Questions and answers

Czy podatnik ma prawo do pomniejszenia podatku należnego o podatek naliczony wykazany na fakturach zakupów paliwa?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 marca 2011 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Jak należy ująć w księgach handlowych fakturę za zakup samochodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 marca 2011 r., Rodziewicz Ewa | Aktualne

Jak postąpić w sytuacji, gdy dany środek trwały został źle zakwalifikowany?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 marca 2011 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jakie skutki podatkowe rodzi nieodpłatne przejęcie przez udziałowców długu spółki?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 marca 2011 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

W jakiej wysokości przysługuje nauczycielowi wynagrodzenie za okres wakacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 marca 2011 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Kto powinien zapewnić opiekę dzieciom w przedszkolu?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 marca 2011 r., Barszczewska Bożena | Aktualne

W jaki sposób wyliczyć wymiar urlopu wypoczynkowego pracownikowi administracji?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 marca 2011 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

W którym momencie należy wyłączyć pracownika zamawiającego z postępowania?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 marca 2011 r., Kurowska Agnieszka | Nieaktualne

Od jakiej kwoty podatnik ma prawo odliczyć VAT, jeśli połowę poniesionych wydatków sfinansowała mu gmina?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 marca 2011 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Czy dyrektor szkoły nabywając olej opałowy zobowiązany jest stosować przepisy ustawy p.z.p.?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 marca 2011 r., Soszyńska - Purtak Paulina | Nieaktualne

Jak rozliczyć przychód niemieckiego rezydenta z tytułu kontraktu menedżerskiego?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 marca 2011 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Kiedy pracownik nabywa prawo do nagrody jubileuszowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 marca 2011 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Jak rozksięgować inwestycje w obcych środkach trwałych, jeżeli poniesione na nie nakłady zostaną zwrócone?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 marca 2011 r., Mikulska Dorota | Nieaktualne

Jakie skutki w CIT wywoła ustanowienie służebności?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 marca 2011 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy spółka prawidłowo wyszczególnia na fakturze kwotę netto w EUR i kwotę VAT w PLN?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 marca 2011 r., Chabasińska Dorota | Nieaktualne

Jak wyksięgować koszty nierozliczonych składek na ubezpieczenie po sprzedaży samochodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 marca 2011 r., Rodziewicz Ewa | Aktualne

Jak powinniśmy prawidłowo księgować różnice kursowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 listopada 2011 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Aktualne

Za jaki okres spółka powinna sporządzić CIT-8, jeśli wspólnicy zadecydowali o odwołaniu likwidacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 marca 2011 r., Woźniak Joanna | Aktualne

Czy starostwo może być organizatorem wycieczki dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 marca 2011 r., Drogosz Małgorzata | Aktualne

Jak rozliczyć na gruncie VAT pośrednictwo ubezpieczeniowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 marca 2011 r., Siennicki Tomasz | Nieaktualne

Jak rozliczyć na gruncie VAT wynajęcie żonie przez męża apartamentu w hotelu?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 marca 2011 r., Siennicki Tomasz | Nieaktualne

Jak prawidłowo obliczyć wysokości wynagrodzenia pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 marca 2011 r., Szalak Michał | Aktualne

Kto pokrywa koszty wyjazdu uczniów na basen w czasie ferii zimowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 marca 2011 r., Drogosz Małgorzata | Aktualne

Czy dyrektor jest w obowiązku potwierdzać realizację wycieczki szkolnej w sobotę?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 marca 2011 r., Drogosz Małgorzata | Aktualne

Kiedy można zaliczyć do stażu pracy okres pracy w gospodarstwie rolnym?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 marca 2011 r., Szymański Kamil | Aktualne

Czy przedsiębiorstwo w upadłości jest zobowiązane do płacenia podatku od osób prawnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 marca 2011 r., Brzeziński Artur | Nieaktualne

Czy z ZFŚS można dofinansować turnus rehabilitacyjny dziecka pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 marca 2011 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy można sprzedać wierzytelności, które się już przedawniły?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 marca 2011 r., Król Arkadiusz | Aktualne

Do jakiej kategorii obiektów budowlanych należy zaliczyć budynek węzła cieplnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 marca 2011 r., Jastrzębski Maciej | Nieaktualne

Na jakich zasadach należy usunąć dłużnika alimentacyjnego z Krajowego Rejestru Długów?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 marca 2011 r., Mazurkiewicz Bartlomiej | Nieaktualne

Czy firma produkcyjna, która posiada transport wewnętrzny powinna sporządzić instrukcję transportu wewnętrznego?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 maja 2017 r., Kościukiewicz Kazimierz | Aktualne

Od kiedy przysługuje świadczenie pielęgnacyjne?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 marca 2011 r., Mazurkiewicz Bartlomiej | Nieaktualne

Czy pracownik może świadczyć pracę od poniedziałku do piątku w wymiarze 7 godzin, a w soboty w wymiarze 5 godzin?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 marca 2013 r., Latos - Miłkowska Monika | Aktualne

Czy w jednym LO mogą funkcjonować jednocześnie oddziały pracujące w formie zaocznej i stacjonarnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 marca 2011 r., Gawroński Krzysztof | Aktualne

Jakie skutki podatkowe rodzi udzielenie przez spółkę z o.o. oprocentowanej pożyczki swoim udziałowcom?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 marca 2011 r., Domański Zbigniew | Nieaktualne

Jak obecnie należy nazwać system czasu pracy dawniej zwany czterobrygadówką?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 marca 2011 r., Rycak Magdalena | Aktualne

Czy podmioty prowadzące księgi rachunkowe mogą ewidencjonować koszty metodą kasową?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 grudnia 2012 r., Woźniak Joanna | Aktualne

Czy koszt ubezpieczenia OC NZOZ stanowi koszt uzyskania przychodu oraz nieodpłatne świadczenie dla pracowników?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 marca 2011 r., Nawrot Rafał Aleksander | Nieaktualne

Czy osoba przebywająca na urlopie wychowawczym, otrzymująca zasiłek wychowawczy, może skorzystać z ulgi na dzieci?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 marca 2011 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Do którego roku zaliczyć wystawioną w lutym fakturę za premię przyznaną za rok ubiegły?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 marca 2011 r., Leszczyńska-Trochonowicz Dagmara | Aktualne

Czy komisja oświaty przy radzie gminy ma prawo kontrolować wydatkowanie funduszy z ZFŚS?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 marca 2011 r., Piszko Agata | Aktualne

Jaką stawką VAT opodatkować sprzedaż półtusz wieprzowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 marca 2011 r., Chabasińska Dorota | Nieaktualne

Czy można przedłużyć dyżur wychowawcy w MOS?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 marca 2011 r., Handzlik Marta | Aktualne

Czy pracownikowi administracji przysługuje dodatkowe wynagrodzenie roczne?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 marca 2011 r., Piszko Agata | Aktualne

W jaki sposób obciążyć kosztami dłużnika?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 marca 2011 r., Habryn-Chojnacka Ewa | Nieaktualne

Czy nieodpłatne przekazanie nagród rzeczowych w ramach zorganizowanej akcji promocyjnej podlega opodatkowaniu VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 marca 2011 r., Ratajszczak Katarzyna | Nieaktualne