Pytania i odpowiedzi

Jaką stawką opodatkować wynajem budynku, w którym najemca będzie prowadził hotel?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 czerwca 2011 r., Zaniewicz Edyta | Nieaktualne

Jak rozliczyć różnice kursowe z tytułu zbycia niezrealizowanego forwardu na rzecz banku?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 czerwca 2017 r., Geliński Piotr | Aktualne

Na jakich zasadach pracodawca może wypowiedzieć układ zbiorowy pracy i wprowadzić regulamin wynagradzania?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 czerwca 2011 r., Latos - Miłkowska Monika | Aktualne

Czy magazyn na terenie Litwy zajmujący się także sprzedażą może zostać uznany za zakład?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 czerwca 2011 r., Geliński Piotr | Aktualne

Kiedy należy wypłacić nagrodę jubileuszową nauczycielowi?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 czerwca 2011 r., Sieńko Agnieszka | Aktualne

Czy pozew z weksla gdzie wartość przedmiotu sporu wynosi 7.500,00 zł powinien być wniesiony na formularzu?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 czerwca 2011 r., Habryn-Chojnacka Ewa | Nieaktualne

Według jakich zasad powstaje obowiązek podatkowy w VAT z tytułu świadczenia stałej obsługi prawnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 czerwca 2011 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Kiedy powstanie obowiązek w podatku od nieruchomości u kupującego budynek w stanie surowym zamkniętym?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 czerwca 2011 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Jak wygląda kwestia opodatkowania stypendium ZPORR 2.2.?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 czerwca 2011 r., Brzezińska Alicja | Nieaktualne

W którym miesiącu można rozliczyć składki ZUS?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 czerwca 2011 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Co zrobić z należną nagrodą z zysku byłego pracownika, który kilka miesięcy po zwolnieniu z pracy zmarł?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 czerwca 2011 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Czy można zastrzec jako tajemnicę przedsiębiorstwa polisę OC wykonawcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 czerwca 2011 r., Banasik Paweł | Nieaktualne

Czy odnowienie kontuzji kolana na lekcji w-fu należy uznać za wypadek przy pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 czerwca 2011 r., Brzezińska Alicja | Aktualne

Czy konieczne jest rozwiązanie umowy o pracę na okres wakacji z nauczycielem zatrudnionym na zastępstwo?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 czerwca 2011 r., Handzlik Marta | Nieaktualne

Na jakiej podstawie można zwolnić pracownika od obowiązku uczestnictwa w szkoleniu okresowym z zakresu bhp?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 czerwca 2011 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Czy możliwe jest zwiększenie pensum nauczycielowi z jednoczesnym uzupełnieniem godzin w innej szkole?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 czerwca 2011 r., Lisowski Krzysztof | Nieaktualne

Czy należy opodatkować wypłaty na rzecz byłych wspólników spółki cywilnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 czerwca 2011 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Od jakiej kwoty należy pobrać podatek w sytuacji wypłaty z ZFŚS świadczenia pieniężnego i zapomogi losowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 czerwca 2011 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Według jakich stawek podatku od nieruchomości powinna być opodatkowana strzelnica?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 czerwca 2011 r., Nawrot Rafał Aleksander | Nieaktualne

Jak postąpić w przypadku, gdy inkasent opłaty miejscowej nie pobiera z tytułu wykonywanych czynności wynagrodzenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 czerwca 2011 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

W jaki sposób obliczyć pracownikowi wynagrodzenie chorobowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 czerwca 2011 r., Tomaszewska Barbara | Aktualne

Co należy zrobić, jeśli przy otwarciu ofert nie otwarto wszystkich ofert prawidłowo złożonych?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 czerwca 2011 r., Grodzka Eliza | Nieaktualne

Czy stosunki cywilnoprawne panujące w rodzinie świadczeniobiorcy pielęgnacyjnego mają znaczenie dla faktu jego pobierania?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 czerwca 2011 r., Mazurkiewicz Bartlomiej | Nieaktualne

Czy osoba fizyczna może wprowadzić do działalności gospodarczej zakupione na siebie poddasze?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 czerwca 2011 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Jakie skutki w zakresie prawa do odliczenia ma umieszczenie na fakturze błędnej stawki 22% zamiast 23%?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 czerwca 2011 r., Różycki Karol | Aktualne

Od kiedy spółka ma obowiązek składania deklaracji VAT, jeśli urząd wydał decyzję NIP i VAT-5 z datą wsteczną?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 czerwca 2011 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Po jakim okresie należności z tytułu składek ZUS ulegają przedawnieniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 czerwca 2011 r., Kostrzewa Piotr | Nieaktualne

Czy spółka z o.o. ma prawo odliczyć VAT od zakupu gazu zużytego jako paliwo w samochodzie ciężarowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 czerwca 2011 r., Kłos Piotr | Nieaktualne

Czy dopuszczalne jest, aby odpoczynek tygodniowy pracownika przypadał na dzień urlopu wypoczynkowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 czerwca 2011 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Czy w przypadku wyjścia ze szpitala klient może złożyć nowy wniosek o umieszczenie w środowiskowym domu samopomocy?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 czerwca 2012 r., Mazurkiewicz Bartlomiej | Nieaktualne

Do jakiej grupy KŚT należy zaliczyć system monitoringu poziomu paliw i dostaw w zbiornikach na stacji paliw?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 czerwca 2011 r., Liżewski Sławomir | Aktualne

Jak prawidłowo wyliczyć czas pracy i wymiar urlopu wypoczynkowego dla pracownika zatrudnionego na 1/5 etatu?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 czerwca 2011 r., Rycak Magdalena | Aktualne

Czy samochód osobowy podlega pomocy de minimis?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 czerwca 2011 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Jak należy rozliczać przejazdy samochodem prywatnym dla celów służbowych u osoby prawnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 czerwca 2011 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Kiedy ująć w PKPiR importowany towar, jeśli podatnik otrzyma fakturę wraz z towarem po terminie jej wystawienia?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 grudnia 2012 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

Czy podlega zwolnieniu z opodatkowania dochód związku zawodowego powstały z tytułu ulokowania pieniędzy w funduszach inwestycyjnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 czerwca 2011 r., Leszczyńska-Trochonowicz Dagmara | Nieaktualne

Jak należy ująć w księgach fakturę od dostawcy krajowego wystawioną w walucie obcej dokumentującej zakup sprzętu zagranicznego?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 czerwca 2011 r., Leszczyńska-Trochonowicz Dagmara | Nieaktualne

Czy koszty podróży czy zakwaterowania wykładowców z Francji stanowią koszty uzyskania przychodów spółki?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 czerwca 2011 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy podlega opodatkowaniu dofinansowanie wypoczynku z ZFŚS dla byłych pracowników (emerytów)?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 czerwca 2011 r., Liżewski Sławomir | Nieaktualne

Czy podatnik postępuje prawidłowo dokumentując zakup towarów w Niemczech dowodem wewnętrznym?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 stycznia 2013 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

Czy pracownicy socjalni zatrudnieni w służbie zdrowia podlegają ustawie o pomocy społecznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 września 2012 r., Gotkowska Anna | Nieaktualne