Pytania i odpowiedzi

W jaki sposób ująć wartość szacunkową instalacji w księgach?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 czerwca 2011 r., Leszczyńska-Trochonowicz Dagmara | Nieaktualne

Jak zaksięgować środek trwały, który odebraliśmy w marcu, a fakturę otrzymaliśmy dopiero w maju?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 czerwca 2011 r., Michalska Iwona | Aktualne

W jakim terminie należy wystawić fakturę eksportową zaliczkową?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 czerwca 2011 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy na nauczyciela kontraktowego można nałożyć obowiązek uzupełnienia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 czerwca 2011 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Kto może pełnić funkcję koordynatora sprawującego nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 czerwca 2011 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Czy na posiadaczu samoistnym ciąży obowiązek podatkowy w podatku od nieruchomości?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 czerwca 2011 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Czy mam obowiązek zapłacić podatek dochodowy od sprzedanej nieruchomości rolnej o powierzchni poniżej 1ha?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 czerwca 2011 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

W jakie środki ochrony indywidualnej należy wyposażyć pilarza?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 czerwca 2011 r., Kościukiewicz Kazimierz | Nieaktualne

W deklaracji za jaki okres należy wykazać fakturę korygującą "in plus"?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 czerwca 2011 r., Zaniewicz Edyta | Nieaktualne

Jakie są warunki ponownego zatrudnienia pracownika samorządowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 czerwca 2011 r., Piszko Agata | Aktualne

Jakie są dopuszczalne zasady zatrudniania pracownika administracyjnego w placówce oświatowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 czerwca 2011 r., Piszko Agata | Nieaktualne

Czy pomimo likwidacji ZFŚS pracodawca może udzielać pożyczek na remonty mieszkań?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 czerwca 2011 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy okres pobierania zasiłku macierzyńskiego po ustaniu zatrudnienia wlicza się do stażu urlopowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 czerwca 2011 r., Kostrzewa Piotr | Aktualne

Czy zbycie gruzu i złomu w zamian za usługę rozbiórki podlega opodatkowaniu VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 czerwca 2011 r., Zaniewicz Edyta | Nieaktualne

Czy wartość świadczeń medycznych można włączyć do podstawy naliczenia składek ZUS oraz opodatkowania pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 czerwca 2011 r., Tomaszewska Barbara | Nieaktualne

Ile dni dodatkowego urlopu należy udzielić dla pracownika niepełnosprawnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 czerwca 2011 r., Klimkiewicz Luiza | Aktualne

Kiedy pracownik niepełnosprawny nabywa prawo do dodatkowego urlopu?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 czerwca 2011 r., Klimkiewicz Luiza | Aktualne

Czy należy wydać pracownikowi informacje iż przysługuje mu dodatkowy urlop rehabilitacyjny?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 czerwca 2011 r., Klimkiewicz Luiza | Aktualne

Jakie są różnice pomiędzy "umową o świadczenie usług" a "umową kontraktową"?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 czerwca 2011 r., Gotkowska Anna | Nieaktualne

Jak rozliczyć zapewnienie posiłku uczestnikom walnego zgromadzenia przedstawicieli członków spółdzielni?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 czerwca 2011 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Jakich zapisów powinniśmy dokonać w związku z korektą faktury?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 czerwca 2011 r., Michalska Iwona | Aktualne

Jak prawidłowo zaksięgować fakturę korygującą do zakupionej maszyny?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 czerwca 2011 r., Michalska Iwona | Aktualne

Co oznacza uzyskanie informacji od kontrahenta, że firma posiada ulgę z tytułu wpłaty na PFRON?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 czerwca 2011 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Kiedy powstaje obowiązek podatkowy w VAT w przypadku gdy podatnik wykonuje usługę ochrony mienia?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 czerwca 2011 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Jak należy zaksięgować umowę dzierżawy w obydwu spółkach?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 czerwca 2011 r., Leszczyńska-Trochonowicz Dagmara | Nieaktualne

