Pytania i odpowiedzi

Jak prawidłowo zaksięgować fakturę korygującą do zakupionej maszyny?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 czerwca 2011 r., Michalska Iwona | Aktualne

Co oznacza uzyskanie informacji od kontrahenta, że firma posiada ulgę z tytułu wpłaty na PFRON?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 czerwca 2011 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Kiedy powstaje obowiązek podatkowy w VAT w przypadku gdy podatnik wykonuje usługę ochrony mienia?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 czerwca 2011 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Jak należy zaksięgować umowę dzierżawy w obydwu spółkach?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 czerwca 2011 r., Leszczyńska-Trochonowicz Dagmara | Nieaktualne

Jak dokonać amortyzacji prawa wieczystego użytkowania gruntu?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 czerwca 2011 r., Klimczak Katarzyna | Aktualne

Jak zaewidencjonować zapłatę kontrahentowi wekslem?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 czerwca 2011 r., Michalska Iwona | Aktualne

Jak należy ująć w księgach udzieloną pożyczkę, która ma być spłacona w kolejnych latach?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 czerwca 2011 r., Michalska Iwona | Aktualne

Jak zaksięgować wykup samochodu ciężarowego po zakończeniu umowy leasingu?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 czerwca 2011 r., Leszczyńska-Trochonowicz Dagmara | Nieaktualne

Jak należy ująć w księgach rachunkowych sprzedającego wierzytelności, od których bank pobiera kaucje?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 czerwca 2011 r., Klimczak Katarzyna | Aktualne

Czy należy uznać referencje wykonawcy, w których wykazano, że wykonał on roboty budowlane jako podwykonawca?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 czerwca 2011 r., Mikulska-Nawacka Marta | Nieaktualne

Czy obiekt sportowy podlega opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 czerwca 2011 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Do jakiej grupy KŚT należy zakwalifikować maszyny i urządzenia do obróbki drewna?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 czerwca 2016 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Jak zaksięgować rozrachunki z totalizatorem sportowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 czerwca 2011 r., Mikulska Dorota | Aktualne

Z jaką stawką VAT refakturować na inny podmiot rachunek zakupu, otrzymany z dozoru technicznego?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 czerwca 2011 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Kto powinien wchodzić w skład zespołu dopuszczającego dane stanowisko do pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 stycznia 2013 r., Kościukiewicz Kazimierz | Aktualne

Jakich formalności musi dopełnić pracodawca, kiedy z pracy odchodzi obcokrajowiec?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 czerwca 2011 r., Kozłowska Małgorzata | Aktualne

Kiedy nauczycielowi przysługuje świadczenie urlopowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 czerwca 2011 r., Handzlik Marta | Aktualne

Czy inwestor może podzielić nieruchomość na kilka działek o powierzchni po 3000 m każda przed otrzymaniem decyzji o warunkach zabudowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 czerwca 2011 r., Niewińska - Struszyńska Maria Magdalena | Aktualne

Jak rozliczyć refakturowane na brytyjskiego nabywcę usługi doradczej koszty podróży i zakwaterowania?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 czerwca 2011 r., Łabno Paweł | Nieaktualne

Czy sprzedaż samochodu nabytego w systemie marży podlega zwolnieniu z VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 czerwca 2011 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Jak zaksięgować poniesione koszty analizy rynku przed rozpoczęciem inwestycji?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 czerwca 2011 r., Leszczyńska-Trochonowicz Dagmara | Aktualne

Czy można odliczyć VAT od faktury na usługi kabaretu występującego podczas spotkania agenta z dealerami?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 czerwca 2011 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy kwota wynikająca z używania telefonu służbowego do celów prywatnych powinna być doliczona do podstawy składek ZUS?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 czerwca 2011 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy podatnik, świadcząc usługi na terenie Niemiec, powinien naliczać VAT z tego tytułu?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 czerwca 2011 r., Kłos Piotr | Nieaktualne

Jaką stawkę zastosować do usługi ortodontycznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 czerwca 2011 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Czy usługi medyczne wykonywane przez niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej korzystają ze zwolnienia z VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 czerwca 2011 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Czy podatnik może zastosować jednorazową amortyzację w odniesieniu do zakupionego agregatu chłodniczego?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 czerwca 2011 r., Zaniewicz Edyta | Nieaktualne

W jaki sposób wyksięgować z konta dłużnika spłatę jego zobowiązania z tytułu leasingu?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 czerwca 2011 r., Leszczyńska-Trochonowicz Dagmara | Nieaktualne

Jaką stawkę VAT należy zastosować przy refakturze kosztów usług medycznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 lipca 2016 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Co powinien zrobić podatnik w przypadku sprzedaży samochodu osobowego nabytego i oddanego do użytkowania w 2005 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 czerwca 2011 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Jakie skutki wywoła przekazanie przez developera mieszkania na użytek własny?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 czerwca 2011 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Jaką stawką opodatkować dostawę lamp oświetleniowych z montażem?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 czerwca 2011 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy stanowi koszt uzyskania przychodu wynajem sali w restauracji na spotkanie biznesowe z kontrahentami?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 czerwca 2011 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Do jakiej grupy Klasyfikacji środków trwałych należy zaliczyć kontenery na śmieci?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 czerwca 2011 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Czy spółka uzyska przychód, jeżeli pół roku przed przedawnieniem zobowiązań zostanie zlikwidowana?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 czerwca 2011 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Jakie skutki podatkowe rodzi wniesienie przez wspólnika do spółki działki budowlanej i rolniczej ?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 czerwca 2011 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy najem lokalu użytkowego podlega opodatkowaniu VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 czerwca 2011 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy stanowią koszty uzyskania przychodów wypłacone prezesowi spółki należności za podróże służbowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 czerwca 2011 r., Brzeziński Artur | Aktualne

Jak przywrócić do ewidencji zlikwidowaną maszynę?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 czerwca 2011 r., Klimczak Katarzyna | Aktualne

Jak zaksięgować i rozliczać podatek dochodowy w sytuacji, kiedy spółka zakupuje domeny internetowe w celu dalszej odsprzedaży?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 czerwca 2011 r., Leszczyńska-Trochonowicz Dagmara | Aktualne

W jaki sposób należy ewidencjonować u leasingobiorcy wstąpienie w jego miejsce innej firmy?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 czerwca 2011 r., Leszczyńska-Trochonowicz Dagmara | Aktualne

Jak należy zaksięgować w księgach rachunkowych nieodpłatną zamianę środków trwałych?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 czerwca 2011 r., Leszczyńska-Trochonowicz Dagmara | Aktualne

Czy istnieje prawny obowiązek wykorzystywania odpisów amortyzacyjnych na finansowanie odtworzenia majątku trwałego?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 czerwca 2011 r., Leszczyńska-Trochonowicz Dagmara | Aktualne

Jakie obowiązki podatkowe spoczywają na spółce z tytułu sprzedaży alkoholu klientom indywidualnym?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 czerwca 2011 r., Leszczyńska-Trochonowicz Dagmara | Nieaktualne

Czy niewyrażenie zgody na poprawę omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 p.z.p. musi być na piśmie?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 czerwca 2011 r., Bieńko Monika | Nieaktualne

Czy zasiłek pieniężny wypłacany z tytułu długotrwałej choroby podlega opodatkowaniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 czerwca 2011 r., Kosiarz Agnieszka | Nieaktualne

Czy pracownik obsługi zlikwidowanej szkoły może korzystać z funduszu socjalnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 czerwca 2011 r., Kosiarz Agnieszka | Nieaktualne