualne

Komu należy wypłacić wynagrodzenie zaginionego pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 kwietnia 2011 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy poślizgnięcie się pracownika na równej, suchej powierzchni można uznać za wypadek przy pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 kwietnia 2011 r., Szymański Kamil | Aktualne

Czy można zakończyć postępowanie powypadkowe, mimo że pracownik nie odzyskał zdolności do pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 kwietnia 2011 r., Szymański Kamil | Aktualne

W jakiej pozycji VAT-7 u sprzedawcy należy wykazać fakturę na sprzedaż złomu, gdy nabywca rozlicza VAT naliczony?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 kwietnia 2011 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Co zrobić, jeśli poprzedni księgowy nie przekazał ksiąg rachunkowych sprzed zmiany statusu firmy?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 kwietnia 2011 r., Tomczyk Edward | Aktualne

Jak pokazać w RZiS oraz w bilansie wynik spółki z o.o. - komplementariusza?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 kwietnia 2011 r., Gos Waldemar | Nieaktualne

Jak rozliczyć czas pracy pełniącego dyżur w godz. 23.00-7.00?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 kwietnia 2011 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Jak w PKPiR ująć fakturę za abonament za serwer oraz domenę?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 kwietnia 2011 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne