Pytania i odpowiedzi

Czy wykonywanie usług w ramach umowy zlecenia pozbawi podatnika prawa do karty podatkowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 czerwca 2011 r., Szczupaczyński-Dotryw Tadeusz | Aktualne

Jak należy dokonać obliczenia wynagrodzenia za część miesiąca pracy nauczyciela?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 czerwca 2011 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Czy możliwa jest realizacja inwestycji ze środków własnych przez samorządowy zakład budżetowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 czerwca 2011 r., Gaździk Elżbieta | Aktualne

Jakie są wymagania bhp przy instalacji zbiorników do magazynowania odpadów ciekłych?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 czerwca 2011 r., Kościukiewicz Kazimierz | Aktualne

Jak prawidłowo obliczyć wynagrodzenie chorobowe dla pracownika, który prócz wynagrodzenia zasadniczego pobiera premie?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 czerwca 2011 r., Szczupaczyński-Dotryw Tadeusz | Aktualne

Czy można zobowiązać nauczycieli do sprawowania opieki nad dziećmi i młodzieżą podczas zajęć szkolnych w wakacje?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 czerwca 2011 r., Drogosz Małgorzata | Aktualne

Czy wypadek, któremu wracający z pracy pracownik uległ na klatce schodowej jest wypadkiem w drodze z pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 czerwca 2011 r., Latos - Miłkowska Monika | Aktualne

Jakie kryteria należy spełnić, aby móc pobierać zasiłek rodzinny po zakończonym zasiłku macierzyńskim?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 czerwca 2011 r., Dzienisiuk Dorota | Aktualne

Kiedy można odliczyć VAT od faktury za zakup pakietu upgrade programu komputerowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 czerwca 2011 r., Kłos Piotr | Nieaktualne

Czy inwestor może domagać się na drodze sądowej wykonania naprawy gwarancyjnej przez wykonawcę obiektu?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 czerwca 2011 r., Kamińska Anna | Nieaktualne

Jak należy wyliczyć wynagrodzenie za urlop pracownika, który był zatrudniony na umowę na okres próbny?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 czerwca 2011 r., Mikuła Patrycja | Aktualne

Czy przysługuje odprawa emerytalno-rentowa byłemu pracownikowi?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 czerwca 2011 r., Dzienisiuk Dorota | Aktualne

Czy do faktur wystawionych na zaliczki - przed ich faktyczną - należało wystawić faktury wewnętrzne i opodatkować VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 czerwca 2011 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Jak zaksięgować przedłużenie leasingu samochodu na kolejne dwa lata?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 czerwca 2011 r., Pawliszyn Piotr | Nieaktualne

Czy prawidłowym będzie ujęcie podwyższonej raty w kosztach uzyskania przychodów?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 czerwca 2011 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

Czy kwota ze sprzedaży starego mieszkania wydana na nowe mieszkanie korzystać będzie ze zwolnienia podatkowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 czerwca 2011 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy prawo bilansowe daję możliwość aktywowania kosztów leasingu operacyjnego maszyn produkcyjnych w celu późniejszego ich amortyzowania?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 czerwca 2011 r., Leszczyńska-Trochonowicz Dagmara | Aktualne

Czy wydatek poniesiony na doradztwo prawne zwiększa wartość inwestycji dla potrzeb amortyzacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 czerwca 2011 r., Nawrot Rafał Aleksander | Aktualne

Czy superwizje prowadzone przez wykwalifikowanego psychologa są opodatkowane VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 czerwca 2011 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Czy raty leasingowe i koszty paliwa należy zaksięgować na "produkcję w toku" czy w koszty zespołu 4?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 czerwca 2011 r., Leszczyńska-Trochonowicz Dagmara | Aktualne

Czy wynagrodzenia prokurent zarządzającego spółką podlega opodatkowaniu VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 czerwca 2011 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Jaką stawkę VAT należy zastosować w przypadku prowadzenie gimnastyki korekcyjnej dla dzieci i dorosłych?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 czerwca 2011 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Czy stanowią koszt uzyskania przychodu wydatki związane z przyjęciem delegacji białoruskiego kontrahenta?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 czerwca 2011 r., Wowra Jarosław | Aktualne

Czy prowizja (zawarta w opłatach za przelewy pobierana od klientów) powinna zawierać podatek VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 czerwca 2011 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy opodatkowaniu VAT podlega przekazanie darowizną firmie wodociągowej instalacji wodno-kanalizacyjnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 czerwca 2011 r., Gawlas Daniel | Nieaktualne

