Questions and answers

Czy należy opodatkować dochód ze sprzedaży nieruchomości rolnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 maja 2011 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy organ prowadzący może włączyć przedszkole do istniejącego już zespołu szkół?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 maja 2011 r., Piszko Agata | Aktualne

Jakie czynności należy poczynić przekształcając dwie odrębne firmy w spółkę cywilną?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 maja 2011 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

Czy faktury za naprawę i benzynę będą stanowiły koszt podatkowy czy też nie?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 maja 2011 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy jesteśmy zobowiązani do potwierdzenia dokumentu potwierdzenie salda?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 maja 2011 r., Michalak Marcin | Aktualne

Czy istnieje obowiązek prowadzenia książek inwentarzowych przez użytkowników środków trwałych?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 maja 2011 r., Michalska Iwona | Aktualne

Czy stanowi koszt uzyskania przychodu wydatek na drobne upominki przekazane z okazji świąt członkom rady nadzorczej?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 maja 2011 r., Niziołek-Duda Kamila | Aktualne

W jaki sposób należy amortyzować budynek, gdy w umowie sprzedaży nie wyodrębniono wartości gruntu?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 maja 2011 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Aktualne

Czy istnieje możliwość sprzedaży spółki z o.o. w całości, jako przedsiębiorstwa?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 maja 2011 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

W którym momencie należy zaliczyć w koszty uzyskania przychodu koszty wynikające z korekty VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 maja 2011 r., Brzeziński Artur | Nieaktualne

W jakim wymiarze przysługuje nauczycielce urlop wypoczynkowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 maja 2011 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Kto powinien rozliczyć przychód z nieruchomości, właściciel czy biorący w użytkowanie?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 maja 2011 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

W jakiej formie najlepiej prowadzić działalność - spółce osobowej, czy kapitałowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 maja 2011 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Jakie kwalifikacje powinna posiadać osoba, która dokonuje wstępnych i okresowych kontroli drabin?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 maja 2011 r., Majer Roman | Aktualne

Jaką stawkę VAT zastosować do wymiany elektrozaczepu w drzwiach aluminiowych w budynku mieszkalnym?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 maja 2011 r., Murawski Szymon | Nieaktualne

Jak obliczać nadgodziny w szkole muzycznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 maja 2011 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Jak skorygować błędnie ujęte w bilansie saldo rozrachunków z właścicielem?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 maja 2011 r., Tomczyk Edward | Aktualne

Jak księgować leasing traktowany dla celów bilansowych jako finansowy, a dla celów podatkowych jako operacyjny?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 stycznia 2012 r., Soprych Maciej | Nieaktualne

Jak prawidłowo rozliczyć ulgę odsetkową na formularzu PIT-2K?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 maja 2011 r., Zaniewicz Edyta | Aktualne

Jak należy rozliczyć sprzedaż akcji nabytych w latach 90., których sprzedaż nastąpiła w roku 2011?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 maja 2011 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Czy gruz i pokruszone płyty można wykorzystać do wypełnienia pola refulacyjnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 maja 2011 r., Jerzy Janusz | Aktualne

Czy sprzedaż niewykorzystywanego środka trwałego jest podstawą odwrócenia odpisu aktualizującego?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 maja 2011 r., Tomczyk Edward | Aktualne

Jak będzie opodatkowane zbycie mieszkania otrzymanego w 2010 r. w darowiźnie od rodziców?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 maja 2011 r., Zaniewicz Edyta | Nieaktualne

Jak najkorzystniej przekształcić jednoosobową działalność gospodarczą?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 maja 2011 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jaką stawkę amortyzacyjną zastosować dla budynku, który później zostanie przekwalifikowany na hotel?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 maja 2011 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Jak rozliczyć zbycie nieruchomości obciążonej hipoteką, jeżeli nabywca przejmuje dług?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 maja 2011 r., Wowra Jarosław | Aktualne

W której pozycji bilansu wykazać kwotę na rachunku bankowym stanowiącą zabezpieczenie kredytu?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 kwietnia 2011 r., Gos Waldemar | Nieaktualne

Co zrobić z opakowaniami kaucjonowanymi, które widnieją w księgach rachunkowych od 2009 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 kwietnia 2011 r., Mikulska Dorota | Nieaktualne

Jakie tereny uznawane są za tereny zamknięte?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 kwietnia 2014 r., Jerzy Janusz | Nieaktualne

Czy do oddziału integracyjnego w szkole podstawowej może uczęszczać mniej niż 3 uczniów niepełnosprawnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 kwietnia 2011 r., Serafin Teresa | Aktualne

Jaką stawkę VAT zastosować w przypadku sprzedaży i układania trawników rolowanych w obrębie pasa ruchu drogowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 kwietnia 2011 r., Gawlas Daniel | Nieaktualne

Czy można pomniejszyć dochód z emerytury o stratę z działalności gospodarczej?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 kwietnia 2015 r., Woźniak Joanna | Nieaktualne

Czy wydatki poniesione na remont wynajętej nieruchomości można bezpośrednio zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 kwietnia 2011 r., Woźniak Joanna | Nieaktualne

Czy możliwe jest wydanie mebli na ekspozycję, które nie rodziłoby obowiązku podatkowego w VAT w momencie ich wydania?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 kwietnia 2011 r., Chabasińska Dorota | Nieaktualne

Kiedy należy uwzględnić w rozliczeniu korektę faktury z tytułu importu usług?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 kwietnia 2011 r., Ratajszczak Katarzyna | Nieaktualne

Czy urząd gminy powinien ewidencjonować obrót za pomocą kasy rejestrującej?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 kwietnia 2011 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Jak powinien być amortyzowany stworzony system teleinformatyczny, w przypadku jego wydzierżawienia?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 kwietnia 2011 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy należy ewidencjonować i potwierdzać godziny nadliczbowe prezesa zarządu spółki?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 kwietnia 2011 r., Masłowski Jarosław | Aktualne

Jaką metodą ustalać zmianę stanu produktów?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 kwietnia 2011 r., Mikulska Dorota | Aktualne

Z jakiego paragrafu należy sfinansować zakup projektu montażu klimatyzatora?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 kwietnia 2011 r., Niemiec Renata | Aktualne

Czy jeżeli pracodawca pokryje koszty praktyk to będą one kosztami uzyskania przychodu w spółce?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 kwietnia 2011 r., Liżewski Sławomir | Nieaktualne

W którym momencie powstaje obowiązek podatkowy z tytułu usług wywozu nieczystości stałych z gospodarstw domowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 kwietnia 2011 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Jakie wydatki stanowią koszt uzyskania przychodów przypadku ZPChr?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 kwietnia 2011 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

Czy z ZFŚS można wypłacać świadczenia pieniężne?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 kwietnia 2013 r., Sierpowska Iwona | Aktualne