Questions and answers

Czy należy zaprzestać amortyzację nieużywanego środka trwałego, który oczekuje na sprzedaż?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 kwietnia 2016 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Jaka jest różnica między kontraktem menadżerskim a umową o pracę?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 marca 2011 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy zmiana stawek amortyzacji może być przeprowadzona w trakcie roku?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 marca 2011 r., Nawrot Rafał Aleksander | Aktualne

Jak rozliczyć dywidendy otrzymane od spółki polskiej i belgijskiej?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 marca 2011 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Jakie skutki podatkowe rodzi przesunięcie towarów między spółką a oddziałem?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 marca 2011 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Jakie skutki podatkowe rodzi zbycie samochodu przez wspólnika spółki cywilnej na rzecz spółki?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 marca 2011 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Jak należy postąpić w przypadku zaginięcia oryginalnej karty szkolenia wstępnego i instruktażu stanowiskowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 marca 2011 r., Ambroziewicz Maciej | Nieaktualne

Czy dochód ze sprzedaży samochodu należy dodać do pozostałych dochodów uzyskanych w danym roku podatkowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 października 2015 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Czy ubezpieczenie na życie pracowników firmy opłacane przez pracodawcę jest przychodem pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 marca 2011 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy zakup biletów do teatru dla kontrahentów stanowi koszt podatkowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 marca 2011 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Jak dla celów podatku dochodowego od osób prawnych kwalifikować zakup i odsprzedaż refakturowanych usług?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 marca 2011 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy można potrącić wierzytelność nieprzedawnioną z wierzytelnością przedawnioną?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 marca 2011 r., Król Arkadiusz | Aktualne

Czy nauczyciel, który podjął studia podyplomowe ma uprawnienia do urlopu szkoleniowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 marca 2011 r., Piszko Agata | Aktualne

Przez jaki okres od wprowadzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego właściciel jest zobowiązany do zapłaty renty planistycznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 marca 2011 r., Niewińska - Struszyńska Maria Magdalena | Nieaktualne

Czy diety wypłacane kierowcy transportu międzynarodowego podlegają odliczeniu od dochodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 marca 2011 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jakiej ochronie prze potrąceniami podlega wynagrodzenia przysługujące za okresy dłuższe niż 1 miesiąc?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 marca 2011 r., Masłowski Jarosław | Nieaktualne

Na jakich kontach powinnam zaksięgować podatek odroczony?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 marca 2011 r., Pawliszyn Piotr | Aktualne

Jak rozliczyć kredyt inwestycyjny, który sfinansował nabycie gruntu z budynkiem?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 marca 2011 r., Jurek Marek | Aktualne

Jak rozliczyć VAT z tytułu realizacji usługi organizacji imprezy jubileuszowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 marca 2011 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Jakie działania pracodawcy naruszają przepisy o równym traktowaniu w zatrudnieniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 marca 2011 r., Sieńko Agnieszka | Nieaktualne

Czy pracownikowi administracji należy się dodatek za wysługę lat?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 marca 2011 r., Kosiarz Agnieszka | Nieaktualne

Jaką stawkę VAT należy zastosować dla usługi montażu okien świadczonej na rzecz wspólnoty mieszkaniowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 marca 2011 r., Zaniewicz Edyta | Nieaktualne

Co to jest notarialne poddanie sie egzekucji - na czym to polega?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 marca 2011 r., Habryn-Chojnacka Ewa | Aktualne

Jaka jest stawka amortyzacyjna w podatku dochodowym od osób fizycznych dla płyty obornikowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 marca 2011 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Czy mamy obowiązek tworzyć rezerwy na świadczenia emerytalne, na nagrody itp.?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 marca 2011 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Jak rozliczyć koszt zakupu naklejek dotyczących budowanego centrum handlowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 marca 2011 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy okres urlopu bezpłatnego nauczyciela można zaliczyć do stażu pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 marca 2011 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Czy drabinka włazowa do przepompowni ścieków powinna być wyposażona w osłonkę zabezpieczającą?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 marca 2011 r., Kościukiewicz Kazimierz | Aktualne

Czy mąż powinien wystawić fakturę dla firmy żony na sprzedaż swojej części nieruchomości?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 marca 2011 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jak rozliczyć wierzytelność powstałą w wyniku nierozliczenia przez kontrahenta duńskiego VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 marca 2011 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Czy niepełnosprawny podatnik utrzymujący niepełnosprawne dziecko, może odliczyć wydatki na samochód w podwójnej wysokości?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 marca 2011 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

Czy na terenie zakwalifikowanym jako nieużytek można się budować?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 marca 2011 r., Niewińska - Struszyńska Maria Magdalena | Aktualne

Czy pracodawca likwidujący działalność gospodarczą winien wypłacić pracownikom objętym ochroną przedemerytalną odprawy?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 marca 2011 r., Latos - Miłkowska Monika | Aktualne

Czy amortyzację należy rozliczać od wartości początkowej środka trwałego?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 marca 2011 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Czy dokument zawierający nazwę "faktura" ale pozbawiony określenia "VAT" uprawnia do odliczenia podatku?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 marca 2011 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Czy transakcja zbycia przedsiębiorstwa jest opodatkowana VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 marca 2011 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne