Questions and answers

Czy usługi gastronomiczne, stanowiące wyżywienie podczas szkoleń, mogą stanowić koszt uzyskania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 lutego 2011 r., Jastrząb Marta | Aktualne

Czy odliczony VAT (w całości lub w części sfinansowanej przez PUP), jest przychodem podatkowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 czerwca 2012 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Jak rozliczać koszty zużycia energii elektrycznej przy braku podlicznika?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 lutego 2011 r., Woźniak Joanna | Nieaktualne

Jak prawidłowo obliczyć wymiar urlopu dla pracownika z 10-letnim stażem pracy, który zatrudniony jest na 1/8 etatu?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 lutego 2011 r., Latos - Miłkowska Monika | Nieaktualne

Jaką stawką należy opodatkować usługi świadczone przez muzeum?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 lutego 2011 r., Gawlas Daniel | Nieaktualne

Czy bierność pracownika w zdobywaniu umiejętności może być wystarczającą przyczyną wypowiedzenia umowy o pracę?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 lutego 2011 r., Latos - Miłkowska Monika | Aktualne

Z jaką stawką pracownicy powinni fakturować w spółce usługi kształcenia zawodowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 lutego 2011 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Kiedy dochodzi do zwolnień grupowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 lutego 2011 r., Latos - Miłkowska Monika | Aktualne

Kiedy powstaje obowiązek podatkowy w VAT w związku z zakupem usług internetowych od niemieckiego kontrahenta?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 lutego 2011 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Jak często należy dokonywać pomiarów natężenia oświetlenia w zakładzie pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 listopada 2012 r., Majer Roman | Aktualne

Jaką wartość powinna spółka przyjąć na środki trwałe?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 lutego 2011 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Do jakiej grupy środków trwałych zaliczyć i jaką stawką amortyzować pomost roboczy do wózka widłowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 lutego 2011 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jak rozliczyć koszty związane z testami wytworzonego środka trwałego?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 lutego 2011 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy podlegają zwolnieniu z opodatkowania odsetki otrzymywane przez wspólnotę z tytułu nieterminowej zapłaty czynszu?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 lutego 2011 r., Niziołek-Duda Kamila | Nieaktualne

Czy pracownikowi zatrudnionemu na stanowisku spawacza należy wystawić świadectwo pracy w warunach szczególnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 lutego 2011 r., Ostapczuk Magdalena | Aktualne

Czy prowizje za prowadzenie rachunku ZFŚS mogą być kosztem uzyskania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 lutego 2011 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Jakie konsekwencje grożą za znaczące zaniżenie wartości nieruchomości przy sprzedaży?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 lutego 2011 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy pracownikowi przysługuje ekwiwalent za zaległy i aktualny urlop wypoczynkowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 lutego 2011 r., Handzlik Marta | Aktualne

Czy dyrektor szkoły może rozwiązać z nauczycielem stosunek pracy na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 2 KN?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 lutego 2011 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Czy możliwe jest zastosowanie ulgi meldunkowej przy sprzedaży lasu?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 lutego 2011 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Jak postąpić w przypadku upływu przechowywania weksla?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 lutego 2011 r., Tomczyk Edward | Aktualne

Jaką kwalifikacje prawną będzie miał wypadek pracownika poruszającego się pomiędzy różnymi siedzibami pracodawcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 lutego 2011 r., Ambroziewicz Maciej | Nieaktualne

Czy dokonanie skutecznie korekty deklaracji po kontroli, znosi odpowiedzialność karnoskarbową?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 lutego 2011 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Na jakich zasadach można zatrudnić obywatela Ukrainy i oddelegować go do pracy na Ukrainie?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 lutego 2011 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy prawidłowe jest ujmowanie w kosztach towarów w cenach ich zakupu, a nie nabycia?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 lutego 2011 r., Woźniak Joanna | Aktualne

W którym momencie wydatki poniesione przez spółkę z o.o. na usługi hotelowe stanowią koszt uzyskania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 lutego 2011 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Czy podanie przez zamawiającego minimalnego terminu jest dopuszczalne dla eliminowania nieuczciwej konkurencji?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 lutego 2011 r., Soszyńska - Purtak Paulina | Nieaktualne

Jak rozliczyć fakturę zakupu towarów z Belgii, jeśli wystawca nie jest podatnikiem VAT unijnym?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 lutego 2011 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Kiedy należy wypłacić pracownikowi nagrodę jubileuszową?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 lutego 2011 r., Culepa Michał | Aktualne

Czy w kontrakcie lekarskim można zawrzeć regulacje dotyczące płatnego urlopu wypoczynkowego i szkoleniowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 lutego 2011 r., Gotkowska Anna | Nieaktualne

Po jakim kursie przeliczyć prowizję pobraną przez bank, przy wpłacie przekazanej od kontrahenta z zagranicy?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 lutego 2011 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Czy kilka jednodniowych umów o dzieło należy rozliczać osobno, czy zsumować kwoty brutto wynikające z tych umów?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 lutego 2011 r., Liżewski Sławomir | Nieaktualne

Czy po urlopie wychowawczym kończącym się w dniu 31 grudnia, prokurator może iść na urlop wypoczynkowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 lutego 2011 r., Culepa Michał | Nieaktualne

Czy spółka ma prawo ująć do kosztów podatkowych należności wypłacane pracownikom z tytułu jazd zamiejscowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 lutego 2011 r., Woźniak Joanna | Nieaktualne

Jak opodatkować w VAT działalność w zakresie szkoleń informatycznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 lutego 2011 r., Ratajszczak Katarzyna | Nieaktualne

W którym roku spółka powinna rozpoznać przychód podatkowy z tytułu utworzenia odpisu aktualizacyjnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 lutego 2011 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Do jakiej grupy KŚT przyporządkować urządzenie drukujące metodą termosublimacyjną?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 lutego 2011 r., Geliński Piotr | Nieaktualne

Czy można się rozliczyć wspólnie z dzieckiem, studentem, którego zarobki przekroczą ustawowy próg?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 kwietnia 2017 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Kto powinien ponieść koszty na dostosowanie lokalu przeznaczonego do wynajmu?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 maja 2013 r., Tomczyk Edward | Aktualne

Kto odpowiada za opracowanie sieci i instalacji na terenie zakładu przemysłowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 lutego 2011 r., Smarż Joanna | Aktualne

Jaki jest termin wystawienia faktury w odniesieniu do przedpłaty za wykonanie usługi?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 lutego 2011 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Czy w związku z wypłatą kary umownej należy sporządzić informację PIT-8C?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 lutego 2011 r., Zaniewicz Edyta | Nieaktualne

Jak prawidłowo dokonać korekty pensji pracownika, któremu niepotrzebnie naliczano składki ZUS?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 lutego 2011 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy od dochodu uzyskanego przez stołówkę należy zapłacić podatek?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 lutego 2011 r., Sender Magdalena | Nieaktualne

Jaka jest podstawa wypłaty odprawy emerytalnej i w jakiej wysokości przysługuje?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 lutego 2011 r., Sender Magdalena | Nieaktualne

W jaki sposób należy zaksięgować ujawnienie i sprzedaż chłodni w księgach spółki?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 lutego 2011 r., Leszczyńska-Trochonowicz Dagmara | Aktualne

Czy wynagrodzenie za przekazanie know-how należy opodatkować zryczałtowanym podatkiem dochodowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 lutego 2011 r., Czyż Sławomir | Aktualne