Pytania i odpowiedzi

Czy pracodawca może dokonać zmian w regulaminie wynagradzania z mocą wstecznie obowiązującą?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 czerwca 2011 r., Tomaszewska Barbara | Aktualne

Czy budowa kurnika o obsadzie 3000 kur wymaga uzyskania pozwolenia na budowę?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 czerwca 2011 r., Czajka-Marchlewicz Bogna | Aktualne

Jak rozliczyć w VAT transakcję barterową?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 czerwca 2011 r., Murawski Szymon | Nieaktualne

Czy w przypadku zawieszenia działalności jest możliwość zwolnienia z obowiązku prowadzenia ksiąg rachunkowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 kwietnia 2018 r., Tomczyk Edward | Nieaktualne

Jak wycenić prawo wieczystego użytkowania nabyte wraz z budynkiem?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 czerwca 2011 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Jak ustalić koszt sprzedanego gruntu, w przypadku, gdy sprzedaży podlega jedynie część nabytej wcześniej działki?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 czerwca 2011 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

Do kiedy powinna być wypłacana pomoc na kontynuowanie nauki?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 czerwca 2011 r., Sierpowska Iwona | Nieaktualne

Jak należy opodatkować zakup z Jugosławii usługi szkoleń dotyczących korzystania z oprogramowania?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 czerwca 2011 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Czy można zatrudnić na 1/2 etatu nauczyciela, który zostaje zwolniony w związku ze zmianami organizacyjnymi?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 czerwca 2011 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Czy instytucja kontrolująca ma prawo nakazać zastosowanie trybu zamówienia z wolnej ręki?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 czerwca 2011 r., Mikulska-Nawacka Marta | Nieaktualne

Jak prawidłowo wyliczyć wymiar urlopu wypoczynkowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 czerwca 2011 r., Szalak Michał | Aktualne

Jak prawidłowo należy ustalić pośredni udział między podmiotami powiązanymi?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 czerwca 2011 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

W jaki sposób prezentować w bilansie należności z tytułu skupionych wierzytelności?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 czerwca 2011 r., Mikulska Dorota | Aktualne

Czy można rozpoznać WDT, jeśli nieodpłatnie przekazane towary kontrahent z UE odbierze osobiście z Polski?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 czerwca 2011 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy ryczałt wypłacony za uczestnictwo w posiedzeniach zarządu, podlega oskładkowaniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 czerwca 2013 r., Kostrzewa Piotr | Aktualne

Jaką stawkę VAT zastosować dla wycieczek zewnętrznych za zwiedzanie naszego zakładu?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 czerwca 2011 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy można odliczyć VAT w przypadku wykonanej w Polsce przez zagraniczną firmę usługi naprawy maszyny

odpowiedź na pytanie udzielona 9 czerwca 2011 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy pracownik poszkodowany w wypadku przy pracy może żądać od pracodawcy pokrycia kosztów badania i leczenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 czerwca 2011 r., Szymański Kamil | Aktualne

Czy przy sprzedaży działki, zakupionej do dalszej odsprzedaży, należy naliczyć VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 czerwca 2011 r., Gawlas Daniel | Nieaktualne

Kiedy należy wystawić fakturę w przypadku robót budowlanych?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 czerwca 2011 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Kiedy rozpoznać WNT, jeśli faktura została wystawiona miesiąc po dokonaniu rzeczywistej transakcji?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 czerwca 2011 r., Patyk Joanna | Nieaktualne

Jak rozliczać faktury wystawiane przez angielskiego kontrahenta z tytułu korzystania przez nas z kart paliwowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 czerwca 2011 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Jak rozliczyć w VAT pośrednictwo przy sprzedaży przez francuskiego producenta jachtu na rzecz polskiego klienta?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 czerwca 2011 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Jak opodatkować sprzedaż samochodu wykupionego z leasingu?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 czerwca 2011 r., Ratajszczak Katarzyna | Nieaktualne

Jaką stawkę VAT zastosować do sprzedaży pocztówek?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 czerwca 2011 r., Chabasińska Dorota | Aktualne

W jaki sposób wykazać w Polsce refakturę opłat gwarancyjnych, wystawioną przez spółkę matkę z Niemiec?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 czerwca 2011 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Czy czyszczenie zębów i fluoryzacja stanowiące jedną usługę są zwolnione z VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 czerwca 2011 r., Gawlas Daniel | Aktualne

Jak opodatkować w VAT wynajem położonej na terenie Polski hali na rzecz podmiotu ze Szwajcarii?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 czerwca 2011 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Jak rozliczyć w VAT świadczone w Szwecji na rzecz polskiego kontrahenta usługi świadczone przez podwykonawcę?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 czerwca 2011 r., Murawski Szymon | Nieaktualne

Kiedy jednostka ma prawo do odliczenia VAT, gdy faktura wewnętrzna została wystawiona z opóźnieniem?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 czerwca 2011 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jak wyksięgować z ksiąg wyrób skradziony przez byłego pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 czerwca 2011 r., Tomczyk Edward | Aktualne

Czy w świetle przepisów o VAT należy opodatkować udział pracowników w spotkaniu organizacyjnym?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 czerwca 2011 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

W jakiej wartości przyjąć zwroty zestawów promocyjnych z rynku?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 czerwca 2011 r., Michalak Marcin | Aktualne

Czy w przypadku podpisania cesji umowy leasingu, należy traktować ją jako kontynuację umowy leasingu?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 czerwca 2011 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Czy należy potrącić podatek od wartości wycieczki emeryta (byłego pracownika)?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 czerwca 2011 r., Sender Magdalena | Nieaktualne

Jak opodatkować przychód ze sprzedaży nieruchomości wprowadzonej do ewidencji środków trwałych?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 czerwca 2011 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Jak prawidłowo rozliczyć zakończenie działalności gospodarczej?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 czerwca 2011 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy koszty noclegów w podróży służbowej właściciela firmy mogą stanowić koszty podatkowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 czerwca 2011 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

W jaki sposób należy zaksięgować operację wymiany monitorów komputerowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 czerwca 2011 r., Brzeziński Artur | Aktualne

Jak należy opodatkować VAT usługę wynajmu ciągnika w celu orki pod zalesienie?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 czerwca 2011 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jaka temperatura powietrza powinna panować w klimatyzowanym pomieszczeniu do odpoczynku czy biurze?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 czerwca 2011 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

W jaki sposób należy przeprowadzić inwentaryzację w bibliotece szkolnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 czerwca 2011 r., Gaździk Elżbieta | Aktualne

Czy pracownikom pracującym w lecie na otwartej przestrzeni przysługuje krem ochronny z filtrem?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 czerwca 2011 r., Wawszczak Łukasz | Nieaktualne

Na jakiej podstawie prawnej należy dokonać rozwiązania stosunku pracy z emerytem?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 czerwca 2011 r., Handzlik Marta | Aktualne

Jak rozliczyć wydatki związane z analizą rynku i badaniem ksiąg nabywanej spółki?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 czerwca 2011 r., Woźniak Joanna | Nieaktualne

Jak zaprezentować w bilansie zryczałtowany podatek od dywidend, który można odliczyć od podatku dochodowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 czerwca 2011 r., Waślicki Tadeusz | Aktualne

Czy do kosztów przygotowania materiałów należy doliczyć koszty roboczogodzin pracowników?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 czerwca 2011 r., Soprych Maciej | Aktualne

Jak powinna zostać zadekretowana zapłata duńskiego podatku VAT do duńskiego urzędu skarbowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 czerwca 2011 r., Waślicki Tadeusz | Aktualne

Jak prawidłowo obliczyć ile dni urlopu wypoczynkowego przysługuje pracownikowi?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 czerwca 2011 r., Zawadzka-Filipczyk Paulina | Aktualne

Czy można w trybie zapytania o cenę przeprowadzić postępowanie na wykonywanie usług ochrony mienia i osób?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 czerwca 2011 r., Soszyńska - Purtak Paulina | Nieaktualne

Czy mogę zmniejszyć należną ratę o kwotę opłaty pocztowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 czerwca 2011 r., Habryn-Chojnacka Ewa | Aktualne

Czy może być jednocześnie wręczone wypowiedzenie zmieniające i powierzenie innej pracy na okres 3 miesięcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 czerwca 2011 r., Szalak Michał | Aktualne

Czy działalność agencji reklamowych musi być zgłoszona do VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 czerwca 2011 r., Łabno Paweł | Nieaktualne