Questions and answers

Czy zakup pędzla do malowania ścian może być kosztem uzyskania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 marca 2011 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Jaki jest zakres odpowiedzialności Komisji Nadzoru Finansowego za czynności jej funkcjonariuszy?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 marca 2011 r., Czerniawski Ryszard | Nieaktualne

Jakie są pozytywne przesłanki ustawowe zawarcia umowy krótkiej sprzedaży?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 marca 2011 r., Czerniawski Ryszard | Nieaktualne

Jakie są zadania audytu wewnętrznego w banku i rola w tym zakresie jego rady nadzorczej?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 marca 2011 r., Czerniawski Ryszard | Nieaktualne

Jakie są kompetencje rady nadzorczej banku spółdzielczego?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 marca 2011 r., Czerniawski Ryszard | Aktualne

Co jest skuteczniejsze windykacja polubowna czy egzekucja komornicza?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 marca 2011 r., Habryn-Chojnacka Ewa | Aktualne

W jaki sposób powstaje nadpłata w podatku dochodowym od osób fizycznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 marca 2011 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy pracownik ma prawo żądać wydania świadectwa pracy ze starą nazwą szkoły?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 marca 2011 r., Kobus Iwona | Aktualne

Czy wydatek na opłacenie gwarancji na sprzęt komputerowy stanowi koszt dla organizacji pożytku publicznego?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 marca 2011 r., Niemiec Renata | Aktualne

Czy otrzymana w 2008 r. dotacja z NFOŚiGW na ulepszenie środków trwałych jest zwolniona z CIT?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 marca 2011 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy wartość egzemplarzy autorskich powinna być zaliczana do przychodów autora (tłumacza) książki?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 marca 2011 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy nauczycielce należą się dwa świadczenia urlopowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 marca 2011 r., Handzlik Marta | Aktualne

Jakie formy pomocy mogą być ujęte w regulaminie ZFŚS?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 marca 2011 r., Handzlik Marta | Aktualne

Czy należy sporządzić aneks do umowy o pracę, jeśli zmianie uległ adres i nazwa pracodawcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 marca 2011 r., Latos - Miłkowska Monika | Aktualne

Czy rozbieżności powstałe w wyniku potwierdzenia salda wywołują skutki w CIT?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 marca 2011 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy i kiedy stanowi koszt podatkowy wydatek na naprawę kanalizacji znajdującej się na cudzym gruncie?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 marca 2011 r., Woźniak Joanna | Nieaktualne

Jakie są zasady prowadzenia ewidencji dla celów VAT w przypadku powierzenia tego zadania biuru rachunkowemu?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 marca 2011 r., Ratajszczak Katarzyna | Nieaktualne

Czy należy pobrać podatek u źródła wypłacając odsetki od pożyczki pożyczkodawcy z Czech?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 marca 2011 r., Pioterczak Radosław | Nieaktualne

Jak rozliczyć na gruncie VAT prowizję otrzymaną od węgierskiego kontrahenta?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 marca 2011 r., Kłos Piotr | Nieaktualne

Jak rozliczyć w VAT łańcuchową transakcję transportu towarów?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 marca 2011 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Do jakiej grupy KŚT zaliczyć wagę inwentarzową używaną w masarni?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 marca 2016 r., Jurek Marek | Aktualne

Jak należy opodatkować sprzedaż mieszkania lokatorsko-własnościowego, nabytego w drodze spadku w 2006 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 marca 2011 r., Woźniak Joanna | Nieaktualne

Jak prawidłowo należy ewidencjonować i sprzedawać towar handlowy - w cenach zakupu czy ewidencyjnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 marca 2011 r., Leszczyńska-Trochonowicz Dagmara | Aktualne

Jak dokonać amortyzacji, którego współwłaścicielem jest bank udzielający kredytu na pojazd?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 marca 2011 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Kiedy podatnik powinien odliczyć podatek VAT za prenumeratę czasopisma na 2010 rok?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 marca 2011 r., Zaniewicz Edyta | Nieaktualne

Czy zwrotu nadpłaconego mandatu należy dokonać z wydatków?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 marca 2011 r., Rypińska Magdalena | Aktualne

Jak należy zaksięgować fakturę za zakup w Niemczech programu komputerowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 marca 2011 r., Leszczyńska-Trochonowicz Dagmara | Aktualne

Czy pracownik administracji może otrzymać dofinansowanie kosztów studiów podyplomowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 marca 2011 r., Kobus Iwona | Aktualne

Czy jest możliwa korekta faktury zaliczkowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 marca 2011 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Jak powinna rozliczać się pod względem podatkowy i rachunkowym "spółka z o.o. - spółka komandytowa"?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 marca 2011 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy przyrządy pomiarowe (liczniki ciepła) mogą stanowić samodzielne środki trwałe ujęte w ewidencji?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 marca 2011 r., Pioterczak Radosław | Nieaktualne

Czy zwolnienie od podatku jest uzależnione od tego, jak długo podatnik posiadał akcje zbywane w celu umorzenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 marca 2011 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

W jaki sposób zapisać do PKPiR zakup towaru od kontrahentów spoza Unii?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 maja 2013 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Jaki kurs NBP należy przyjąć do przeliczenia wartości zakupionych towarów?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 maja 2015 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

W jaki sposób ma rozliczyć się wdowiec, który jest opiekunem prawnym dla wnuczki?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 marca 2011 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Jak należy zaksięgować fakturę za rozmowy telefoniczne za grudzień otrzymaną w styczniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 marca 2011 r., Leszczyńska-Trochonowicz Dagmara | Nieaktualne

Jak zaewidencjonować zakup mebli w zamian za świadczone usługi księgowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 marca 2011 r., Leszczyńska-Trochonowicz Dagmara | Nieaktualne

Kto powinien podpisywać potwierdzenia sald kontrahentom?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 marca 2011 r., Michalak Marcin | Aktualne

Czy istnieje możliwość zwolnienia stowarzyszenia od składania zeznania rocznego CIT-8?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 marca 2011 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Jak ująć w bilansie nadpłacone dostawcom kwoty?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 marca 2011 r., Klimczak Katarzyna | Aktualne

Kiedy zachowanie pracodawcy prowadzi do naruszenia zasady równego traktowania?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 marca 2011 r., Latos - Miłkowska Monika | Aktualne

Na jakich zasadach świadczenie rehabilitacyjne podlega waloryzacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 marca 2011 r., Kostrzewa Piotr | Aktualne

W jakim czasie należy dostosować sposób instalacji balustrad ochronnych do aktualnych wymagań bhp?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 marca 2013 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Czy w ramach zrównoważonego systemu czasu pracy, możliwe jest rozpoczynanie pracy dwukrotnie w ciągu tej samej doby?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 marca 2011 r., Zawadzka-Filipczyk Paulina | Aktualne

Czy pracownikowi przysługuje dodatkowe wynagrodzenie roczne?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 marca 2011 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Czy dodatki funkcyjne przysługują nauczycielowi w okresie przebywania na urlopie zdrowotnym?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 marca 2011 r., Kosiarz Agnieszka | Nieaktualne

Jak księgować koszty niepełnego faktoringu?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 marca 2011 r., Mikulska Dorota | Aktualne

Jak zmienić umowę nauczycielowi mianowanemu, który pobiera emeryturę?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 marca 2011 r., Handzlik Marta | Aktualne

Kiedy można powierzyć pracownikowi czasowe wykonywanie innej pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 marca 2011 r., Latos - Miłkowska Monika | Aktualne

Jak prawidłowo rozliczyć rachunek od umowy o dzieło?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 marca 2011 r., Kowalski Radosław | Aktualne