Questions and answers

Czy opłacony za pracownika podatek stanowi dla pracownika przychód do opodatkowania?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 sierpnia 2010 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy otrzymana wartość kilometrówki stanowi dochód podlegający podatkowi dochodowemu u osoby, która ją otrzymała?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 sierpnia 2010 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy płatnik powinien wystawić kilka informacji PIT-11 po rozwiązaniu kilku stosunków pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 sierpnia 2010 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Czy podatnik w związku z darowizną samochodu, powinien dokonać jednorazowej korekty odpowiedniej części kwoty VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 sierpnia 2010 r., Kaczyński Tomasz | Nieaktualne

Czy przekazanie gminie przez podatnika jednej z działek gruntu na drogę publiczną z mocy prawa podlega opodatkowaniu VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 sierpnia 2010 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy przeprowadzone prace można zaliczyć do prac remontowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 sierpnia 2010 r., Gawron Jacek | Aktualne

Czy spółka z o.o. ma obowiązek pobrać podatek dochodowy od wypłacanych zaliczek na dywidendę?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 sierpnia 2010 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

Czy tzw. narzut serwisowy należy traktować jako import usług finansowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 sierpnia 2010 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Czy ulga na nabycie nowych technologii przysługuje podatnikom opodatkowanym liniowo?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 sierpnia 2010 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Czy urząd skarbowy słusznie zakwestionował prawo do zwrotu VAT terminie 25 dni?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 sierpnia 2010 r., Pajor Łukasz | Nieaktualne

Czy usługi naprawy samochodów świadczone poza terytorium RP podlegają w Polsce opodatkowaniu VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 sierpnia 2010 r., Kłos Piotr | Nieaktualne

Czy wspólnicy (małżonkowie) biura rachunkowego mogą od roku 2008 wybrać opodatkowanie podatkiem liniowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 sierpnia 2010 r., Liżewski Sławomir | Nieaktualne

Czy zwrot kosztów paliwa na rzecz gminy podlega opodatkowaniu VAT, a jeśli tak, to w jaki sposób należy go udokumentować?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 sierpnia 2010 r., Kaczyński Tomasz | Nieaktualne

Do kiedy należy dać pracownikowi PIT-11 za dany rok pracownik pracuje nadal?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 sierpnia 2010 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Jaka wartość stanowi podstawę opodatkowania w przypadku przekazania prezentu o wartości powyżej 100 zł?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 sierpnia 2010 r., Kaczyński Tomasz | Nieaktualne

Jaką stawką VAT należy opodatkować usługi transportowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 sierpnia 2010 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Jaką stawkę VAT należy zastosować, dokonując sprzedaży gruntów wraz z halą i elementami w niej zamontowanymi?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 sierpnia 2010 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Jaką stawkę VAT zastosować do remontu dachu?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 sierpnia 2010 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Jaką stawkę zastosować do sprzedaży gruntu z wybudowanym na nim domem?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 sierpnia 2010 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Jaki będzie miało wpływ rozwiązanie aktywów z tytułu odroczonego podatku na bilans oraz RZiS?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 sierpnia 2010 r., Michalak Marcin | Aktualne

Jakie dane o urządzeniu (aparacie) medycznym powinien zawierać paszport techniczny tego urządzenia/aparatu?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 sierpnia 2010 r., Biadun Dobrawa | Aktualne

Jak należy opodatkować sprzedaż lokalu spółce komandytowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 sierpnia 2010 r., Zaniewicz Edyta | Aktualne

Jak należy wprowadzić wyposażenie do ewidencji środków trwałych?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 sierpnia 2010 r., Gawron Jacek | Aktualne

Jak określić miejsce świadczenia usługi przechowywania dokumentów?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 sierpnia 2010 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Jak opodatkować dochód ze sprzedaży wykupionej wierzytelności, która następnie została odsprzedana?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 sierpnia 2010 r., Liżewski Sławomir | Nieaktualne

Jak powinno postąpić stowarzyszenie, które osiągnęło zysk z działalności statutowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 sierpnia 2010 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

Jak uregulowane jest zobowiązywanie nauczyciela przez organ prowadzący do uzupełniania obowiązkowego wymiaru godzin?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 sierpnia 2010 r., Barszczewska Bożena | Nieaktualne

