Questions and answers

Jaką stawką VAT opodatkować zakup WNT książek i płyt CD do nauki języka francuskiego?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 kwietnia 2011 r., Chabasińska Dorota | Nieaktualne

Do którego roku podatkowego zaliczyć koszty usługi zwrotu palet, na których spółka sprzedaje towar?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 kwietnia 2011 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Jaka kwota odsetek będzie stanowić koszt podatkowy w kontekście cienkiej kapitalizacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 kwietnia 2011 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy istnieje możliwość podziału działki, której większa część została określona jako orientacyjny przebieg projektowanej drogi?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 kwietnia 2011 r., Niewińska - Struszyńska Maria Magdalena | Aktualne

Jakie formy opodatkowania może wybrać podatnik w przypadku dzierżawy lokalu?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 stycznia 2013 r., Liżewski Sławomir | Nieaktualne

Kiedy rozpoznać przychód podatkowy z tytułu otrzymania noty obciążeniowej za nieterminowe dostarczenie towaru?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 kwietnia 2011 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

W której kolumnie PKPiR zaksięgować podatek rolny za 2011 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 kwietnia 2011 r., Woźniak Joanna | Nieaktualne

W jakim terminie należy dokonać zgłoszenia rejestracyjnego w VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 kwietnia 2012 r., Gawlas Daniel | Nieaktualne

Jak opodatkować w CIT nabycie przez polską spółkę usług doradczych od podmiotu z Cypru?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 kwietnia 2011 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Czy nauczycielowi przysługuje prawo do odprawy rentowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 kwietnia 2011 r., Sender Magdalena | Aktualne

Jaką stawką VAT opodatkować sprzedaż strojów sportowych dla straży pożarnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 kwietnia 2011 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Jaki kurs waluty zastosować do faktur za usługi informatyczne?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 kwietnia 2011 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Jakie skutki wywołuje złożenie przez podatnika, który wybrał zwolnienie z VAT, deklaracji VAT-R?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 kwietnia 2011 r., Ratajszczak Katarzyna | Nieaktualne

Jak rozliczyć w VAT wycofanie samochodu ze środków trwałych w zawieszonej działalności i przekazanie go synowi?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 kwietnia 2011 r., Gawlas Daniel | Nieaktualne

Jaką stawkę VAT zastosować dla sprzedaży nieruchomości, która została wcześniej nabyta i wyremontowana?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 kwietnia 2011 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Jak zaksięgować zapłatę składki za polisę OC w styczniu 2011 r. za okres październik-grudzień 2010 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 kwietnia 2011 r., Tomczyk Edward | Aktualne

Czy zakup od niemieckiego udziałowca samochodu serwisowego stanowi WNT?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 kwietnia 2011 r., Kłos Piotr | Nieaktualne

Czy kino, które rozdaje bezpłatne zaproszenia na filmy, powinno obliczać VAT z tego tytułu?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 kwietnia 2011 r., Kłos Piotr | Aktualne

Czy przychody uzyskane przez podatnika w Hiszpanii podlegają opodatkowaniu w Polsce?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 kwietnia 2011 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Kiedy znak towarowy uznajemy za przyjęty do użytkowania i jak długo można go amortyzować?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 kwietnia 2011 r., Geliński Piotr | Aktualne

Czy organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego odpowiada za podjęcie uchwały niezgodnej z prawem?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 kwietnia 2011 r., Salachna Joanna | Aktualne

Jakie wydatki należy rozumieć przez wymienione w art. 12 ust. 4 pkt 6a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 kwietnia 2011 r., Nawrot Rafał Aleksander | Aktualne

W którym momencie powstaje przychód i koszt podatkowy w przypadku usług szkoleniowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 kwietnia 2011 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

W jaki sposób doręczyć zobowiązanemu w postępowaniu egzekucyjnym tytuł wykonawczy?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 kwietnia 2011 r., Spiżewska Magdalena | Nieaktualne

