Questions and answers

Jak należy zaksięgować wydatki na uzyskanie koncesji?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 marca 2011 r., Michalska Iwona | Aktualne

Jaką stawkę VAT należy zastosować przy sprzedaży okien wraz z montażem w budynkach mieszkalnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 marca 2011 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

W którym momencie należy ująć w przychodach, fakturę za usługi pośrednictwa?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 marca 2011 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

Kiedy pracownik jest uprawniony do otrzymania wyrównania wynagrodzenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 marca 2011 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jak należy ustalić zmianę stanu produktów?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 marca 2011 r., Mikulska Dorota | Aktualne

Co oznacza "stan surowy otwarty" i " stan surowy zamknięty"?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 marca 2011 r., Jastrzębski Maciej | Aktualne

Jak należy liczyć nieprzerwany odpoczynek 11 godzinny?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 marca 2011 r., Rycak Magdalena | Aktualne

Kiedy u podatnika występującego ze spółki powstanie dochód?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 marca 2011 r., Nawrot Rafał Aleksander | Aktualne

Jaką stawką ryczałtu objęte są usługi inseminacji zwierząt hodowlanych?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 marca 2011 r., Jurek Marek | Aktualne

Jak należy zaksięgować otrzymaną fakturę zaliczkową i następnie kolejne faktury po otrzymaniu samochodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 marca 2011 r., Pawliszyn Piotr | Nieaktualne

Czy stowarzyszenie nieprowadzące działalności gospodarczej może odliczyć usługi księgowe od przychodów?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 marca 2011 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy podatnik może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów amortyzację remontowanego lokalu?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 marca 2011 r., Liżewski Sławomir | Nieaktualne

Czy sprzedaż udziałów podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 marca 2011 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Czy należy poprawić księgi rachunkowe w 2010 r. o nieprawidłowe księgowania z roku 2008 i 2009?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 marca 2011 r., Spychalski Bartosz | Aktualne

W jaki sposób powinniśmy obciążać klienta z tytułu likwidacji na jego prośbę wyrobu gotowego (bez wydania)?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 marca 2011 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Czy nieodpłatne nabycie towarów w wyniku odmowy przyjęcia ich przez zamawiającego stanowi WNT?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 marca 2011 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy sprzedaż osady leśnej, na którą poniesiono nakłady modernizacyjne, podlega zwolnieniu z VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 marca 2011 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Jakie stawki VAT należy zastosować dla produktów pszczelich?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 marca 2011 r., Gawlas Daniel | Nieaktualne

Czy opłaty za czynsz najmu są zwolnione z VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 kwietnia 2012 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Jak należy fakturować usługi udzielania sublicencji na korzystanie ze zdjęć osób, które są ich autorami?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 marca 2011 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Kto będzie zobowiązany do wypłaty odszkodowania rolnikowi, któremu nakazano usunięcie drzew z terenu zdrenowanego?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 marca 2011 r., Brzezińska Alicja | Nieaktualne

Jak ustalić jak powierzchnia nieruchomości podlega zwolnieniu z podatku od nieruchomości?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 marca 2011 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Kiedy pracownik ponownie musi odbyć badania wstępne?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 marca 2011 r., Szalak Michał | Nieaktualne

W którym momencie należy rozpoznać korektę przychodu w wyniku zwrotu towaru po dniu bilansowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 marca 2011 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

Jak rozliczyć wykonanie usługi na rzecz podatnika przy użyciu jego własnych materiałów?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 marca 2011 r., Wowra Jarosław | Aktualne

Jaką stawką VAT opodatkować usługi symulatora lotów?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 marca 2011 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Jakie skutki podatkowe rodzi spłata pożyczki na rzecz wskazanej przez pożyczkodawcę osoby trzeciej?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 marca 2011 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Kiedy powstaje obowiązek sporządzenia Informacji o umowach zawartych z nieryzydentem (ORD-U)?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 marca 2011 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Jak opodatkowane są grunty niezabudowane przeznaczone na cele rolne oraz przeznaczone na inne cele (m.in. budowlane)?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 marca 2011 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy w przypadku odstąpienia od pobrania odsetek wystąpi u dłużnika dochód do opodatkowania?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 marca 2011 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Co należy zrobić w sytuacji, gdy kurier dostarczył ofertę do niewłaściwego pokoju w siedzibie zamawiającego?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 marca 2011 r., Andała-Sępkowska Justyna | Nieaktualne

Jak prawidłowo dokonać potrącenia komorniczego z wynagrodzenia za pracę?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 marca 2011 r., Masłowski Jarosław | Aktualne

Czy należy przedłużyć termin składania ofert w przypadku zmiany wzoru obliczania wartości kryterium?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 marca 2011 r., Kurowska Agnieszka | Nieaktualne

Jak zaewidencjonować koszt usługi dotyczącej 2010 r., a opłaconej w 2011 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 marca 2011 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

Na jakich kontach zaksięgować wydatki na zorganizowanie zabawy dla pracowników?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 marca 2011 r., Mikulska Dorota | Nieaktualne

Kiedy pracodawca ma obowiązek wypłacić ekwiwalent za urlop?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 marca 2011 r., Masłowski Jarosław | Aktualne

Jak opodatkować część gospodarstwa rolnego użyczoną na działalność gospodarczą syna?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 marca 2011 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

W którym miesiącu zaksięgować składki na fundusz emerytur pomostowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 marca 2011 r., Woźniak Joanna | Nieaktualne