Jak ustalić koszty uzyskania przychodu przy sprzedaży samochodu będącego środkiem trwałym?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 sierpnia 2010 r., Pawliszyn Piotr | Nieaktualne

Jak ustalić wartość nieodpłatnego świadczenia przekazanego osobom, które wykorzystają karnety do SPA?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 sierpnia 2010 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Kiedy i gdzie powstaje obowiązek podatkowy od sprzedaży ubezpieczeń zdrowotnych na terenie Niemiec?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 sierpnia 2010 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Kiedy i w jakich częściach należy opodatkować i ozusować wynagrodzenie pracownika, gdy wypłata następuje częściami?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 sierpnia 2010 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Kiedy należy rozliczyć i wykazać w deklaracji transakcję wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 sierpnia 2010 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Kiedy podatnik może odliczyć VAT z faktury za usługi telekomunikacyjne?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 sierpnia 2010 r., Pajor Łukasz | Nieaktualne

Kiedy powinien przypadać koniec udzielonego nauczycielowi urlopu wychowawczego?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 sierpnia 2010 r., Handzlik Marta | Aktualne

Kiedy powinnam dokonać korekty podatku VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 sierpnia 2010 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Kiedy powstanie obowiązek podatkowy z tytułu wywozu odpadów komunalnych, jeśli nie została zawarta umowa?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 sierpnia 2010 r., Zaniewicz Edyta | Nieaktualne

Kto powinien ponieść koszty w związku z umorzeniem części udziałów - udziałowiec czy spółka z o.o.?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 sierpnia 2010 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Kto wypłaca wynagrodzenie chorobowe dla osoby zatrudnionej na podstawie kontraktu menedżerskiego?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 sierpnia 2010 r., Kostrzewa Piotr | Aktualne

Na jakich zasadach podatnik może odzyskać VAT zapłaconych w Niemczech?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 sierpnia 2010 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Na terenie którego kraju należy opodatkować transakcję leasingu

odpowiedź na pytanie udzielona 26 sierpnia 2010 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Rozliczenia którego miesiąca należy skorygować w przypadku stwierdzenia pomyłki w cenie?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 sierpnia 2010 r., Jurek Marek | Nieaktualne

W jakim kraju należy opodatkować VAT usługi wynajmu apartamentu położonego w Bułgarii?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 sierpnia 2010 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

W jakim terminie urząd skarbowy ma obowiązek poinformować mnie, że nie złożyłem deklaracji VAT-7?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 sierpnia 2010 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

W jaki sposób należy rozliczać pracę w godzinach nadliczbowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 sierpnia 2010 r., Rycak Magdalena | Aktualne

W jaki sposób rozliczyć przychody z tytułu wpływu zaległego czynszu?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 sierpnia 2010 r., Liżewski Sławomir | Nieaktualne

W jaki sposób spółka z o.o. powinna udokumentować sprzedaż wierzytelności?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 sierpnia 2010 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

W jaki sposób ująć w księgach rachunkowych 2009 r. dotację, która wpłynie do jednostki w 2010 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 sierpnia 2010 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

Co można zrobić z książkami wycofanymi z zasobów bibliotecznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 sierpnia 2010 r., Barszczewska Bożena | Aktualne

Czy czarter jachtu od zagranicznej firmy, pośrednictwo w umowie i przekazaniu pieniędzy może być opodatkowane VAT marża?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 sierpnia 2010 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy dochodzi do importu usług w przypadku zakupu usługi organizacji kongresu w Rosji od firmy belgijskiej?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 sierpnia 2010 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy dopuszczalne jest, aby prezes zarządu spółki pełnił swoją funkcję nieodpłatnie?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 sierpnia 2010 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy dopuszczalne jest przechodzenie pracowników z 2-zmianowej organizacji czasu pracy na 4-zmianową i odwrotnie?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 sierpnia 2010 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Czy duplikat faktury stanowi podstawę do zaliczenia wydatku w koszty uzyskania przychodów?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 sierpnia 2010 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Czy fakturę za usługę rachunkową, wystawioną przez rozliczające mi ten najem biuro, mogę ująć po stronie kosztów?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 sierpnia 2010 r., Liżewski Sławomir | Nieaktualne