Jak udokumentować przeniesienie na kontrahenta polskiego części kosztów usług hotelowych zakupionych w Rosji?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 kwietnia 2011 r., Łabno Paweł | Nieaktualne

W jaki sposób zdjąć środek trwały z ewidencji środków trwałych?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 kwietnia 2011 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Jak powinnam zaksięgować wniesienie kapitału do nowej spółki oraz udzielenie pożyczki innym udziałowcom?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 kwietnia 2011 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

Czy należy opodatkować VAT sprzedaż budynku wraz z gruntem, jeśli były one zakupione bez VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 kwietnia 2011 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy zaliczkę na podatek dochodowy należy potrącać od kwoty netto czy brutto faktury VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 kwietnia 2011 r., Brzeziński Artur | Aktualne

Do jakiej grupy środków trwałych zaliczyć należy kamerę cyfrową?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 kwietnia 2015 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy przy ustalaniu podstawy zasiłku należy uwzględnić miesięczną premię regulaminową?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 kwietnia 2011 r., Kostrzewa Piotr | Aktualne

Jakie informacje powinno zawierać porozumienie, o którym mowa w art. 86 ust. 4 ustawy o pomocy społecznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 kwietnia 2011 r., Sierpowska Iwona | Nieaktualne

Kto ponosi zgodnie wszystkie koszty związane z umieszczeniem dziecka w rodzinie zastępczej?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 kwietnia 2011 r., Sierpowska Iwona | Nieaktualne

Jak należy obliczyć podatek dla małżonków uzyskujących dochody w Polsce i Chinach?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 kwietnia 2011 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

W jaki sposób dokonać uzupełnienia kwoty wynagrodzenia chorobowego do poziomu 100% podstawy wymiaru?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 kwietnia 2011 r., Culepa Michał | Aktualne

Jakich pracowników należy wykazać w liczbie ubezpieczonych w deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 kwietnia 2011 r., Kostrzewa Piotr | Aktualne

Czy do grona osób uprawnionych do korzystania z ZFŚS, należą osoby przebywające na świadczeniu rehabilitacyjnym?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 kwietnia 2011 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy istnieje norma określającą maksymalną prędkość obrotową elementu wirującego, np. wrzeciona?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 kwietnia 2011 r., Zamajtys Krzysztof | Aktualne

Jak należy podatkowo rozliczyć zamianę mieszkania dokonaną w 2009 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 kwietnia 2011 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy uprawnienia spawacza są wydawane bezterminowo?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 kwietnia 2011 r., Szalak Michał | Aktualne

Czy w firmie musi być prowadzona ewidencja samochodów służbowych, z których korzystają pracownicy?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 kwietnia 2011 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jak wykazać spadek w zeznaniu rocznym?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 grudnia 2012 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Czy pracodawca może wysłać pracownika na szkolenie bez jego zgody?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 kwietnia 2011 r., Gotkowska Anna | Aktualne

Czy kara nałożona na podatnika przez podwykonawcę może być kosztem uzyskania przychodów?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 kwietnia 2011 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Jak prawidłowo ustalić kwotę wolną od potrąceń?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 kwietnia 2011 r., Szymański Kamil | Nieaktualne

Czy w regulaminie ZFŚS można zwolnić osoby od składania oświadczeń o dochodach?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 kwietnia 2011 r., Pater Łukasz | Nieaktualne

Czy pracownikowi niepedagogicznemu przysługuje roszczenie o zapłatę wynagrodzenia za godziny nadliczbowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 kwietnia 2011 r., Kobus Iwona | Aktualne

Co może zrobić pracodawca w przypadku, kiedy pracownik na okresie próbnym porzucił pracę?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 kwietnia 2011 r., Masłowski Jarosław | Aktualne

Jaką stawkę amortyzacji zastosować dla licencji na korzystanie z kodu źródłowego oprogramowania?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 kwietnia 2011 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Czy osoba fizyczna prowadząca prywatny dom opieki powinna opodatkować wykonywane usługi 23% stawką VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 kwietnia 2011 r., Kłos Piotr | Aktualne