Jak dokonać amortyzacji prawa wieczystego użytkowania gruntu?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 czerwca 2011 r., Klimczak Katarzyna | Aktualne

Jak zaewidencjonować zapłatę kontrahentowi wekslem?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 czerwca 2011 r., Michalska Iwona | Aktualne

Jak należy ująć w księgach udzieloną pożyczkę, która ma być spłacona w kolejnych latach?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 czerwca 2011 r., Michalska Iwona | Aktualne

Jak zaksięgować wykup samochodu ciężarowego po zakończeniu umowy leasingu?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 czerwca 2011 r., Leszczyńska-Trochonowicz Dagmara | Nieaktualne

Jak należy ująć w księgach rachunkowych sprzedającego wierzytelności, od których bank pobiera kaucje?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 czerwca 2011 r., Klimczak Katarzyna | Aktualne

Czy należy uznać referencje wykonawcy, w których wykazano, że wykonał on roboty budowlane jako podwykonawca?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 czerwca 2011 r., Mikulska-Nawacka Marta | Nieaktualne

Czy obiekt sportowy podlega opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 czerwca 2011 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Do jakiej grupy KŚT należy zakwalifikować maszyny i urządzenia do obróbki drewna?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 czerwca 2016 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Jak zaksięgować rozrachunki z totalizatorem sportowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 czerwca 2011 r., Mikulska Dorota | Aktualne

Z jaką stawką VAT refakturować na inny podmiot rachunek zakupu, otrzymany z dozoru technicznego?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 czerwca 2011 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Kto powinien wchodzić w skład zespołu dopuszczającego dane stanowisko do pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 stycznia 2013 r., Kościukiewicz Kazimierz | Aktualne

Jakich formalności musi dopełnić pracodawca, kiedy z pracy odchodzi obcokrajowiec?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 czerwca 2011 r., Kozłowska Małgorzata | Aktualne

Kiedy nauczycielowi przysługuje świadczenie urlopowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 czerwca 2011 r., Handzlik Marta | Aktualne

Czy inwestor może podzielić nieruchomość na kilka działek o powierzchni po 3000 m każda przed otrzymaniem decyzji o warunkach zabudowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 czerwca 2011 r., Niewińska - Struszyńska Maria Magdalena | Aktualne

Jak rozliczyć refakturowane na brytyjskiego nabywcę usługi doradczej koszty podróży i zakwaterowania?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 czerwca 2011 r., Łabno Paweł | Nieaktualne

Czy sprzedaż samochodu nabytego w systemie marży podlega zwolnieniu z VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 czerwca 2011 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Jak zaksięgować poniesione koszty analizy rynku przed rozpoczęciem inwestycji?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 czerwca 2011 r., Leszczyńska-Trochonowicz Dagmara | Aktualne

Czy można odliczyć VAT od faktury na usługi kabaretu występującego podczas spotkania agenta z dealerami?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 czerwca 2011 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy kwota wynikająca z używania telefonu służbowego do celów prywatnych powinna być doliczona do podstawy składek ZUS?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 czerwca 2011 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy podatnik, świadcząc usługi na terenie Niemiec, powinien naliczać VAT z tego tytułu?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 czerwca 2011 r., Kłos Piotr | Nieaktualne

Jaką stawkę zastosować do usługi ortodontycznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 czerwca 2011 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Czy usługi medyczne wykonywane przez niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej korzystają ze zwolnienia z VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 czerwca 2011 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Czy podatnik może zastosować jednorazową amortyzację w odniesieniu do zakupionego agregatu chłodniczego?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 czerwca 2011 r., Zaniewicz Edyta | Nieaktualne

W jaki sposób wyksięgować z konta dłużnika spłatę jego zobowiązania z tytułu leasingu?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 czerwca 2011 r., Leszczyńska-Trochonowicz Dagmara | Nieaktualne

Jaką stawkę VAT należy zastosować przy refakturze kosztów usług medycznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 lipca 2016 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne