Questions and answers

Jak refakturować odsprzedaż mediów?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 listopada 2020 r., Andrzejowicz Marcin | Aktualne

Jak rozliczyć pracowników z Ukrainy?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 listopada 2020 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Jak rozliczyć sprzedaż wierzytelności własnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 listopada 2020 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Jak rozliczyć umowę zlecenia rozliczaną świadczeniem wzajemnym?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 listopada 2020 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Jak rozliczyć zmarłego wspólnika spółki jawnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 listopada 2020 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Jak udokumentować w pliku JPK zakup towarów używanych na Allegro od osób fizycznych bez umowy sprzedaży?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 listopada 2020 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Jak wyliczyć stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie domków letniskowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 listopada 2020 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

Jak zaksięgować fakturę zakupu towaru z Chin który nie zostanie odprawiony?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 listopada 2020 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Jak zaksięgować odprawę pośmiertną i ekwiwalent za niewykorzystany urlop pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 listopada 2020 r., Gientka Mikołaj | Aktualne

Kiedy kurator wyraża zgodę na zatrudnienie nauczycielki bez wymaganych kwalifikacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 listopada 2020 r., Lodziński Krzysztof | Aktualne

Kiedy mamy do czynienia ze stacjonarną placówką gastronomiczną?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 listopada 2020 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Kiedy na korekcie faktury powinno być oznaczenie MPP?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 listopada 2020 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Kiedy należy przeprowadzać egzaminy kwalifikacyjne dla uczniów technikum?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 listopada 2020 r., Wojtczak Bogusława | Aktualne

Kiedy opłaca się obowiązkową składkę na Fundusz Pracy za zleceniobiorcę?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 listopada 2020 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Kiedy OPS powinien ubezpieczyć świadczeniobiorcę zdrowotnie społecznie w ZUS?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 listopada 2020 r., Januszewska Magdalena | Aktualne

Kiedy oznaczać fakturę kodem TP w pliku JPK?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 listopada 2020 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Kiedy rozpoczyna się nowy okres zasiłkowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 listopada 2020 r., Kostrzewa Magdalena | Aktualne

Kiedy spółka może nie opodatkowywać nieodpłatnego przekazania?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 listopada 2020 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Kiedy transakcje pomiędzy spółkami należy oznaczać kodem TP?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 listopada 2020 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Kiedy transakcję oznaczać atrybutem TT_WNT?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 listopada 2020 r., Kowalski Artur | Aktualne

Kiedy wykazać w JPK i VAT-UE NIP UPS?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 listopada 2020 r., Kowalski Artur | Aktualne

Kiedy zastosować stawkę 0% do usług magazynowania?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 listopada 2020 r., Różycki Karol | Aktualne

Komu należy wypłacić odprawę pośmiertną po zmarłej nauczycielce?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 listopada 2020 r., Sender Magdalena | Aktualne

Kto będzie wypłacał jednorazowe dofinansowanie dla nauczycieli 500+?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 listopada 2020 r., Gąsiorek Piotr | Aktualne

Kto rejestruje skuter wodny?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 listopada 2020 r., Lecińska Monika | Aktualne

Które wymogi rozporządzenia dotyczące magazynowania wstępnego będą dla tej firmy wiążące?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 listopada 2020 r., Kościuk Agata | Aktualne

Na jakich zasadach pracodawca może wprowadzić dodatek za dyżur domowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 listopada 2020 r., Tomaszewska Barbara | Aktualne

Od kiedy będzie przysługiwał zasiłek stały na podstawie nowego orzeczenia o niepełnosprawności?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 listopada 2020 r., Matysik Barbara | Aktualne

Według jakiej proporcji spółka powinna uwzględnić faktury korygujące w 2020?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 listopada 2020 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

W jakim terminie należy dostosować się do zapisów § 8 ust. 6 pkt 1 r.w.m.o.?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 listopada 2020 r., Majewski Grzegorz | Aktualne

W jakim terminie nowo powstała jednostka budżetowa powinna przeprowadzić pierwszy spis z natury?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 listopada 2020 r., Nagórek Marcin | Aktualne

W jakim terminie oraz w jakie dni odbywa się publikacja ogłoszenia o zamówieniu w TED?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 listopada 2020 r., Andała-Sępkowska Justyna | Aktualne

W jakim wymiarze należy udzielić nauczycielce urlopu uzupełniającego

odpowiedź na pytanie udzielona 30 listopada 2020 r., Sender Magdalena | Aktualne

W jaki sposób należy ewidencjonować na kasie fiskalnej sprzedaż towaru pozostawionego w komis?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 listopada 2020 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

