Questions and answers

Czy przy wyliczaniu ekwiwalentu za urlop należy uwzględniać zmienne składniki wynagrodzenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 września 2010 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy sprzedaż nieruchomości ze stawką VAT zwolnioną podlega opodatkowaniu PCC?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 września 2010 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Czy ustalając dochód rodziny należy uwzględniać dochód otrzymywany z tytułu pełnienia funkcji rodziny zastępczej?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 września 2010 r., Sierpowska Iwona | Nieaktualne

Czy wniesienie aportu do spółki jawnej podlega opodatkowaniu VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 września 2010 r., Kaczyński Tomasz | Nieaktualne

Jaka jest stawka podatku akcyzowego od nadmiernych ubytków oleju napędowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 września 2010 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Jakie skutki w podatku od towarów i usług rodzi sprzedaż bonu uprawniającego do zniżki przy zakupie usług turystycznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 września 2010 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Jakie uprawnienia musi mieć mechanik, który wykonuje prace spawalnicze na terenie zakładu pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 września 2010 r., Szalak Michał | Aktualne

Jak obliczyć do zapłaty podatek od nieruchomości w sytuacji, gdy obowiązek podatkowy powstał w trakcie roku?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 września 2010 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Jak określić nośność wózka transportowego lub platformy dostępu?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 września 2010 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Jak ująć w księgach fakturę za reklamę od kontrahenta angielskiego, która jest wystawiona w funtach?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 września 2010 r., Pawliszyn Piotr | Nieaktualne

Jak wycenić produkcję w toku na koniec roku?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 września 2010 r., Michalak Marcin | Aktualne

Kiedy powstanie obowiązek podatkowy przy WDT?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 września 2010 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Kiedy sporządzany jest protokół powypadkowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 września 2010 r., Brzezińska Alicja | Aktualne

W jakim wymiarze przysługuje pielęgniarce przystępującej do specjalizacji (kurs) urlop szkoleniowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 września 2010 r., Gotkowska Anna | Aktualne

W jaki sposób premia regulaminowa powinna być uwzględniona w podstawie ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 września 2010 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy dodatki do gazu stosowane w celu ochrony instalacji samochodowych przed korozją podlegają opodatkowaniu akcyzą?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 września 2010 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Czy można przyjąć na ewidencję środków trwałych jednym dowodem OT?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 września 2010 r., Gaździk Elżbieta | Aktualne

Czy nakłady poniesione na zapobieżenie katastrofie budowlanej można zaliczyć w koszty uzyskania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 września 2010 r., Jastrząb Marta | Nieaktualne

Czy notę księgową można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 września 2010 r., Jastrząb Marta | Nieaktualne

Czy podatnik powinien wystawić fakturę zaliczkową?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 września 2010 r., Pajor Łukasz | Nieaktualne

Czy po wykonaniu transportu do kraju pozaunijniego przewoźnik musi pozostawić sobie kopie dokumentu SAD lub T1?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 września 2010 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy pracownikowi przysługuje urlop szkoleniowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 września 2010 r., Masłowski Jarosław | Nieaktualne

Czy sprzedaż ośrodka (bazy socjalnej) podlega opodatkowaniu VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 września 2010 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Czy usługi pośrednictwa świadczone przez osobę fizyczną będą podlegać opodatkowaniu podatkiem VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 września 2010 r., Łabno Paweł | Nieaktualne

Czy w okresie pobierania zasiłku chorobowego można prowadzić działalność gospodarczą?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 września 2010 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy w przypadku otrzymania z USA faktury za netting dochodzi do importu usług?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 września 2010 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Czy w wejściu do łazienki w szkole, internacie młodzieżowego ośrodka wychowawczego może być zainstalowana kamera?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 września 2010 r., Brzezińska Alicja | Aktualne

Czy wydatki poniesione na inwestycję należy rozliczyć poprzez odpisy amortyzacyjne?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 września 2010 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Czy wynajem mieszkania w domu prywatnym poza granicami kraju podlega opodatkowaniu podatkiem VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 września 2010 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Do jakiej grupy KŚT zaliczyć podnośnik punktowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 września 2010 r., Liżewski Sławomir | Nieaktualne

Jaką stawkę należy zastosować do usługi transportowej z Polski do Niemiec?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 września 2010 r., Styczyński Rafał | Nieaktualne

Jaką stawkę VAT należy zastosować do sprzedaży ziemi oraz nakładów inwestycyjnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 września 2010 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Jaką stawkę VAT należy zastosować przy imporcie usług transportowych z Niemiec do Polski i z Polski do Niemiec?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 września 2010 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Jakie obowiązki ciążą na podatniku, którzy chce rozpocząć sprzedaż materiałów budowlanych na Litwę?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 września 2010 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Jakie usługi podatnik powinien wykazać w pozycji 39 deklaracji VAT-7?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 września 2010 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Jak należy potraktować zakup usługi transportu promem?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 września 2010 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Jak rozliczyć na gruncie podatku akcyzowego import alkoholu?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 września 2010 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Jak w kosztach podatkowych ująć fakturę wystawioną na pracownika w ramach badań okresowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 września 2010 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Kiedy pracownik ma prawo do urlopu w wyższym wymiarze?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 września 2010 r., Masłowski Jarosław | Aktualne

Na czyją rzecz powinno być wniesione wadium: zamawiającego (gminę) czy inwestora zastępczego?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 września 2010 r., Bubnowski Michał | Nieaktualne

Czy datą powstania przychodu jest data wystawienia przez firmę architektoniczną protokołu zdawczo - odbiorczego?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 września 2010 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy firma polska wykonała usługę wewnątrzwspólnotowego transportu towarów?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 września 2010 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy jest możliwe złożenie w urzędzie skarbowym dokumentów bez podpisu członka zarządu?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 września 2010 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne