Questions and answers

Czy wynagrodzenie wspólnika zatrudnionego na umowę o pracę będzie kosztem uzyskania przychodów?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 kwietnia 2011 r., Liżewski Sławomir | Nieaktualne

Czy pracownik socjalny powinien musi wykonywać pracę socjalną i przeprowadzać rodzinne wywiady środowiskowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 kwietnia 2011 r., Sierpowska Iwona | Nieaktualne

Według jakiego kursu wycenić rozchody walutowe stosując metodę FIFO?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 kwietnia 2011 r., Mikulska Dorota | Aktualne

Gdzie opodatkować przychody pracownika oddelegowanego do pracy w Belgii?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 kwietnia 2011 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy zapłata przez męża raty za żonę stanowi darowiznę opodatkowaną podatkiem od spadków i darowizn?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 kwietnia 2011 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

W jaki sposób wprowadzić do kosztów program do wykonywania projektów?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 kwietnia 2011 r., Liżewski Sławomir | Aktualne

Czy dodatek do wynagrodzenia może zostać pomniejszony w przypadku zwolnienia chorobowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 kwietnia 2011 r., Kostrzewa Piotr | Aktualne

Jakie warunki należy spełnić, aby usługi szkoleniowe podlegały zwolnieniu z VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 kwietnia 2011 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Kiedy pracownik uzyska prawo do wyższego wymiaru urlopu?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 kwietnia 2011 r., Masłowski Jarosław | Aktualne

Na jakiej podstawie pracodawca może potwierdzać zatrudnienie i wynagrodzenie pracownika bankom?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 kwietnia 2011 r., Sieńko Agnieszka | Nieaktualne

Jaką stawką VAT opodatkować świadczenie spółdzielni na rzecz właścicieli lokali oraz członków spółdzielni?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 kwietnia 2011 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy sprzedaż samochodu osobowego dokonana po okresie 3 miesięcy od dnia zakupu podlega zwolnieniu z VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 kwietnia 2011 r., Ratajszczak Katarzyna | Nieaktualne

Jak rozliczyć w VAT dodatkowy pakiet dla kadry kierowniczej?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 kwietnia 2011 r., Gawlas Daniel | Aktualne

Jakie konsekwencje grożą spółce, która błędnie określiła wartość dochodu zwolnionego z opodatkowania w IFT-2?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 kwietnia 2011 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy przysługuje prawo do odliczenia VAT od nabycia gruntu będącego dotychczas w użytkowaniu wieczystym?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 kwietnia 2011 r., Zaniewicz Edyta | Nieaktualne

Jak wycenić wartość kredytu zaciągniętego we frankach szwajcarskich, a spłacanego w złotówkach?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 kwietnia 2011 r., Pawliszyn Piotr | Aktualne

Jak wyksięgować z ewidencji środków trwałych sieć cieplną, której jednostka nie będzie już używać?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 kwietnia 2011 r., Pośpieszyńska Helena | Aktualne

Czy przepisy bhp określają ilość etatów konserwatora w szkole?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 kwietnia 2011 r., Brzezińska Alicja | Nieaktualne

Jak należy rozumieć pojęcie "nowe okoliczności faktyczne", a jak "nowe dowody"?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 kwietnia 2011 r., Kawecka Anna | Aktualne

Którzy pracownicy podlegają ochronie związkowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 kwietnia 2011 r., Fota Magdalena | Nieaktualne

Czy z uczniami klas I - III szkoły podstawowej można wyjeżdżać na dwudniowe wycieczki szkolne?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 kwietnia 2011 r., Drogosz Małgorzata | Nieaktualne

Czy należy naliczyć odsetki od zwróconej kwoty pozostawionej w depozycie sądowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 kwietnia 2011 r., Błaszko Adam | Nieaktualne

Czy w przypadku wystąpienia wspólnika ze spółki cywilnej należy sporządzić spis z natury?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 kwietnia 2011 r., Liżewski Sławomir | Nieaktualne

Jak potraktować faktury dokumentujące wydatki na urządzenia mające na celu monitoring zapasów magazynowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 kwietnia 2011 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Z jaką chwilą należy potrącić koszty podatkowe w PKPiR?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 kwietnia 2011 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Jak prawidłowo powinien się rozliczyć podatnik samotnie wychowujący niepełnosprawne dziecko?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 stycznia 2013 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Czy przychód uzyskany za pozyskanie na rzecz kontrahenta nowego klienta spowoduję utratę prawa do opodatkowania ryczałtem?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 kwietnia 2011 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Jak ująć w bilansie 5% wartości kontraktu, stanowiące zabezpieczenie na okres przedawnienia roszczeń z tytułu wad?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 kwietnia 2011 r., Leszczyńska-Trochonowicz Dagmara | Nieaktualne

