Pytania i odpowiedzi

W jakiej pozycji aktywów bilansu jednostka powinna wykazać odsetki od spłaconej przed dniem bilansowym pożyczki?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 czerwca 2011 r., Skrzypska Dorota | Aktualne

Czy kara umowna naliczona usługodawcy w danym miesiącu może pomniejszać (w tym samym roku budżetowym) wydatki Sądu?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 stycznia 2013 r., Skrzypska Dorota | Nieaktualne

Jak należy ująć w księgach rachunkowych jednostki budżetowej opłatę za zniesienie współwłasności?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 czerwca 2011 r., Skrzypska Dorota | Aktualne

Jak prawidłowo wypłacać nauczycielom nagrody jubileuszowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 czerwca 2011 r., Siwonia Anna | Aktualne

Czy zwrócenie pracownikowi 100% kwoty, za zakup okularów do pracy przy komputerze, stanowi koszt uzyskania przychodów?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 czerwca 2011 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Czy osoba wykonująca pracę na 24-godzinnym dyżurze lekarskim jest osobą pracującą w nocy?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 czerwca 2011 r., Gotkowska Anna | Nieaktualne

Czy zbycie samochodu zwolnione z VAT podlega opodatkowaniu PCC?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 czerwca 2011 r., Gawlas Daniel | Nieaktualne

Od kiedy liczy się czas efektywnej pracy podczas pełnienia tzw. dyżuru pod telefonem?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 czerwca 2011 r., Gotkowska Anna | Nieaktualne

Czy do podstawy naliczania nagrody jubileuszowej wlicza się tylko pensję zasadniczą czy również premię?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 czerwca 2011 r., Gotkowska Anna | Aktualne

W jaki sposób należy ustalać okresy uprawniające do nagrody jubileuszowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 czerwca 2011 r., Gotkowska Anna | Aktualne

Czy małżonek jest uprawniony do złożenia sprzeciwu odnośnie wykonania sekcji zwłok zmarłego współmałżonka?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 czerwca 2011 r., Lenczowska - Soboń Katarzyna | Aktualne

Czy stanowi koszt uzyskania przychodu dla spółki koszt obsługi prawnej poniesiony przy rejestracji tej spółki?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 czerwca 2011 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Jak zaksięgować całą operację w spółce przekazującej i otrzymującej aport w postaci środków trwałych?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 czerwca 2011 r., Waślicki Tadeusz | Aktualne

Jakie uprawnienia musi posiadać osoba dokonująca odbioru rusztowania?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 czerwca 2011 r., Kościukiewicz Kazimierz | Aktualne

Czy możliwe jest wypowiedzenie umowy o pracę, pracownicy będącej w ciąży?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 czerwca 2011 r., Fota Magdalena | Aktualne

Kto kieruje na badania okresowe dyrektora szkoły?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 czerwca 2011 r., Handzlik Marta | Aktualne

Na jakich zasadach pracownik może zwrócić się do pracodawcy o zwrot kosztów szkolenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 czerwca 2011 r., Szymański Kamil | Aktualne

Czy kawę i herbatę można zakupić ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 czerwca 2011 r., Handzlik Marta | Aktualne

Od kiedy należy zmienić wysokość zasiłku stałego?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 czerwca 2011 r., Sierpowska Iwona | Aktualne

Jakich czynności powinien dokonać podatnik, który niepoprawnie ewidencjonował sprzedaż na kasie fiskalnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 czerwca 2011 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Czy nieodpłatne przekazanie towarów otrzymanych w formie darowizny podlega opodatkowaniu VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 listopada 2015 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy w związku ze śmiercią byłej teściowej pracownikowi przysługuje dzień wolny?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 czerwca 2011 r., Siwińska Magdalena | Aktualne

Jak należy traktować wykonanie wentylacji w budynku - jako remont czy też modernizację budynku?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 czerwca 2011 r., Woźniak Joanna | Aktualne

Od kiedy będzie przysługiwał pracownikowi niepełnosprawnemu dodatkowy urlop?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 czerwca 2011 r., Klimkiewicz Luiza | Aktualne

Czy składka na fundusz emerytur pomostowych może stanowić koszt uzyskania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 czerwca 2011 r., Woźniak Joanna | Nieaktualne

Jak wycofać z ewidencji środków trwałych lokale?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 czerwca 2011 r., Woźniak Joanna | Aktualne

W jakim terminie można ponownie skorzystać ze zwolnienia od VAT z tytułu nieprzekroczenia limitu obrotów?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 czerwca 2011 r., Chabasińska Dorota | Nieaktualne

Czy kobiecie, która urodziła się 13 maja 1956 r. można wypowiedzieć umowę o pracę?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 czerwca 2011 r., Dzienisiuk Dorota | Aktualne

Jak rozliczyć czas pracy pracownika odbywającego szkolenie dla pełnomocników ds. informacji niejawnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 czerwca 2011 r., Rycak Magdalena | Aktualne

Czy stacja paliw dostawcy zagranicznego w Polsce stanowi jego stałe miejsce prowadzenia działalności?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 czerwca 2011 r., Kłos Piotr | Nieaktualne

Czy można odliczyć VAT od nabycia usługi cateringowej na spotkanie klubu biznesowego, którego jesteśmy członkiem?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 czerwca 2011 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy roszczenie byłego pracownika wobec byłego pracodawcy o wydanie prawidłowego druku Rp-7 ulega przedawnieniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 czerwca 2011 r., Dzienisiuk Dorota | Nieaktualne

Czy możliwe jest dokonanie wcześniejszej wypłaty wynagrodzeń dla pracowników?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 czerwca 2011 r., Mikuła Patrycja | Aktualne

Czy organizacja związkowa jest podatnikiem VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 czerwca 2011 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Jaką stawką VAT opodatkować dojazd do posesji, jeśli ostatecznie usługa nie została wykonana z winy klienta?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 czerwca 2011 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Jak w deklaracji VAT-7 wykazać dostawę towaru wraz z montażem, wykonaną przez austriackiego kontrahenta?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 czerwca 2011 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Na jakiej podstawie można udzielić nauczycielowi urlopu szkoleniowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 czerwca 2011 r., Handzlik Marta | Aktualne

Czy szwedzka firma musi rozliczać się z podatków w Polsce, w przypadku wykonywania w Polsce prac instalacyjnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 czerwca 2011 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Jaki symbol konta można nadać inwestycji w obce środki trwałe oraz odpisom umorzeniowym tych inwestycji?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 czerwca 2011 r., Michalak Marcin | Aktualne

Czy odsetki od kredytu zaciągniętego przez spółkę u wspólnika mogą być dla niej kosztem uzyskania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 czerwca 2011 r., Brzeziński Artur | Aktualne

Czy ekwiwalent na zakup odzieży roboczej korzysta ze zwolnienia od składek ZUS?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 maja 2011 r., Szczupaczyński-Dotryw Tadeusz | Aktualne

Czy wypis z Krajowego Rejestru Karnego jest jawny?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 maja 2011 r., Mikulska-Nawacka Marta | Nieaktualne

Czy wysłanie decyzji do stron zmarłych jest rażącym naruszeniem prawa?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 maja 2011 r., Gawroński Tomasz | Aktualne

W jakie dokumenty powinny być zaopatrzone montowane w magazynie regały wysokiego składowania?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 maja 2011 r., Majer Roman | Aktualne

Według jakiego kursu należy zaksięgować fakturę od zagranicznego kontrahenta?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 maja 2011 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy można rozpocząć likwidację spółki i w bilansie zamknięcia pozostawić rozrachunki jako niezapłacone?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 maja 2011 r., Waślicki Tadeusz | Nieaktualne

Jak wprowadzić do ksiąg rachunkowych zakupiony używany ciągnik?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 maja 2011 r., Gawron Jacek | Nieaktualne

Czy dyrektor ma prawo zwolnić pracownika przebywającego na zwolnieniu lekarskim powyżej 182 dni?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 maja 2011 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Czy pelleciarnia poniżej 1 MWt ma obowiązek uzyskania pozwolenia na emisję?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 marca 2015 r., Gall Marek | Aktualne

W jaki sposób oblicza się emisję dla drukarni offsetowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 maja 2011 r., Gall Marek | Aktualne

Jak zaksięgować rozbiórkę budynku, który widnieje na koncie Środki trwałe w budowie?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 maja 2011 r., Mikulska Dorota | Aktualne