Questions and answers

Jakie skutki podatkowe niesie za sobą wybór przez spółkę z o.o. ryczałtowego rozliczania dochodów?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 grudnia 2020 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Jakie skutki w VAT ma zakup mieszkania które podatnik chce ująć w środkach trwałych i rozliczać w najmie prywatnym?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 grudnia 2020 r., Andrzejowicz Marcin | Aktualne

Jaki kod GTU należy przypisać do sprzedaży zużytego sprzętu elektronicznego do utylizacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 grudnia 2020 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Jak można połączyć dwie klasy siódme w szkole niepublicznej uprawnieniami szkoły publicznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 grudnia 2020 r., Barszczewska Bożena | Aktualne

Jak należy prawidłowo wykazywać nauczycieli w SIO?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 grudnia 2020 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Jak należy zatrudnić osobę skierowaną do szkoły celem wykonania kary ograniczenia wolności?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 grudnia 2020 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Jak opodatkować zabiegi SPA dokonywane na terytorium Polski na rzecz kontrahenta zagranicznego z UE?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 grudnia 2020 r., Andrzejowicz Marcin | Aktualne

Jak poprawić błąd w nowym pliku JPK_VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 grudnia 2020 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Jak rozliczyć w PIT korektę składki zdrowotnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 grudnia 2020 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jak się tworzy rejestr przedszkoli niepublicznych w gminie?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 grudnia 2020 r., Barszczewska Bożena | Aktualne

Jak stosować nowe przepisy o opodatkowaniu dochodów spółek komandytowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 grudnia 2020 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Jak ustalić pensum dla nauczyciela, któremu przydzielono godziny doradztwa zawodowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 grudnia 2020 r., Wojtczak Bogusława | Aktualne

Jak w 2021 r. opodatkowana będzie spółka jawna, która zostanie przekształcona ze spółki komandytowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 grudnia 2020 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Jak wprowadzić na magazyn towar otrzymany od kontrahenta w ramach gratisu za nabywaną ilość?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 grudnia 2020 r., Gientka Mikołaj | Aktualne

Jak wykazać sprzedaż samochodu osobie fizycznej na terytorium Francji?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 grudnia 2020 r., Zaniewicz Edyta | Aktualne

Jak zlikwidować szkołę policealną w podwójnej podległości?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 grudnia 2020 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Kiedy należy stosować obowiązkowy mechanizm podzielonej płatności do wszystkich faktur?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 grudnia 2020 r., Kłos Piotr | Aktualne

Kiedy spółka komandytowa ze zmienionym rokiem obrotowym stanie się podatnikiem CIT?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 grudnia 2020 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Komu w szkole należy przyznać dzień wolny za święto wypadające w sobotę?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 grudnia 2020 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Kto jest przełożonym pracownika samorządowego, któremu zostało powierzone czasowe wykonywanie zadań w innym wydziale?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 grudnia 2020 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Kto powinien ponieść koszty usunięcia kolizji kanalizacji deszczowej z istniejącą siecią wodociągową?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 grudnia 2020 r., Pacholak Mariola | Aktualne

Kto powinien przygotować instrukcję prac eksploatacyjnych urządzenia energetycznego?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 grudnia 2020 r., Lecińska Monika | Aktualne

Na jakiej podstawie można przyznać dofinansowanie 500+ dla nauczyciela na zakup sprzętu?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 grudnia 2020 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Na jakiej zasadzie pociągnąć do odpowiedzialności za szkody powstałe w powierzonym aucie służbowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 grudnia 2020 r., Nowacka Izabela | Aktualne

Na podstawie jakich przepisów prawa organizowane jest słuchaczowi branżowej szkoły II stopnia nauczanie indywidualne?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 grudnia 2020 r., Barszczewska Bożena | Aktualne

Od czego zależy pensum nauczyciela realizującego zajęcia rewalidacyjne?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 grudnia 2020 r., Sender Magdalena | Aktualne

W jakim terminie uczeń powinien podpisać umowę o praktyczną naukę zawodu z pracodawcą?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 grudnia 2020 r., Gąsiorek Piotr | Aktualne

W jaki sposób powinna rozliczać się fundacja, która prowadzi działalność gospodarczą oraz statutową?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 grudnia 2020 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

W jaki sposób rozliczać koszty z faktury wystawionej do paragonu bez NIP nabywcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 grudnia 2020 r., Krywan Tomasz | Aktualne

W jaki sposób wykazać w JPK_V7M fakturę dotyczącą importu usług?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 grudnia 2020 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Z kim należy uzgadniać projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z zakresu dróg?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 grudnia 2020 r., Pacholak Mariola | Aktualne

Co może zrobić pracodawca, gdy pracownik odmówił pracy powierzonej?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 grudnia 2020 r., Dąbrowska Paula | Aktualne

Co może zrobić wójt, jeżeli wnioskodawca nie uzupełnił kip?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 grudnia 2020 r., Florkiewicz Ewa | Aktualne

Czy babci, która jest opiekunem prawnym wnuków może zostać przydzielony asystent rodziny?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 grudnia 2020 r., Maczyński Paweł | Aktualne

Czy dofinansowanie z funduszy europejskich podlega opodatkowaniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 grudnia 2020 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy dywidendy zwolnione z CIT powinny być wykazane w CIT-7?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 grudnia 2020 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy firma odbierająca odpady z koszy ulicznych o kodzie 20 03 03 powinna wystawić KPO czy KPOK?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 grudnia 2020 r., Sosnowski Paweł | Aktualne

Czy jest możliwa zmiana decyzji pozwolenia na budowę w zakresie zmiany numeru działki?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 grudnia 2020 r., Oziemska Sara | Aktualne

Czy jest możliwość rezygnacji ze skierowania upomnienia ze względu na niską kwotę zaległości?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 grudnia 2020 r., Kucharski Dominik | Nieaktualne

Czy możemy bez żadnych konsekwencji zmienić kod odpadu w KPO?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 grudnia 2020 r., Sosnowski Paweł | Aktualne

Czy możliwa jest, w wypadku, kiedy inwestycja drogowa została wykonana, wywłaszczenie nieruchomości?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 grudnia 2020 r., Sługocka Martyna | Aktualne

Czy można odliczać VAT z faktury, na której zamiast NIP podatnika VAT będącego nabywcą podano jego PESEL?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 grudnia 2020 r., Różycki Karol | Aktualne

Czy nauczyciel może w ciągu roku szkolnego zmienić obowiązujące warunki pracy, czyli zrezygnować z 8 godzin?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 grudnia 2020 r., Fota Magdalena | Aktualne

Czy nauczyciel powinien otrzymać ekwiwalent za niewykorzystany urlop?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 grudnia 2020 r., Fota Magdalena | Aktualne