Questions and answers

Na jakich zasadach należy udzielać wsparcia w formie skierowania do środowiskowego domu samopomocy osoby?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 marca 2011 r., Sierpowska Iwona | Nieaktualne

Jak prawidłowo ustalić skład rodziny w przypadku ubiegania się świadczenia z pomocy społecznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 marca 2011 r., Sierpowska Iwona | Nieaktualne

Jak zaksięgować fakturę wystawioną 31 grudnia 2010 r., jeżeli materiał dostarczono i przyjęto na magazyn w 2011 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 marca 2011 r., Leszczyńska-Trochonowicz Dagmara | Aktualne

Jaka jest podstawa prawna dotycząca zakazu wynajmu powierzchni ogrodzenia szkoły pod baner reklamowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 marca 2011 r., Brzezińska Alicja | Aktualne

Jak prawidłowo rozwiązać stosunek pracy z pracownikiem, który porzucił pracę?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 marca 2011 r., Zawadzka-Filipczyk Paulina | Aktualne

Czy dyrektor szkoły może zatrudnić nauczyciela w-fu w okresie wakacji do prowadzenia zajęć sportowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 marca 2011 r., Lisowski Krzysztof | Nieaktualne

Jak rozwiązać problemy kadrowe w związku z powrotami nauczycieli z urlopów wychowawczych?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 marca 2011 r., Lisowski Krzysztof | Nieaktualne

Czy kwotę odpisu aktualizującego, który został zaliczony do kosztów podatkowych, należy rozliczyć tylko statystycznie?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 marca 2011 r., Leszczyńska-Trochonowicz Dagmara | Aktualne

Jak obliczyć wynagrodzenie członka rady nadzorczej, który zmarł?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 marca 2011 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy opłata przygotowawcza pobierana przy zawarciu umowy lombardu podlega opodatkowaniu VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 marca 2011 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy pracownikowi zatrudnionemu na okres próbny należy wypłacić nagrodę jubileuszową?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 marca 2011 r., Pater Łukasz | Nieaktualne

Czy tworzyć aktywa i rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego za 2010 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 marca 2011 r., Pawliszyn Piotr | Aktualne

Jakie kwalifikacje powinien posiadać pracownik służby bhp?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 marca 2011 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Jak prawidłowo wyliczyć podstawę wynagrodzenia za nadgodziny?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 marca 2011 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

W którym dniu należy zaewidencjonować usługę świadczoną odpłatnie przez szpital?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 marca 2011 r., Siennicki Tomasz | Nieaktualne

Czy firma postępuje prawidłowo zapewniając pracownikom wyżywienie podczas targów?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 marca 2011 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Na jaki dzień należy sporządzić bilans zamknięcia i otwarcia w likwidacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 marca 2011 r., Michalak Marcin | Aktualne

Czy na dokumencie korygującym paragon musimy mieć podpis osoby kupującej?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 marca 2011 r., Zaniewicz Edyta | Nieaktualne

Czy mogę odliczyć VAT z faktury zaliczkowej dotyczącej nabywanego lokalu?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 marca 2011 r., Siennicki Tomasz | Nieaktualne

Jak wyliczyć korektę roczną VAT odliczonego w przypadku środków trwałych?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 marca 2011 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Na jakich zasadach powinien prowadzić księgi związek religijny?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 marca 2011 r., Michalak Marcin | Nieaktualne

Którą PKWiU należy się w 2011 r. posługiwać w opisach na fakturze?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 marca 2011 r., Ratajszczak Katarzyna | Nieaktualne

Jak prawidłowo wyliczyć urlop pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 marca 2011 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Czy podatnik został właściwie obciążony kosztami zastępstwa procesowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 marca 2011 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Czy dotacja będzie zwolniona z opodatkowania podatkiem od osób prawnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 marca 2011 r., Wowra Jarosław | Aktualne

Jaką stawkę należy zastosować do sprzedaży samochodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 sierpnia 2011 r., Łabno Paweł | Nieaktualne

Kiedy powstanie obowiązek podatkowy dla usługi układania sztucznej murawy na boisku sportowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 marca 2011 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy podatnik może ubiegać się o zwrot VAT w przyspieszonym terminie?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 czerwca 2011 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Jak należy rozliczyć straty opakowań na terenie Niemiec z punktu widzenia podatku VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 marca 2011 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Jak należy zaksięgować ustanowienie odrębnej własności lokalu użytkowego z prawem wieczystego użytkowania gruntów?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 marca 2011 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Czy zakup samochodu służącego wyłącznie sprzedaży opodatkowanej, daje prawo do odliczenia 60% podatku VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 marca 2011 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Jaką stawkę należy zastosować do sprzedaży wytłoczyn z warzyw?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 marca 2011 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Jaką stawką VAT podatnik powinien opodatkować przeprowadzoną przez jego spółkę usługę szkolenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 lutego 2012 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy podatnik będzie mógł odliczyć podatek VAT od paliwa po przeróbce samochodu na osobowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 marca 2011 r., Kłos Piotr | Nieaktualne

Jak zakwalifikować i dokumentować usługi generalnego wykonawcy w budownictwie?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 marca 2011 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Jaki jest moment powstania obowiązku podatkowego dla usługi przechowywania zboża?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 marca 2011 r., Styczyński Rafał | Nieaktualne

Jak rozliczyć koszty ponoszone na ochronę patentową we Francji?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 marca 2011 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

W jaki sposób należy obliczać długość czasu trwania stażu pracy, czy okresu, na jaki ma zostać zawarta umowa?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 marca 2011 r., Siwińska Magdalena | Aktualne

Jaką stawkę VAT należy zastosować w stosunku do usługi ustanowienia licencji na rzecz telewizji?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 marca 2011 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Czy w związku z nabyciem skuterów śnieżnych, podatnikowi przysługuje prawo do pełnego odliczenia VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 marca 2011 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jak pod względem VAT udokumentować przekazanie części działki i budowli na potrzeby osobiste podatnika?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 marca 2011 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy czynności wykonywane między nadleśnictwami podlegają opodatkowaniu VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 marca 2011 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jak należy zaksięgować wydatki na uzyskanie koncesji?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 marca 2011 r., Michalska Iwona | Aktualne

Jaką stawkę VAT należy zastosować przy sprzedaży okien wraz z montażem w budynkach mieszkalnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 marca 2011 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne