Questions and answers

Jakie są ustawowe zakazy wykonywania prawa głosu z akcji spółki prowadzącej bank?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 maja 2011 r., Czerniawski Ryszard | Aktualne

Czy należy wypłacić nauczycielowi dodatek motywacyjny za czas, w którym wykorzysta on urlop wypoczynkowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 maja 2011 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Czy do stażu pracy można zaliczyć okres pracy w gospodarstwie rolnym?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 maja 2011 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Jak należy naliczać opłatę skarbową za udzielone pełnomocnictwo?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 maja 2011 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy transakcje między spółką z o.o. a jej udziałowcami, są transakcjami między podmiotami powiązanymi?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 maja 2011 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy rozliczając remanent sporządzony po kradzieży należy odliczyć ubytki naturalne?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 maja 2011 r., Soprych Maciej | Aktualne

Jaki tryb powinien zastosować urząd pracy przy organizacji szkoleń indywidualnych dla osób bezrobotnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 maja 2011 r., Mikulska-Nawacka Marta | Nieaktualne

Czy koszty wznowienia umowy leasingu należy zaliczyć w koszty finansowe czy koszty operacyjne?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 maja 2011 r., Tomczyk Edward | Aktualne

Czy kasę walutową prowadzi się w złotych czy w walucie?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 stycznia 2012 r., Gawron Jacek | Nieaktualne

Czy dokument FZL jest fakturą VAT w myśl przepisów o podatku od towarów i usług?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 maja 2011 r., Siennicki Tomasz | Nieaktualne

Jak wykazać zakup towaru w Niemczech, a następnie jego sprzedaż innemu kontrahentowi z Unii Europejskiej?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 maja 2011 r., Chabasińska Dorota | Nieaktualne

Czy spółka może refakturować na inny podmiot koszty związane z wykonaniem umowy o dzieło?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 maja 2011 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy w ramach projektu EFS możliwe jest zawarcie umowy zlecenia bez wynagrodzenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 maja 2011 r., Piszko Agata | Aktualne

W jaki sposób można egzekwować zakaz hodowli ptaków mogących stanowić zagrożenie dla ruchu lotniczego?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 maja 2011 r., Brzezińska Alicja | Nieaktualne

Czy można dokonać kompensaty wierzytelności i jak ją zaksięgować?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 maja 2011 r., Pośpieszyńska Helena | Aktualne

Jakich procedur należy dopełnić po zainstalowaniu instalacji tlenowej w hospicjum?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 maja 2011 r., Brzezińska Alicja | Aktualne

Czy spółka powinna sporządzić odrębny spis z natury na rozpoczęcie działalności?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 maja 2011 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy od transakcji korzystania z usług Skype'a należy rozliczyć zryczałtowany podatek dochodowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 maja 2011 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

W którym momencie powstanie przychód podatkowy w przypadku sprzedaży złomu?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 maja 2011 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy przyznane przez sąd odszkodowanie zaksięgować w momencie otrzymania wyroku czy wpływu pieniędzy?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 maja 2011 r., Gos Waldemar | Aktualne

Na jakim PIT rozliczyć sprzedaż w 2010 r. nieruchomości nabytej w 2008 r., jeżeli nie mam innych dochodów?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 maja 2011 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy organ prowadzący ma prawo ustanawiać limity finansowe na zastępstwa doraźne?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 maja 2011 r., Barszczewska Bożena | Aktualne

Jaką stawkę VAT należy zastosować w przypadku sporządzania kopii RTG?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 września 2012 r., Witczak Radosław | Nieaktualne

Czy spółka musi potrącić podatek od dywidendy w pierwszym roku, w którym osiągnęła przychód?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 maja 2011 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy podatnik powinien zapłacić PCC od kupna samochodu z komisu, jeśli nie jest podatnikiem VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 maja 2011 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy szpital może wystosować zapytanie do Krajowego Rejestru Karnego o niekaralność pracownika szpitala?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 maja 2011 r., Lenczowska - Soboń Katarzyna | Aktualne

Po jakim czasie ulega przedawnieniu obowiązek podatkowy od umowy pożyczki ?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 maja 2011 r., Woźniak Joanna | Nieaktualne

Jaki jest limit na zwrot zakupu kasy fiskalnej w 2011 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 maja 2011 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Czy pracodawca może zamiast posiłku profilaktycznego przekazać pracownikom bony żywieniowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 maja 2011 r., Szalak Michał | Aktualne

Czy sprzedaż działki rolnej jest opodatkowana podatkiem od osób fizycznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 maja 2011 r., Gzik Tomasz | Nieaktualne

Czy mogę jeszcze w kwietniu złożyć deklarację VAT za kwiecień z wnioskiem o zwrot VAT w ciągu 25. dni?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 maja 2011 r., Łabno Paweł | Nieaktualne

Do jakiej grupy KŚT zaliczyć budynek z fundamentami z 1999 r. i jaką stawkę amortyzacji zastosować?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 maja 2016 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy ZUS może żądać dodatkowych odsetek od nieopłaconych w terminie składek?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 maja 2011 r., Kostrzewa Magdalena | Nieaktualne

Czy ukończone 3-letnie studia dzienne wliczają się do stażu pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 maja 2011 r., Latos - Miłkowska Monika | Aktualne

Z jaką datą winniśmy wystawiać paragon fiskalny z odroczonym terminem płatności?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 maja 2011 r., Kłos Piotr | Nieaktualne

Jak opodatkować nabycie towaru od podmiotu z Hiszpanii jeśli miejscem dostawy jest Belgia?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 maja 2011 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Z jaką stawką prawidłowo powinno się wystawić fakturę za bilety lotnicze na trasie Kaliningrad - Perm?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 maja 2011 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Kiedy pracodawca jest zobowiązany do wypłacenia odprawy pieniężnej z tytułu rozwiązania stosunku pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 maja 2011 r., Zawadzka-Filipczyk Paulina | Aktualne

Czy pracodawca może wprowadzić różne systemy premiowania dla różnych grup pracowników?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 maja 2011 r., Szalak Michał | Aktualne

Do jakiej kwoty pracodawca może dokonać potrąceń z wynagrodzenia za pracę?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 maja 2011 r., Szymański Kamil | Nieaktualne

W jakim terminie pracodawca powinien poprawić nieprawidłowości opisane w protokole kontroli ZUS?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 maja 2012 r., Kostrzewa Piotr | Nieaktualne

Jakie są zasady kwalifikacji wykonywanej pracy, jako pracy wykonywanej w warunkach szczególnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 maja 2011 r., Dzienisiuk Dorota | Aktualne

Czy wystawienie duplikatu świadectwa szkoły lub duplikatu legitymacji szkolnej należy traktować jako usługę?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 maja 2011 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Czy sprzedaż odpadów z przetwórstwa hutniczego jest sprzedażą złomu w świetle u.p.t.u.?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 maja 2011 r., Murawski Szymon | Nieaktualne

Czy w przypadku importu usług z UE faktury mogą nie zawierać NIP-u kontrahenta?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 maja 2011 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy rodzicom dziecka, które pracowało i ubiega się o zwrot podatku przysługuje ulga na dziecko?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 maja 2011 r., Woźniak Joanna | Nieaktualne

Czy jednostka budżetowa może wystawiać rachunki?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 maja 2011 r., Piszko Agata | Nieaktualne