Questions and answers

Jaka obowiązuje odpłatność córki za pobyt ojca w DPS w styczniu i lutym br.?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 marca 2021 r., Matysik Barbara | Aktualne

Jakie skutki na koncie płatnika wywoła skorzystanie ze zwolnienia od składek w związku z COVID-19?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 marca 2021 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy można honorować świadectwo pracy pracownika wystawione na zwykłej kartce papieru?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 marca 2021 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy stowarzyszenie powinno wykazać import usług w deklaracji VAT-9M?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 marca 2021 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Czy amortyzację, przypadającą za 2019 rok, można ująć do kosztów 2020 roku?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 marca 2021 r., Topulniak Michał | Aktualne

Jak zaksięgować w PKPiR pomoc w postaci gwarancji de minimis udzieloną przez Bank Gospodarstwa Krajowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 marca 2021 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Jak należy obliczyć wysokość ekwiwalentu za urlop nauczycieli?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 marca 2021 r., Fota Magdalena | Aktualne

Czy faktura dokumentująca jedynie naprawę samochodu powinna być wykazywana w JPK z oznaczeniem MPP?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 marca 2021 r., Kłos Piotr | Aktualne

Kiedy należy zastosować mechanizm podzielonej płatności?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 marca 2021 r., Kłos Piotr | Aktualne

Dlaczego w PIT-28S nie można odliczyć składki na ubezpieczenie zdrowotne?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 marca 2021 r., Kica Jolanta | Aktualne

Jak okres doliczyć do stażu pracy, jeśli pracownica dostarczyła dyplom ukończenia studiów licencjackich?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 marca 2021 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy można nauczycielom zatrudnionym na czas nieokreślony zmienić umowę na czas zastępstwa?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 marca 2021 r., Fota Magdalena | Aktualne

Do jakiego Urzędu Skarbowego należy złożyć IFT-2R przez osoby fizyczne?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 marca 2021 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Komu biuro rachunkowe powinno wydać akta osobowe pracowników?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 marca 2021 r., Szachniewicz Dominika | Aktualne

Jak powinna brzmieć informacja o warunkach zatrudnienia?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 marca 2021 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Ile urlopu przysługuje pracownikowi niepełnosprawnemu?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 marca 2021 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Ile czasu wolnego należy udzielić pracownikowi za pracę w godzinach nadliczbowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 marca 2021 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Czy w aktach osobowych prowadzonych dla pracowników zatrudnionych przed 1.01.2019 można wydzielić części tematyczne?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 marca 2021 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Czy podatnik może opodatkować ryczałtem przychody z tytułu świadczenia usług akwizycyjnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 marca 2021 r., Liżewski Sławomir | Aktualne

Jaką wysokość powinno mieć biuro na hali produkcyjnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 marca 2021 r., Lecińska Monika | Aktualne

Czy możliwe jest prowadzenie apteki sporządzającej wyłącznie leki recepturowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 marca 2021 r., Urbaniak Monika | Nieaktualne

Czy zasiłek rodzinny nadal przysługuje, któremu z rodziców?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 marca 2021 r., Sabuda Anna | Aktualne

Czy w okresie pandemii może w przedszkolu funkcjonować w godzinach popołudniowych grupa łączona?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 marca 2021 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy można wystawić fakturę korygującą do faktury z 2010 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 marca 2021 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Jak ustalić dochód do zasiłku rodzinnego, gdy osoba jest wspólnikiem jednoosobowej spółki?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 marca 2021 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Na jak długo zgodnie z KPA można zawiesić postępowanie?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 marca 2021 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy maszt flagowy z fundamentem balastowym zalicza się do obiektu budowlanego?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 marca 2021 r., Mikołajewska-Janiaczyk Małgorzata | Aktualne

Czy godziny do dyspozycji dyrektora są godzinami obligatoryjnymi finansowanymi z budżetu j.s.t.?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 marca 2021 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy informacja o średnim wynagrodzeniu w urzędzie miasta stanowi informację publiczną?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 marca 2021 r., Wilk Jakub | Aktualne

Czy dopuszczalne jest nagrywanie kandydata do pracy podczas wykonywania zadania sprawdzającego?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 marca 2021 r., Grzegorczyk Maja | Aktualne

Czy w opisanej sytuacji konieczne jest zawarcie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 marca 2021 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy w arkuszu organizacyjnym na rok szkolny 2021/2022 można zawrzeć staż pracy nauczyciela?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 marca 2021 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Jak należy ustalić, czy w klasie na informatyce należy dokonać podziału na grupy?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 marca 2021 r., Wrona Joanna | Aktualne

Czy zgodnie z nowym PZP zamówienia poniżej 130.000 zł mogą być udzielane na okres przekraczający 4 lata?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 marca 2021 r., Soszyńska - Purtak Paulina | Aktualne

Czy nowe PZP przewiduje obowiązek żądania dokumentów dotyczących podstaw wykluczenia od podwykonawcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 marca 2021 r., Mikulska-Nawacka Marta | Aktualne

Co powinna zawierać informacja o warunkach zatrudnienia dla pracownika młodocianego?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 marca 2021 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Jak należy ustalić, czy nauczycielowi należy wypłacić dwie nagrody jubileuszowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 marca 2021 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Jakie sytuacje zwalniają nauczyciela od udziału w zebraniu rady pedagogicznej oprócz zwolnienia lekarskiego?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 marca 2021 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy zgodnie z nowym PZP zobowiązanie podmiotu trzeciego jest podmiotowym środkiem dowodowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 marca 2021 r., Mikulska-Nawacka Marta | Aktualne

Czy podział na grupy na zajęciach języka obcego zawodowego jest obowiązkowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 marca 2021 r., Wojtczak Bogusława | Aktualne