Czy stanowi koszt uzyskania przychodu koszt zakupu samochodu, jeżeli został on sprzedany w następnym miesiącu?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 kwietnia 2011 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy limit 30 diet w roku obowiązuje osoby prowadzące działalność gospodarczą?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 czerwca 2015 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Aktualne

Jak udokumentować wydatki na odpłatny konieczny dowóz na zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 kwietnia 2011 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Czy można odliczyć VAT z faktur za artykuły żywnościowe nabywane dla pracowników podatnika?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 kwietnia 2011 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy przekazanie towarów w ramach sprzedaży premiowej podlega opodatkowaniu VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 kwietnia 2011 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy wykorzystanie w czasie szkoleń fotografii pracowników naruszających przepisy bhp narusza ich dobra osobiste?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 kwietnia 2011 r., Szymański Kamil | Aktualne

Czy z dofinansowania do wypoczynku z ZFŚS mogą korzystać również emeryci?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 kwietnia 2011 r., Kosiarz Agnieszka | Nieaktualne

Czy koparkę na gąsienicach należy traktować jako pojazd wycofany z eksploatacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 kwietnia 2011 r., Brzezińska Alicja | Aktualne

Czy od zapomogi pieniężnej należy pobrać podatek zryczałtowany w wysokości 10%?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 kwietnia 2011 r., Kosiarz Agnieszka | Nieaktualne

Czy można zawrzeć umowę zlecenie z małżonkiem prowadzącym własną działalność gospodarczą?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 kwietnia 2011 r., Grzelińska Joanna | Aktualne

Kto powinien opodatkować i naliczyć odsetki z tytułu sprzedaży ratalnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 czerwca 2012 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy polisa OC i polisa AC od samochodu z kratką mogą być w całości zaliczone do kosztów uzyskania przychodów?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 kwietnia 2011 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy uzupełnienia kwalifikacji przez pracownika może być przesłanką do podniesienia wynagrodzenia zasadniczego?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 kwietnia 2011 r., Kosiarz Agnieszka | Nieaktualne

W jaki sposób prawidłowo zaliczyć przychody i koszty w poniższych sytuacjach?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 kwietnia 2011 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Jaką opłatę skarbową powinien pobrać organ za wydanie decyzji o pozwoleniu na przebudowę obiektu usługowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 kwietnia 2011 r., Smaga Łukasz | Nieaktualne

Czy fracht morski z Kanady do Gdyni jest obciążony VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 kwietnia 2011 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jak obliczyć wartość początkową samochodu wprowadzonego do środków trwałych po 3 latach od momentu zakupu?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 kwietnia 2011 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Czy zakup od syndyka zintegrowanej części przedsiębiorstwa podlega opodatkowaniu PCC?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 kwietnia 2011 r., Nawrot Rafał Aleksander | Nieaktualne

W jakiej odległości od granicy z działką sąsiednią można zamontować separator substancji ropopochodnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 kwietnia 2011 r., Smaga Łukasz | Aktualne

Kiedy należy opłacić VAT za samochód - w momencie płacenia zaliczek, czy po sprowadzeniu samochodu do Polski?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 kwietnia 2011 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jak najkorzystniej zbyć samochód osobowy, który jest środkiem trwałym w likwidowanej spółce?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 kwietnia 2011 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy sprzedaż gruntu rolnego podlega opodatkowaniu VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 kwietnia 2011 r., Gawlas Daniel | Aktualne

Jak zaksięgować sprzedaż budynków mieszkalnych, jeżeli jest problem z ustaleniem ich wartości księgowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 kwietnia 2011 r., Pośpieszyńska Helena | Aktualne

Jak należy prawidłowo rozliczyć czas pracy, jeżeli pracownik pracował w trakcie urlopu szkoleniowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 kwietnia 2011 r., Rycak Magdalena | Nieaktualne

Jak stworzyć opis stanowiska pracy starszej księgowej w szkole?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 kwietnia 2011 r., Kobus Iwona | Aktualne

W jakim paragrafie klasyfikacji budżetowej należy zaksięgować naliczoną karę umowną?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 kwietnia 2011 r., Niemiec Renata | Aktualne

Według jakiej stawki powinna być amortyzowana kotłownia kontenerowa?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 kwietnia 2011 r., Jurek Marek | Nieaktualne