Questions and answers

Jaką umowę zawrzeć w przypadku użyczenia lokalu w zamian za jego utrzymanie?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 lipca 2010 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jakie będą skutki podatkowe sprzedaży pracownikom towarów po obniżonej cenie (ze względu na ich usterki)?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 lipca 2010 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jakiego rodzaju szkody zabezpiecza ubezpieczenie OC doradcy podatkowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 lipca 2010 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Jakie obowiązki ciążą na pracodawcy względem pracownika oddelegowanego do pracy w Chinach?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 lipca 2010 r., Culepa Michał | Nieaktualne

Jakie powinni mieć dodatki za trudne warunki pracy nauczyciele w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 lipca 2010 r., Kosiarz Agnieszka | Nieaktualne

Jakie są zasady przyznawania lekarzowi pracującemu w SP ZOZ-ie urlopu szkoleniowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 lipca 2010 r., Gotkowska Anna | Nieaktualne

Jakie są zasady udzielania pracownikowi urlopu szkoleniowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 lipca 2010 r., Gotkowska Anna | Aktualne

Jaki jest limit łącznego czasu trwania kontroli skarbowej u przedsiębiorców?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 lipca 2010 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Jaki wymiar urlopu wypoczynkowego przysługuje pracownikowi obsługi?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 lipca 2010 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Jak należy traktować w rozliczeniu podatku VAT faktury wystawiane przez kontrahenta unijnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 lipca 2010 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Jak opodatkować VAT usługę transportową świadczoną na trasie Norwegia - kraje unii europejskiej?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 lipca 2010 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jak prawidłowo opodatkować umowę o dzieło?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 lipca 2010 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Jak rozliczyć na gruncie VAT refakturowanie na niemieckiego kontrahenta kosztów ubezpieczenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 lipca 2010 r., Zaniewicz Edyta | Nieaktualne

Jak rozliczyć na gruncie VAT uszlachetnianie czynne świadczone na rzecz rosyjskiego kontrahenta?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 lipca 2010 r., Pajor Łukasz | Nieaktualne

Kiedy podatnik ma obowiązek ustalić współczynnik proporcji?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 lipca 2010 r., Zaniewicz Edyta | Nieaktualne

Na jakich zasadach podatnik może odzyskać VAT zapłacony w innym państwie członkowskim UE?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 lipca 2010 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

W jakiej grupie Klasyfikacji Środków Trwałych powinna znaleźć się instalacja technologiczna?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 lipca 2010 r., Geliński Piotr | Aktualne

W jakiej wysokości należy potrącić podatek od wynagrodzenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 lipca 2010 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

W jakim momencie można zaliczyć w koszty składki ZUS, FP i FGŚP należne za właściciela firmy?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 lipca 2010 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy można delegować pracownika na studia zagraniczne i pokryć koszty jego kształcenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 lipca 2010 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Aktualne

Czy należy opodatkować pracownika w związku z jego udziałem w poczęstunku świątecznym?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 lipca 2010 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Jak prawidłowo rozliczyć w zeznaniu rocznym alimenty od męża, które otrzymuję na podstawie wyroku sądu?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 lipca 2010 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Jak w 2009 r. należy obliczyć zaliczkę na podatek dochodowy opodatkowany na zasadach liniowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 lipca 2010 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Jak zleceniobiorca powinien rozliczyć otrzymane częściowo odpłatne świadczenie?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 lipca 2010 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Kiedy ująć w PIT-11 oraz w deklaracji ZUS wynagrodzenie wypłacane za grudzień danego roku w styczniu kolejnego roku?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 lipca 2010 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy stosowany algorytm obliczania wynagrodzenia pochodzącego w części ze środków bezzwrotnej pomocy jest poprawny?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 lipca 2010 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy umowa zlecenia musi określać konkretną kwotę wynagrodzenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 lipca 2010 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Co się dzieje kiedy po zawarciu podatkowej grupy kapitałowej grupa nie osiąga "rentowności " 3%?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 lipca 2010 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy dyrektor SP ZOZ-u może wydać zakaz fotografowania i filmowania sprzętu i pacjentów?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 lipca 2010 r., Sieńko Agnieszka | Aktualne

Czy podatnik może sprzedać samochód ciężarowy poza prowadzoną działalnością gospodarczą?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 lipca 2010 r., Nawrot Rafał Aleksander | Nieaktualne

Czy w związku z utrzymującymi się upałami pracodawca może skrócić czas pracy pracownikowi samorządowemu?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 lipca 2010 r., Rycak Magdalena | Nieaktualne

Czy zamawiający musi wybrać kolejną ofertę, jeśli wybrany wykonawca odmówił podpisania umowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 lipca 2010 r., Mikulska-Nawacka Marta | Nieaktualne