W jaki sposób powinna być rozliczana umowa najmu samochodu osobowego zawarta na 3 lata?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 listopada 2020 r., Gientka Mikołaj | Aktualne

W jaki sposób spółdzielnia odliczy VAT z tytułu deratyzacji budynków mieszkalnych i użytkowych i mieszanych?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 listopada 2020 r., Andrzejowicz Marcin | Aktualne

W jaki sposób ujmować w JPK_VAT marże dla usług turystycznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 listopada 2020 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

W jaki sposób wyliczyć % gruntów leśnych, aby móc ocenić, czy obwód łowiecki jest leśny czy polny?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 listopada 2020 r., Krudysz Marcin | Aktualne

W jaki sposób zafakturować partycypację w kosztach zamówienia kontrahenta?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 listopada 2020 r., Kłos Piotr | Aktualne

Za ile miesięcy należy wypłacić ekwiwalent dla nauczyciela, który z końcem listopada odchodzi na emeryturę?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 listopada 2020 r., Sender Magdalena | Aktualne

Czy agencja pracy tymczasowej może zatrudniać pracowników tymczasowych na podstawie umów cywilnoprawnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 listopada 2020 r., Łyjak Grzegorz | Nieaktualne

Czy dla projektowanej tymczasowej platformy na czas budowy jest konieczność zgłaszania robót budowlanych?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 listopada 2020 r., Suchy Jonasz | Aktualne

Czy drewno zakupione od mieszkańców i właścicieli działek ROD, można zaksięgować dowodem wewnętrznym w KPiR?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 listopada 2020 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Czy hałasującym klimatyzatorem powinien zająć się PINB czy jakaś inna instytucja?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 listopada 2020 r., Prochera Witold | Aktualne

Czy jest możliwość wyodrębnienia z nieruchomości przynależnego garażu i ustanowienia jego odrębnej własności?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 listopada 2020 r., Niewińska - Struszyńska Maria Magdalena | Aktualne

Czy koszty spółki opisane w pytaniu mogą być kosztami kwalifikowanymi?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 listopada 2020 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy można przeprowadzić legalizację uproszczoną, jeżeli nie wydano decyzji o nakazie rozbiórki przed 19.09.2020 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 listopada 2020 r., Mackiewicz Marta | Aktualne

Czy można rozliczyć faktury kosztowe które wpłynęły już po zamknięciu działalności?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 listopada 2020 r., Kowalski Artur | Aktualne

Czy można uznać za koszty kwalifikowane, koszty poniesione przez spółkę opisane w pytaniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 listopada 2020 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy na organizatorze konkursu dla wydawnictw ciążą jakieś obowiązki podatkowe w związku z przyznanymi nagrodami?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 listopada 2020 r., Różycki Karol | Aktualne

Czy ojcu dziecka przysługuje świadczenie wychowawcze?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 listopada 2020 r., Sabuda Anna | Aktualne

Czy opłaty za udział w zajęciach sportowych lub w imprezach sportowych (opłata startowa) podlegają VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 listopada 2020 r., Burchard Tomasz | Aktualne

Czy pozyskiwanie klientów dla spedytora w ramach działalności gospodarczej można opodatkować ryczałtem?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 listopada 2020 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy pracodawca ma obowiązek poinformować pracownika o możliwości odbioru dokumentacji urlopowej przed jej zniszczeniem?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 listopada 2020 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Czy pracodawca może wyrazić zgodę na urlop wypoczynkowy pracownika przebywającego w izolacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 listopada 2020 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Czy przepisy rozporządzenia w sprawie warunków technicznych stosuje się przy rozbiórce części budynku?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 listopada 2020 r., Kopytowska Maria | Aktualne

Czy sprzedaż nieruchomości należącej do przedsiębiorstwa przez zarządcę sukcesyjnego powoduje wygaśnięcie zarządu?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 listopada 2020 r., Liżewski Sławomir | Aktualne

Czy śmieciarka podlega opodatkowaniu podatkiem od środków transportowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 listopada 2020 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy wniosek o świadczenie z funduszu alimentacyjnego złożony po terminie należy pozostawić bez rozpoznania?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 listopada 2020 r., Bochenek Michał | Aktualne

Czy wydzielenie samodzielnych lokali w budynku biurowo-warsztatowym wymaga pozwolenia na budowę czy zgłoszenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 listopada 2020 r., Słomka Kinga | Aktualne

Czy zakup metali szlachetnych przez firmę podlega PCC?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 listopada 2020 r., Sokołowska Katarzyna | Aktualne

Czy zakup projektu budowlanego oraz podatku od nieruchomości deweloper powinien księgować w kolumnie 11 PKPiR?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 listopada 2020 r., Krywan Tomasz | Aktualne