Questions and answers

W jaki sposób obciążyć kosztami dłużnika?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 marca 2011 r., Habryn-Chojnacka Ewa | Nieaktualne

Czy nieodpłatne przekazanie nagród rzeczowych w ramach zorganizowanej akcji promocyjnej podlega opodatkowaniu VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 marca 2011 r., Ratajszczak Katarzyna | Nieaktualne

Jaka stawka VAT obowiązuje na mączkę drobiową stabilizowaną?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 marca 2011 r., Gawlas Daniel | Nieaktualne

Jakie dokumenty będą potwierdzać prawo do odliczenia VAT od paliwa przy samochodach ciężarowych od stycznia 2011 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 marca 2011 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Jak należy na gruncie VAT potraktować usługę wykonaną w Polsce przez podatnika na rzecz oddziału PAN we Francji?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 listopada 2015 r., Różycki Karol | Aktualne

Jaką stawkę należy zastosować do usługi pośrednictwa w sprzedaży pamiątkowych monet?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 marca 2011 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy sprzedaż przez spółkę gruntu podlega opodatkowaniu VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 marca 2011 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Jak należy opodatkować sprzedaż (wydawanie zamiast reszty) dukatów zakupionych z Mennicy Państwowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 marca 2011 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Jaką stawkę zastosować do sprzedaży produktu DDGS?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 marca 2011 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Jaką stawką VAT należy opodatkować usługę osuszania budynków mieszkalnych zalanych podczas powodzi?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 marca 2011 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Jaką stawkę VAT zastosować na usługowe wykonanie selekcji zboża?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 marca 2011 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Z jaką stawką VAT podatnik powinien wystawiać fakturę za wynajem mieszkania firmie?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 marca 2011 r., Zaniewicz Edyta | Nieaktualne

Czy dopuszczalne jest refakturowanie usług dostawy energii elektrycznej za okres dwóch lat wstecz?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 marca 2011 r., Pajor Łukasz | Nieaktualne

W którym miesiącu powstanie obowiązek podatkowy dotyczący faktury korygującej na minus

odpowiedź na pytanie udzielona 11 marca 2011 r., Pajor Łukasz | Nieaktualne

Jaką stawkę należy zastosować do usługi prasowania słomy?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 marca 2011 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy podatnik poprawnie wystawia spółce cypryjskiej faktury bez podatku VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 marca 2011 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jak rozliczyć na gruncie VAT zakup roszczeń odszkodowawczych w celu ich dalszego dochodzenia we własnym zakresie?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 marca 2011 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Jaką stawką VAT należy opodatkować najem budynku, w którym jest prowadzone przedszkole?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 marca 2011 r., Kłos Piotr | Nieaktualne

Jak należy rozliczyć nabycie towarów od firmy holenderskiej, dostarczonych z Hongkongu?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 marca 2011 r., Łabno Paweł | Nieaktualne

Czy technik RTG może wykonywać prześwietlenia aparatem RTG ramię C podczas operacji ortopedycznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 marca 2011 r., Brzezińska Alicja | Aktualne

Jakie są zasady sprzedaży kasy rejestrującej po zaprzestaniu działalności gospodarczej?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 września 2011 r., Pajor Łukasz | Nieaktualne

Jaką stawkę zastosować do usługi dzierżawy świadczonej przez starostwo na rzecz placówki opiekuńczo-wychowawczej?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 kwietnia 2011 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Jak należy opodatkować sprzedaż nabytego w komisie samochodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 marca 2011 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Jaką stawkę VAT należy zastosować przy usłudze likwidacji składowiska odpadów?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 marca 2011 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Czy podatnik zwolniony z VAT będzie musiał rozliczyć VAT przy sprzedaży sprzętu komputerowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 marca 2011 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Jaką stawkę podatku VAT należy zastosować na odłów bezpańskich psów?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 marca 2011 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Czy można odliczyć 100% VAT od opłat związanych z zakupem używanego leasingowanego samochodu ciężarowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 marca 2011 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Jaki będzie moment powstania obowiązku podatkowego w przypadku prac ziemnych wykonywanych przy użyciu koparki?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 marca 2011 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Jaką stawkę podatku VAT powinien zastosować producent balustrad żeliwnych wystawiając fakturę?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 marca 2011 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy stanowi koszt uzyskania przychodu zwrot kosztów naprawy samochodu klienta?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 marca 2011 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy telewizory plazmowe można uznać za środki trwałe poddane szybkiemu postępowi technicznemu?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 marca 2011 r., Niziołek-Duda Kamila | Nieaktualne

Jak rozliczyć nakłady na wykonanie projektu wzorniczego nowego produktu?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 marca 2011 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

W jaki sposób zmienić program księgowy w ciągu roku?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 marca 2011 r., Leszczyńska-Trochonowicz Dagmara | Aktualne

Czy dopuszczalne jest zawarcie przez jednego pracodawcę z pracownikiem dwóch umów?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 marca 2011 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Czy płatnik powinien rozpoznać przychód podatkowy w miesiącu potrącenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 marca 2011 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Jakiego rodzaju koszty należy uwzględnić przy tworzeniu rezerw związanych z likwidacją?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 marca 2011 r., Michalak Marcin | Aktualne

Czy nauczyciel będzie zobowiązany odrabiać zajęcia, podczas których był nieobecny z powodu choroby?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 marca 2011 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Kiedy należy skierować nauczycielkę na badania kontrolne?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 marca 2011 r., Kosiarz Agnieszka | Nieaktualne

Jak wyliczyć wymiar urlopu wypoczynkowego dla pracownika zatrudnionego na 1/4 etatu?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 marca 2011 r., Handzlik Marta | Aktualne