Pytania i odpowiedzi

Po jakim czasie ulega przedawnieniu obowiązek podatkowy od umowy pożyczki ?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 maja 2011 r., Woźniak Joanna | Nieaktualne

Jaki jest limit na zwrot zakupu kasy fiskalnej w 2011 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 maja 2011 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Czy pracodawca może zamiast posiłku profilaktycznego przekazać pracownikom bony żywieniowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 maja 2011 r., Szalak Michał | Aktualne

Czy sprzedaż działki rolnej jest opodatkowana podatkiem od osób fizycznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 maja 2011 r., Gzik Tomasz | Nieaktualne

Czy mogę jeszcze w kwietniu złożyć deklarację VAT za kwiecień z wnioskiem o zwrot VAT w ciągu 25. dni?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 maja 2011 r., Łabno Paweł | Nieaktualne

Do jakiej grupy KŚT zaliczyć budynek z fundamentami z 1999 r. i jaką stawkę amortyzacji zastosować?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 maja 2016 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy ZUS może żądać dodatkowych odsetek od nieopłaconych w terminie składek?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 maja 2011 r., Kostrzewa Magdalena | Nieaktualne

Czy ukończone 3-letnie studia dzienne wliczają się do stażu pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 maja 2011 r., Latos - Miłkowska Monika | Aktualne

Z jaką datą winniśmy wystawiać paragon fiskalny z odroczonym terminem płatności?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 maja 2011 r., Kłos Piotr | Nieaktualne

Jak opodatkować nabycie towaru od podmiotu z Hiszpanii jeśli miejscem dostawy jest Belgia?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 maja 2011 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Z jaką stawką prawidłowo powinno się wystawić fakturę za bilety lotnicze na trasie Kaliningrad - Perm?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 maja 2011 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Kiedy pracodawca jest zobowiązany do wypłacenia odprawy pieniężnej z tytułu rozwiązania stosunku pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 maja 2011 r., Zawadzka-Filipczyk Paulina | Aktualne

Czy pracodawca może wprowadzić różne systemy premiowania dla różnych grup pracowników?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 maja 2011 r., Szalak Michał | Aktualne

Do jakiej kwoty pracodawca może dokonać potrąceń z wynagrodzenia za pracę?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 maja 2011 r., Szymański Kamil | Nieaktualne

W jakim terminie pracodawca powinien poprawić nieprawidłowości opisane w protokole kontroli ZUS?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 maja 2012 r., Kostrzewa Piotr | Nieaktualne

Jakie są zasady kwalifikacji wykonywanej pracy, jako pracy wykonywanej w warunkach szczególnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 maja 2011 r., Dzienisiuk Dorota | Aktualne

Czy wystawienie duplikatu świadectwa szkoły lub duplikatu legitymacji szkolnej należy traktować jako usługę?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 maja 2011 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Czy sprzedaż odpadów z przetwórstwa hutniczego jest sprzedażą złomu w świetle u.p.t.u.?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 maja 2011 r., Murawski Szymon | Nieaktualne

Czy w przypadku importu usług z UE faktury mogą nie zawierać NIP-u kontrahenta?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 maja 2011 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy rodzicom dziecka, które pracowało i ubiega się o zwrot podatku przysługuje ulga na dziecko?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 maja 2011 r., Woźniak Joanna | Nieaktualne

Czy jednostka budżetowa może wystawiać rachunki?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 maja 2011 r., Piszko Agata | Nieaktualne

Czy należy opodatkować dochód ze sprzedaży nieruchomości rolnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 maja 2011 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Jakie czynności należy poczynić przekształcając dwie odrębne firmy w spółkę cywilną?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 maja 2011 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

Czy faktury za naprawę i benzynę będą stanowiły koszt podatkowy czy też nie?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 maja 2011 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy jesteśmy zobowiązani do potwierdzenia dokumentu potwierdzenie salda?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 maja 2011 r., Michalak Marcin | Aktualne

Czy istnieje obowiązek prowadzenia książek inwentarzowych przez użytkowników środków trwałych?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 maja 2011 r., Michalska Iwona | Aktualne

Czy stanowi koszt uzyskania przychodu wydatek na drobne upominki przekazane z okazji świąt członkom rady nadzorczej?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 maja 2011 r., Niziołek-Duda Kamila | Aktualne

W jaki sposób należy amortyzować budynek, gdy w umowie sprzedaży nie wyodrębniono wartości gruntu?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 maja 2011 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Aktualne

Czy istnieje możliwość sprzedaży spółki z o.o. w całości, jako przedsiębiorstwa?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 maja 2011 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

W którym momencie należy zaliczyć w koszty uzyskania przychodu koszty wynikające z korekty VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 maja 2011 r., Brzeziński Artur | Nieaktualne

W jakim wymiarze przysługuje nauczycielce urlop wypoczynkowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 maja 2011 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Kto powinien rozliczyć przychód z nieruchomości, właściciel czy biorący w użytkowanie?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 maja 2011 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

W jakiej formie najlepiej prowadzić działalność - spółce osobowej, czy kapitałowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 maja 2011 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Jakie kwalifikacje powinna posiadać osoba, która dokonuje wstępnych i okresowych kontroli drabin?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 maja 2011 r., Majer Roman | Aktualne

Jaką stawkę VAT zastosować do wymiany elektrozaczepu w drzwiach aluminiowych w budynku mieszkalnym?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 maja 2011 r., Murawski Szymon | Nieaktualne

Jak obliczać nadgodziny w szkole muzycznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 maja 2011 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Jak skorygować błędnie ujęte w bilansie saldo rozrachunków z właścicielem?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 maja 2011 r., Tomczyk Edward | Aktualne

Jak księgować leasing traktowany dla celów bilansowych jako finansowy, a dla celów podatkowych jako operacyjny?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 stycznia 2012 r., Soprych Maciej | Nieaktualne

Jak prawidłowo rozliczyć ulgę odsetkową na formularzu PIT-2K?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 maja 2011 r., Zaniewicz Edyta | Aktualne

Jak należy rozliczyć sprzedaż akcji nabytych w latach 90., których sprzedaż nastąpiła w roku 2011?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 maja 2011 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Czy gruz i pokruszone płyty można wykorzystać do wypełnienia pola refulacyjnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 maja 2011 r., Jerzy Janusz | Aktualne

Czy sprzedaż niewykorzystywanego środka trwałego jest podstawą odwrócenia odpisu aktualizującego?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 maja 2011 r., Tomczyk Edward | Aktualne

Jak będzie opodatkowane zbycie mieszkania otrzymanego w 2010 r. w darowiźnie od rodziców?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 maja 2011 r., Zaniewicz Edyta | Nieaktualne

Jak najkorzystniej przekształcić jednoosobową działalność gospodarczą?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 maja 2011 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jaką stawkę amortyzacyjną zastosować dla budynku, który później zostanie przekwalifikowany na hotel?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 maja 2011 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Jak rozliczyć zbycie nieruchomości obciążonej hipoteką, jeżeli nabywca przejmuje dług?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 maja 2011 r., Wowra Jarosław | Aktualne

W której pozycji bilansu wykazać kwotę na rachunku bankowym stanowiącą zabezpieczenie kredytu?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 kwietnia 2011 r., Gos Waldemar | Nieaktualne

Co zrobić z opakowaniami kaucjonowanymi, które widnieją w księgach rachunkowych od 2009 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 kwietnia 2011 r., Mikulska Dorota | Nieaktualne

Jakie tereny uznawane są za tereny zamknięte?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 kwietnia 2014 r., Jerzy Janusz | Nieaktualne