Pytania i odpowiedzi

Kto pokrywa koszt sporządzenia inwentaryzacji stanu lasu poniżej 10 ha będącego własnością parafii?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 maja 2011 r., Brzezińska Alicja | Aktualne

W jakiej wysokości należy wypłacić odprawę dla nauczyciela mianowanego?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 maja 2011 r., Culepa Michał | Aktualne

Czy wydzielenie z powierzchni magazynu biura dla kierownika, zwiększa wartość początkową budynku?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 maja 2011 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Do jakiej grupy KŚT należy zaliczyć odpylacz przemysłowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 maja 2016 r., Jurek Marek | Aktualne

Czy zasiłek rodzinny przysługuje na niepełnoletnią córkę uczącą się w gimnazjum, która ma własne dziecko?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 stycznia 2013 r., Mazurkiewicz Bartlomiej | Nieaktualne

Czy nieodpłatne wydanie towaru w ramach reklamacji należy opodatkować podatkiem VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 maja 2011 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Czy spółka postępuje słusznie, jeśli nie nalicza podatku należnego z tytułu nieodpłatnego przekazania kawy i herbaty?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 listopada 2015 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Czy napiwek należy uwzględnić w podstawie wymiaru zasiłku chorobowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 maja 2011 r., Kostrzewa Piotr | Aktualne

Jaki dodatek do wynagrodzenia należy wypłacić za pracę w godzinach nadliczbowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 maja 2011 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Co należy zrobić w przypadku w przypadku zbiegu prawa rodziców do świadczeń rodzinnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 maja 2011 r., Mazurkiewicz Bartlomiej | Nieaktualne

Kiedy wystawić fakturę i ująć w deklaracji VAT-7 otrzymanie przedpłaty na poczet dostawy towarów za granicę?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 maja 2011 r., Ratajszczak Katarzyna | Nieaktualne

Czy w przypadku zamknięcia zawieszonej obecnie działalności należy skorygować odliczony VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 maja 2011 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Do jakiego kodu odpadu należy zakwalifikować opakowania metalowe po dezodorantach?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 maja 2011 r., Brzezińska Alicja | Aktualne

Czy boisko wielofunkcyjne o nawierzchni syntetycznej wymaga dokonania uzgodnień w zakresie bhp?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 maja 2011 r., Jastrzębski Maciej | Nieaktualne

Czy jednostka budżetowa musi dochodzić należności budżetowej w każdej wysokości?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 lipca 2012 r., Tomczyk Edward | Nieaktualne

W jakim terminie podatnik powinien rejestrować świadczone usługi budowlane na kasie fiskalnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 maja 2011 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jak opodatkować nagrodę w formie czeku w euro otrzymaną przez pracownika Polaka od udziałowca z Francji?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 maja 2011 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

W jaki sposób zaewidencjonować stratę w środkach obrotowych poniesioną wskutek kradzieży?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 maja 2011 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Jak udokumentować prowizje z tytułu pośrednictwa finansowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 maja 2012 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Jakie skutki podatkowe powstaną w związku z świadczeniem usług na terenie Niemiec?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 maja 2011 r., Zaniewicz Edyta | Nieaktualne

Czy od umowy pożyczki udzielonej stowarzyszeniu przez gminę należy płacić PCC?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 maja 2011 r., Woźniak Joanna | Aktualne

Ile pieniędzy powinien otrzymać podatnik występujący ze spółki jawnej oraz jaki zapłacić podatek i kiedy?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 maja 2011 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

Jaką stawką podatku od nieruchomości powinna być opodatkowana część niezamieszkała budynku?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 maja 2011 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy podział majątku zlikwidowanej spółki cywilnej podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 maja 2011 r., Woźniak Joanna | Nieaktualne

Jak powinna być naliczona stawka podatku dochodowego dla nauczyciela emeryta?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 maja 2011 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Z jaką chwilą powstaje przychód ze sprzedaży prawa do gruntu?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 lutego 2013 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy sprzedaż produktów po znacznie zaniżonej cenie rodzi jakieś dodatkowe obowiązki w podatku dochodowym od osób prawnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 maja 2011 r., Nawrot Rafał Aleksander | Nieaktualne

W jaki sposób rozliczyć koszt instalacji siatki na terenie budowanego centrum handlowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 maja 2011 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jakie skutki podatkowe rodzi otrzymanie przez spółdzielnię darowizny od osoby fizycznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 maja 2011 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

W jaki sposób należy dokonać ewidencji zapłaty za umorzone udziały w sp. z o.o. środkami trwałymi?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 maja 2011 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

Czy w przypadku likwidacji towarów przez podatnika, dochodzi do opodatkowania VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 maja 2011 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Jak należy księgować wydatki związane z wprowadzeniem do produkcji nowego produktu?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 czerwca 2016 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Aktualne

Jaka stawka VAT obowiązuje na stojaki reklamowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 maja 2011 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Czy możemy zaliczyć w koszty część wynagrodzenia wypłaconą pracownikom?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 maja 2011 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

Czy pracodawca może zwolnić pracownika przebywającego na zwolnieniu z powodu wypadku przy pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 maja 2011 r., Szymański Kamil | Aktualne

Czy Bank może dopisać do Biura Informacji Gospodarczej poręczycieli udzielonego kredytu?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 maja 2011 r., Bekas Monika | Aktualne

Czy przekazanie synowi w darowiźnie piekarni będzie neutralne podatkowo?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 maja 2011 r., Nawrot Rafał Aleksander | Nieaktualne

Czy darowizna sprzętu komputerowego na rzecz UW przez Fundację, wywołuje skutki podatkowe dla stron umowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 maja 2011 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Jak prawidłowo należy zgłosić rozszerzenie działalności w KRS?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 maja 2011 r., Szczupaczyński-Dotryw Tadeusz | Aktualne

Jakie obowiązki ma pracodawca w stosunku do pracownika, u którego stwierdzono chorobę zawodową?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 maja 2011 r., Wawszczak Łukasz | Aktualne

Jakim wymaganiom powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 maja 2011 r., Barszczewska Bożena | Aktualne