Questions and answers

Do jakiej grupy i podgrupy środków trwałych należy zaliczyć konstrukcję stalową i jaką stawkę zastosować?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 września 2010 r., Nawrot Rafał Aleksander | Aktualne

Do jakiej grupy KŚT zaliczyć tunel indukcyjny?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 września 2010 r., Liżewski Sławomir | Aktualne

Do jakiej grupy zaklasyfikować urządzenie hakowe i jaką stawką obliczyć amortyzację?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 września 2010 r., Nawrot Rafał Aleksander | Nieaktualne

Jak będzie opodatkowana sprzedaż w 2011 r. budynku mieszkalno-usługowego 4-kondygnacyjnego bez wydzielonych lokali?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 września 2010 r., Liżewski Sławomir | Nieaktualne

Jakie są zasady przyznawania przez pracodawcę pracownikowi urlopu szkoleniowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 września 2010 r., Sieńko Agnieszka | Aktualne

Jakie skutki będzie miało złożenie przez petenta wniosku po terminie trzech miesięcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 września 2010 r., Kawecka Anna | Nieaktualne

Jaki organ jest właściwy do wydania pozwoleń emisyjnych dla instalacji, która jest kwalifikowana jako tzw. II grupa?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 września 2010 r., Florkiewicz Ewa | Nieaktualne

Jak rozlicza się i sumuje straty z kilku lat podatkowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 września 2010 r., Woźniak Joanna | Nieaktualne

Jak rozliczyć wydatki poniesione w związku z wdrożeniem oprogramowania, wydatkowane po przyjęciu programu do używania?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 września 2010 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Jak zaewidencjonować przekazanie gratisów w postaci książek?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 września 2010 r., Woźniak Joanna | Nieaktualne

W jakiej formie należy prowadzić działalność literacką?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 września 2010 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Z jakich miesięcy należy wyliczyć zasiłek opiekuńczy dla pracownicy, która była na urlopie macierzyńskim?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 września 2010 r., Dzienisiuk Dorota | Nieaktualne

Czy bratowa prowadząca firmę jest dla mnie podmiotem powiązanym?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 września 2010 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Czy fakturę wystawioną przez przewoźnika za przewóz osób można zaliczyć w koszty?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 września 2010 r., Jastrząb Marta | Nieaktualne

Czy jeśli siedziba firmy jest w domu, zakup drzwi jest kosztem uzyskania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 września 2010 r., Jastrząb Marta | Nieaktualne

Czy koszty postępowania sądowego mogą być kosztami uzyskania przychodów?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 września 2010 r., Jastrząb Marta | Aktualne

Czy od nagrody rzeczowej wręczonej na targach osobie wybranej z publiczności należy odprowadzić podatek dochodowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 września 2010 r., Jastrząb Marta | Nieaktualne

Czy odsetki od overdraftu są kosztem uzyskania przychodu dla osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 września 2010 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy powstanie przychód podatkowy w związku z nabyciem towaru za 1 zł - z tytułu częściowo nieodpłatnego świadczenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 września 2010 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy prowadząc w domu działalność gospodarczą mogę odliczyć zakup odkurzacza powyżej 3500 zł?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 września 2010 r., Jastrząb Marta | Nieaktualne

Czy prowizja z tytułu umowy marketingowej zawartej między firmami może być kosztem uzyskania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 września 2010 r., Jastrząb Marta | Nieaktualne

Czy przychód najemców z tytułu umorzonych (przedawnionych) zaległości czynszowych jest ich przychodem podatkowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 września 2010 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

Czy rzeczy pozostawione przez najemcę jako odszkodowanie za zerwanie umowy najmu będą generowały przychód z tej umowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 września 2010 r., Jastrząb Marta | Nieaktualne

Czy ubezpieczenie zdrowotne 1,25% można zaliczyć do kosztów działalności?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 września 2010 r., Jastrząb Marta | Nieaktualne

Czy wydatek na wadium może być zaliczany do kosztów uzyskania przychodów?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 września 2010 r., Jastrząb Marta | Nieaktualne

Czy wydatki związane z uzyskaniem certyfikatu ISO będą stanowiły koszty uzyskania przychodów?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 września 2010 r., Jastrząb Marta | Nieaktualne

Jaka stawka VAT będzie prawidłowa przy sprzedaży nieruchomości?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 września 2010 r., Gawlas Daniel | Nieaktualne

Jakie powstaną skutki podatkowe, gdy dotacja przewyższa koszty szkolenia uczniów?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 września 2010 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Jak i gdzie opodatkowane będą słowacka spółka z o.o. i polska osoba fizyczna (będąca jej głównym udziałowcem)?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 września 2010 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Jak rozliczyć przychody z działalności gospodarczej oraz prywatnego wynajmu mieszkania osobom fizycznym?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 września 2010 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Jak wprowadzić do ewidencji i w jakiej wartości przyjąć ujawniony środek trwały?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 września 2010 r., Jastrząb Marta | Nieaktualne

Kiedy można zaksięgować zaległe odpisy amortyzacyjne?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 września 2010 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Kiedy powstaje prawo do odliczenia VAT z faktury za dostęp do baz danych informacji o przetargach?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 września 2010 r., Kłos Piotr | Nieaktualne

Kiedy zakup gruntu jest kosztem - czy w momencie kupna, czy też w momencie sprzedaży budynku postanowionego na nim?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 września 2010 r., Jastrząb Marta | Nieaktualne

Kto zapłaci za wycenę wkładu budowlanego przez rzeczoznawcę?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 września 2010 r., Jastrząb Marta | Aktualne