Na jakich zasadach może wykonywać w Polsce działalność gospodarczą Włoch?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 czerwca 2011 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy ponoszony wydatek na abonament monitoringu ochronno-logistycznego stanowi koszt uzyskania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 czerwca 2011 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy od wartości netto wręczonych nagród trzeba naliczyć i odprowadzić VAT wystawiając fakturę wewnętrzną?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 czerwca 2011 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy spłata zobowiązań osoby trzeciej stanowi koszt uzyskania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 czerwca 2011 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy spółka świadcząca usługi w Niemczech prawidłowo opodatkowuje swoje dochody w Polsce?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 czerwca 2011 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jaką stawka VAT opodatkować przewóz osób po terenie Unii Europejskiej?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 czerwca 2011 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

W jaki sposób określić zapotrzebowanie na ilość i rodzaj sorbentu przy rozładowywaniu cysterny z cyklopentanem?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 czerwca 2011 r., Zamajtys Krzysztof | Aktualne

Jak często należy przeprowadzać konserwację klimatyzacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 czerwca 2011 r., Majer Roman | Aktualne

Jak należy zorganizować miejsce zbiórki na ewakuację?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 czerwca 2011 r., Zamajtys Krzysztof | Aktualne

Kto może korzystać z dofinansowania do okularów bądź soczewek podczas pracy z komputerem?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 czerwca 2011 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Czy dla każdego z wielu postępowań, dotyczących prowadzenia nadzoru inwestorskiego wartość zamówienia należy szacować odrębnie?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 czerwca 2011 r., Andała-Sępkowska Justyna | Nieaktualne

Jaki wymiar urlopu przysługuje pracownikom zatrudnionym na część etatu?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 czerwca 2011 r., Handzlik Marta | Aktualne

Jak należy ewidencjonować nakłady poniesione na stworzenie studia nagrań w samorządowej instytucji kultury?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 czerwca 2011 r., Tomczyk Edward | Aktualne

Jaki obowiązuje termin wygaśnięcia stosunku pracy nauczyciela zatrudnionego na zastępstwo?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 czerwca 2011 r., Kosiarz Agnieszka | Nieaktualne

Jak rozliczyć korektę faktury wystawioną w 2011 r., a dotyczącą zbycia nieruchomości w 2009 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 czerwca 2011 r., Chabasińska Dorota | Nieaktualne

Jak należy potraktować koszt montażu kompensatora?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 czerwca 2011 r., Liżewski Sławomir | Aktualne

Do jakiej grupy KŚT zaliczyć kalibrator ciśnienia oraz przepływomierz powietrza?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 czerwca 2011 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Jak prawidłowo wyliczyć podstawę wymiaru zasiłku chorobowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 czerwca 2011 r., Kostrzewa Piotr | Aktualne

Czy koszt podręcznika stanowi dla pracownika przychód, który należy opodatkować i potrącić składki ZUS?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 czerwca 2011 r., Mikuła Patrycja | Aktualne

Czy firma polska może otrzymywać faktury zagraniczne z polskim VAT, gdy dostawca ma przedstawicielstwo podatkowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 czerwca 2011 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Czy sprzedając w 2011 r. gospodarstwo rolne, nabyte w roku 2008, należy zapłacić podatek dochodowy od osób fizycznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 czerwca 2011 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Gdzie należy opłacać podatek dochodowy oraz składki ZUS od wynagrodzenia studenta odbywającego staż we Francji?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 czerwca 2011 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy środki z ZFŚS mogą być przeznaczane do pokrycie kosztów dojazdu pracownika do pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 czerwca 2013 r., Sierpowska Iwona | Aktualne

Jak prawidłowo wypełnić raport ZUS RCA za pracownika, któremu błędnie obliczono wynagrodzenie?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 czerwca 2012 r., Kostrzewa Piotr | Nieaktualne

Jak dokonać kalkulacji kosztu wytworzenia produktu?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 czerwca 2011 r., Michalak Marcin | Aktualne

Czy przy zakupie u czeskiego podatnika dolarów, bezpośrednio przekazanych do Chin należy rozpoznać import usług?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 listopada 2015 r., Zaniewicz Edyta | Aktualne

Czy przyjmowany do pracy na umowę o pracę inspektor BHP powinien przejść szkolenie wstępne?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 czerwca 2011 r., Ambroziewicz Maciej | Nieaktualne

Czy przedmiotem kontraktu może być pozostawanie w gotowości do udzielania świadczeń zdrowotnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 czerwca 2011 r., Sieńko Agnieszka | Aktualne