Questions and answers

Czy nabycie przez jednostkę samorządu terytorialnego oprogramowania z kraju UE podlega zwolnieniu z VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 marca 2011 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Jakie wynagrodzenie powinien otrzymać pracownik za pobyt na szkoleniu w czasie pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 marca 2011 r., Rycak Magdalena | Nieaktualne

Kto ma obowiązek rozliczenia VAT, gdy nabywcą usług jest niemiecki kontrahent, nieposiadający NIP-UE?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 marca 2011 r., Zaniewicz Edyta | Nieaktualne

Jak rozliczyć w kosztach zmienioną decyzją administracyjną wysokość opłaty za użytkowanie wieczyste?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 marca 2011 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jak prawidłowo obliczyć wysokość wynagrodzenia za godziny nadliczbowe powstałe z przekroczenia normy dobowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 marca 2011 r., Rycak Magdalena | Aktualne

W jakim terminie można rozwiązać umowę o pracę zawartą na czas określony, w trybie art. 53 kodeksu pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 marca 2011 r., Culepa Michał | Aktualne

Czy pracownik unoszony w koszu roboczym powinien posiadać uprawnienia do pracy na wysokości powyżej 3 m?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 marca 2011 r., Majer Roman | Aktualne

Jak zaksięgować obniżenie kapitału podstawowego w spółce komandytowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 marca 2011 r., Mikulska Dorota | Aktualne

Czy dopuszczalne jest zawieszenie prowadzenia działalności przez jednego ze wspólników spółki jawnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 maja 2012 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu wierzytelność w przypadku śmierci dłużnika?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 marca 2011 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy prowizję od kredytu hipotecznego można zaliczyć bezpośrednio w koszty uzyskania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 marca 2011 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Kiedy wypłacana dywidenda podlega zwolnieniu z opodatkowania podatkiem dochodowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 marca 2011 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy mamy prawo do odliczenia VAT naliczonego?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 marca 2011 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Kiedy można zaliczyć w koszty uzyskania przychodu nieściągalną wierzytelność?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 marca 2011 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Jakich czynności należy dokonać w przypadku zawieszenia działalności gospodarczej?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 marca 2011 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Jak zakwalifikować wydatek na zakup szlabanu przez spółkę zajmującą się ochroną obiektów?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 marca 2011 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy odzyskana wierzytelność jest przychodem podatkowym w kwocie brutto czy netto?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 marca 2011 r., Brzeziński Artur | Aktualne

Czy opłacone za podwykonawców przejazdy i noclegi są dla nich przychodem do opodatkowania?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 marca 2011 r., Wojdalska Anna | Aktualne

W jaki sposób można wydatkować środki z ZFŚS?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 marca 2011 r., Brzeziński Artur | Aktualne

Czy spółka może amortyzować nieruchomość, która nie stanowi jej własności?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 marca 2011 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Jak rozliczyć nakłady poniesione na odtworzenie piaszczystej plaży oraz zagospodarowanie terenu?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 marca 2011 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

W jaki sposób zaksięgować kompensatę, jeżeli faktury są wystawione w walucie euro, a VAT w złotówkach?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 marca 2011 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Jakie są obowiązki stowarzyszenia oraz zwycięzcy konkursu zorganizowanego przez stowarzyszenie?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 marca 2011 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jak należy zaksięgować laptop przekazany nieodpłatnie przez Starostwo Powiatowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 marca 2011 r., Niemiec Renata | Aktualne

Czy można ograniczyć nauczycielowi możliwość korzystania ze środków ZFŚS?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 marca 2011 r., Handzlik Marta | Nieaktualne

Czy dyrektor może udzielić nauczycielowi ponownie urlopu bezpłatnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 marca 2011 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Czy można nakazać lekarzowi dyżurnemu towarzyszenie pacjentowi, jeśli zachodzi konieczność transportu pacjenta do innego szpitala?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 marca 2011 r., Brzozowska-Kruczek Małgorzata | Nieaktualne

Czy uczeń posiadający orzeczenie o kształceniu specjalnym powinien pisać egzamin gimnazjalny w osobnej sali?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 marca 2011 r., Serafin Teresa | Aktualne

Jak zakwalifikować odpady pochodzące z produkcji podgrzewanych foteli samochodowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 stycznia 2015 r., Jerzy Janusz | Nieaktualne

Jak opodatkować sprzedaż budynku po 6 latach od wycofania go z ewidencji środków trwałych?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 marca 2011 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy można porównywać oferty z różnymi stawkami podatku VAT na ten sam produkt?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 marca 2011 r., Soszyńska - Purtak Paulina | Nieaktualne

Jakie wymogi powinny spełniać schody prowadzące na antresolę?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 marca 2011 r., Dorska Dorota | Aktualne

Jaki wymiar urlopu rehabilitacyjnego przysługuje pracownikowi niepełnosprawnemu?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 marca 2011 r., Klimkiewicz Luiza | Aktualne

Czy do powierzchni antresoli należy doliczyć powierzchnię przylegającej do niej loggii?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 marca 2011 r., Dorska Dorota | Aktualne

Czy najem jachtu od szwedzkiego kontrahenta podlega opodatkowaniu u źródła?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 marca 2011 r., Pioterczak Radosław | Nieaktualne

Jakie skutki w VAT wystąpią w przypadku dokonania darowizny samochodu osobowego na rzecz syna?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 marca 2011 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Kiedy dokonać korekty VAT, jeśli w wyniku stwierdzenia oczywistej pomyłki zmieniła się klasyfikacja sprzedanego gruntu?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 marca 2011 r., Ratajszczak Katarzyna | Nieaktualne

Czy podlegają opodatkowaniu VAT zajęcia ceramiczne z dziećmi w formach pozaszkolnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 marca 2011 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy na wspólniku występującemu ze spółki osobowej ciąży obowiązek podatkowy w VAT z tego tytułu?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 marca 2011 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy występujący ze spółki cywilnej wspólnik jest zobowiązany do zapłaty 10% podatku likwidacyjnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 marca 2011 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

W jaki sposób rozliczyć fakturę od kontrahenta z Danii za zakup gadżetów reklamowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 marca 2011 r., Pioterczak Radosław | Nieaktualne

Czy zwrócony przez urząd skarbowy podatek od czynności cywilnoprawnych stanowić będzie przychód podatkowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 marca 2011 r., Nawrot Rafał Aleksander | Aktualne

Jakie koszty powinny być uwzględnione przy wycenie spisu z natury przy działalności produkcyjnej oraz usługowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 marca 2011 r., Woźniak Joanna | Nieaktualne

Kiedy ująć koszty dzierżawy gruntów, na których stoją maszty?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 marca 2011 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Czy zasypanie zbiornika bezodpływowego ziemią można potraktować jako rozbiórkę obiektu?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 marca 2011 r., CIC Kancelaria | Nieaktualne

Czy odsetki zapłacone przez instytucję kultury za nieterminowe płacenie faktur są kosztem podatkowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 marca 2011 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

Czy za rok, w którym spółka powstała, powinna ona sporządzić sprawozdanie finansowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 marca 2011 r., Michalak Marcin | Aktualne