Questions and answers

Kiedy powstaje obowiązek podatkowy z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 września 2010 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Według jakiego kursu rozliczyć koszt z faktury za dostawy towarów z Niemiec?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 września 2010 r., Geliński Piotr | Aktualne

W jaki sposób zaksięgować pakiet wierzytelności zakupiony przez spółkę?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 września 2010 r., Leszczyńska-Trochonowicz Dagmara | Nieaktualne

Czy dodatkowe zatrudnienie na 7/18 godz./tyg. nie przekroczy dobowego czasu pracy pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 września 2010 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Czy koszt koncesji i ubezpieczenia stanowi koszt uzyskania przychodu w momencie poniesienia wydatku?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 września 2010 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

Czy można złożyć zeznanie podatkowe przed końcem roku?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 września 2010 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

Czym się różni elektroniczne postępowanie upominawcze od normalnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 września 2010 r., Habryn-Chojnacka Ewa | Nieaktualne

Czy nieodpłatne przekazanie przez kontrahenta towarów podlega opodatkowaniu VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 września 2010 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Czy opłatę inicjalną płatną jednorazowo można zaliczyć do kosztów z chwilą wystawienia faktury przez leasingodawcę?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 września 2010 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy opodatkowanie części dochodów w sposób liniowy wyklucza możliwość skorzystania z ulgi dla osób samotnie wychowujących dzieci?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 września 2010 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

Czy podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych mają prawo do wyboru roku podatkowego innego niż rok kalendarzowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 września 2010 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Aktualne

Czy podmiot udostępniający swoje doświadczenie wykonawcy może wnieść w jego imieniu wadium?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 września 2010 r., Grodzka Eliza | Nieaktualne

Czy potrącenie części premii pieniężnej wypłacanej udziałowcom spółdzielni mleczarskiej stanowi dla niej przychód?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 września 2010 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy pracownicy angielskiej firmy wynajęci do pracy przez firmę polską będą musieli się rozliczać w Polsce?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 września 2010 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Czy składniki płacowe przyznane dla pracownika oddelegowanego za granicę powinny być ozusowane i opodatkowane?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 września 2010 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy sprzedaż nieruchomości na rzecz spółki podlega opodatkowaniu PCC?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 września 2010 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy wydatki dotyczące utrzymania zieleni przed kamienicą stanowią koszt uzyskania przychodu z najmu mieszkań w tej kamienicy?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 września 2010 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

Czy wydatki na ubranie robocze dla pracownika stanowią koszt uzyskania przychodu dla firmy?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 września 2010 r., Jastrząb Marta | Nieaktualne

Czy w związku z wyborem opodatkowania liniowego przysługuje ulga z tytułu kwoty wolnej od podatku?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 września 2010 r., Jastrząb Marta | Nieaktualne

Czy zakup 2000 sztuk wizytówek, udokumentowany fakturą, można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 września 2010 r., Jastrząb Marta | Nieaktualne

Czy zakup cukierków opakowanych w papierki z logo firmy, rozdawanych klientom firmy, można kwalifikować jako reklamę?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 września 2010 r., Jastrząb Marta | Nieaktualne

Do jakiej grupy KŚT należy zaliczyć wykładzinę?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 września 2010 r., Liżewski Sławomir | Nieaktualne

Jaka jest stawka amortyzacji dla sprężarki śrubowej na zbiorniku z osuszaczem i filtracją?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 września 2010 r., Nawrot Rafał Aleksander | Aktualne

Jaka jest struktura źródeł prawa krajowego regulujących finanse jednostek samorządu terytorialnego i z czego ona wynika?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 września 2010 r., Ruśkowski Eugeniusz | Aktualne

Jak będzie opodatkowana i ozusowana pomoc z ZFŚS udzielona pracownikowi, który ma poważne kłopoty z dzieckiem?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 września 2010 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

Jakie konsekwencje spowoduje nabycie udziałów w nowotworzącej się spółce z o.o. od strony podatkowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 września 2010 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

Jakie są skutki podatkowe umarzenia pożyczki mieszkaniowej pracownikowi po jego śmierci?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 września 2010 r., Jastrząb Marta | Nieaktualne

Jak należy prawidłowo rozliczyć rozwiązaną rezerwę na koszty reklamacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 września 2010 r., Leszczyńska-Trochonowicz Dagmara | Nieaktualne

Jak potraktować wydatki sfinansowane dotacją otrzymaną w 2009 r., a poniesione w 2010 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 września 2010 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Jak uregulowany jest problem pomocy materialnej dla uczniów - stypendiów i zasiłków szkolnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 września 2010 r., Piszko Agata | Nieaktualne

Kiedy likwidacja towaru handlowego stanowi koszt podatkowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 września 2010 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

Na podstawie jakich przepisów pracodawca może sfinansować kurs nauki języka obcego dla swoich pracowników?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 września 2010 r., Latos - Miłkowska Monika | Aktualne

Według jakiej wartości wprowadzić towar na stan magazynowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 września 2010 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

W jakiej wysokości przysługuje wynagrodzenie nauczycielowi w stanie nieczynnym?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 września 2010 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Co powinien zawierać plan pracy szkoły?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 września 2010 r., Barszczewska Bożena | Aktualne

Czy amortyzacja, która nie stanowiła kosztu podatkowego stanowi koszt w momencie sprzedaży?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 września 2010 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy będą stanowiły koszty uzyskania przychodu koszty wynajęcia samochodu podczas podróży służbowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 września 2010 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

Czy darowizna na rzecz matki kwoty 270.000 zł podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 września 2010 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy nauczyciel zatrudniony w poradni psychologiczno - pedagogicznej może pracować w skróconym tygodniu pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 września 2010 r., Kołowska Urszula | Aktualne