Pytania i odpowiedzi

W jaki sposób zaewidencjonować stratę w środkach obrotowych poniesioną wskutek kradzieży?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 maja 2011 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Jak udokumentować prowizje z tytułu pośrednictwa finansowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 maja 2012 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Jakie skutki podatkowe powstaną w związku z świadczeniem usług na terenie Niemiec?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 maja 2011 r., Zaniewicz Edyta | Nieaktualne

Czy od umowy pożyczki udzielonej stowarzyszeniu przez gminę należy płacić PCC?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 maja 2011 r., Woźniak Joanna | Aktualne

Ile pieniędzy powinien otrzymać podatnik występujący ze spółki jawnej oraz jaki zapłacić podatek i kiedy?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 maja 2011 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

Jaką stawką podatku od nieruchomości powinna być opodatkowana część niezamieszkała budynku?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 maja 2011 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy podział majątku zlikwidowanej spółki cywilnej podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 maja 2011 r., Woźniak Joanna | Nieaktualne

Jak powinna być naliczona stawka podatku dochodowego dla nauczyciela emeryta?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 maja 2011 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Z jaką chwilą powstaje przychód ze sprzedaży prawa do gruntu?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 lutego 2013 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy sprzedaż produktów po znacznie zaniżonej cenie rodzi jakieś dodatkowe obowiązki w podatku dochodowym od osób prawnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 maja 2011 r., Nawrot Rafał Aleksander | Nieaktualne

W jaki sposób rozliczyć koszt instalacji siatki na terenie budowanego centrum handlowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 maja 2011 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jakie skutki podatkowe rodzi otrzymanie przez spółdzielnię darowizny od osoby fizycznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 maja 2011 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

W jaki sposób należy dokonać ewidencji zapłaty za umorzone udziały w sp. z o.o. środkami trwałymi?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 maja 2011 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

Czy w przypadku likwidacji towarów przez podatnika, dochodzi do opodatkowania VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 maja 2011 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Jak należy księgować wydatki związane z wprowadzeniem do produkcji nowego produktu?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 czerwca 2016 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Aktualne

Jaka stawka VAT obowiązuje na stojaki reklamowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 maja 2011 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Czy możemy zaliczyć w koszty część wynagrodzenia wypłaconą pracownikom?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 maja 2011 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

Czy pracodawca może zwolnić pracownika przebywającego na zwolnieniu z powodu wypadku przy pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 maja 2011 r., Szymański Kamil | Aktualne

Czy Bank może dopisać do Biura Informacji Gospodarczej poręczycieli udzielonego kredytu?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 maja 2011 r., Bekas Monika | Aktualne

Czy przekazanie synowi w darowiźnie piekarni będzie neutralne podatkowo?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 maja 2011 r., Nawrot Rafał Aleksander | Nieaktualne

Czy darowizna sprzętu komputerowego na rzecz UW przez Fundację, wywołuje skutki podatkowe dla stron umowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 maja 2011 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Jak prawidłowo należy zgłosić rozszerzenie działalności w KRS?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 maja 2011 r., Szczupaczyński-Dotryw Tadeusz | Aktualne

Jakie obowiązki ma pracodawca w stosunku do pracownika, u którego stwierdzono chorobę zawodową?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 maja 2011 r., Wawszczak Łukasz | Aktualne

Jakim wymaganiom powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 maja 2011 r., Barszczewska Bożena | Aktualne

Czy zakup tablic naukowych, które zostaną przeznaczone dla zespołu szkół można odliczyć od dochodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 maja 2011 r., Woźniak Joanna | Nieaktualne

Czy silosy mogą zostać zakwalifikowane jako urządzenia infrastruktury technicznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 maja 2011 r., Czajka-Marchlewicz Bogna | Aktualne

Czy Biura Informacji Gospodarczej przechowują historię nieuregulowanych zobowiązań?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 maja 2011 r., Bekas Monika | Aktualne

Czy pozbawienie pracownika dodatku funkcyjnego wymaga wypowiedzenia zmieniającego?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 maja 2011 r., Culepa Michał | Aktualne

Jaki kurs waluty zastosować do przeliczenia faktury za transport towarów na rzecz klienta z Litwy?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 maja 2011 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Czy pracownik może odmówić udostępnienia stworzonych przez siebie w trakcie pracy tabel innym pracownikom?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 maja 2011 r., Masłowski Jarosław | Aktualne

Czy niezdany egzamin można uznać za przerwanie szkolenia i żądać zwrotu 100% kosztów szkolenia i egzaminu?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 maja 2011 r., Masłowski Jarosław | Aktualne

Jak prawidłowo oskładkować opłacaną przez pracodawcę składkę na ubezpieczenie grupowe pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 maja 2011 r., Kostrzewa Magdalena | Nieaktualne

Czy sprzedaż udziałów podlega opodatkowaniu VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 maja 2011 r., Chabasińska Dorota | Nieaktualne

Czy istnieje możliwość wspólnego rozliczenia się podatniczki z 35-letnim, niepełnosprawnym dzieckiem?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 maja 2011 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy Biuro Informacji Gospodarczej weryfikuje wpisy?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 maja 2011 r., Bekas Monika | Aktualne

W jaki sposób opracować dokumentację związaną z zarządzaniem ryzykiem?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 maja 2011 r., Piszko Agata | Aktualne

W jakim wymiarze należy udzielić czasu wolnego za dyżur pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 maja 2011 r., Rycak Magdalena | Nieaktualne

Jak dokumentować sprzedaż premiową w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 maja 2011 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy można wypowiedzieć umowę o pracę pracownikowi z powodu częstej absencji chorobowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 maja 2015 r., Masłowski Jarosław | Aktualne

Jakie informacje są obowiązkowo ujawniane w protokole z walnego zgromadzenia spółki prowadzącej bank?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 maja 2011 r., Czerniawski Ryszard | Aktualne

Jakie są ustawowe zakazy wykonywania prawa głosu z akcji spółki prowadzącej bank?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 maja 2011 r., Czerniawski Ryszard | Aktualne

Czy należy wypłacić nauczycielowi dodatek motywacyjny za czas, w którym wykorzysta on urlop wypoczynkowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 maja 2011 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne