Questions and answers

Jak prawidłowo opodatkować umowę zlecenie?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 października 2010 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Jak ustalić wartość początkową nieruchomości gruntowej, celem wprowadzenia jej do ewidencji środków trwałych?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 października 2010 r., Woźniak Joanna | Aktualne

Jak zaewidencjonować działkę wydzieloną pod powiatową drogę publiczną?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 października 2010 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Aktualne

Kiedy budynek można uznać za używany na gruncie podatku dochodowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 października 2010 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Kiedy wygasa obowiązek podatkowy w podatku od nieruchomości?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 października 2010 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Który organ wydaje decyzję o umieszczeniu osoby w domu pomocy społecznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 października 2010 r., Sierpowska Iwona | Nieaktualne

W jaki sposób wyliczyć wynagrodzenie i godziny ponadwymiarowe nauczyciela, który przebywał 2 dni na urlopie bezpłatnym?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 października 2010 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Wynagrodzenie zasadnicze sekretarza szkoły, sprzątaczek i konserwatora - sposób naliczania

odpowiedź na pytanie udzielona 15 października 2010 r., Siwonia Anna | Nieaktualne

Czy dla istniejącego zakładu można na wniosek wydać decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 października 2010 r., Florkiewicz Ewa | Aktualne

Czy i w jakim terminie należy nauczycielce wypłacić nagrodę jubileuszową?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 października 2010 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Czy jest możliwość zmiany indeksu przy wycenie FIFO?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 października 2010 r., Gawron Jacek | Aktualne

Czy kierowca autobusu komunikacji miejskiej może przejść na samozatrudnienie?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 października 2010 r., Rycak Magdalena | Aktualne

Czy koszty poniesione na przygotowanie izby pamięci z okazji 150-lecia firmy stanowią koszt uzyskania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 października 2010 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

Czy możemy wyksięgować niedopłatę składek ZUS w pozostałe przychody operacyjne?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 października 2010 r., Gos Waldemar | Aktualne

Czy należy przeprowadzić na koniec roku podatkowego inwentaryzację paliwa w bakach samochodów spółki?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 października 2010 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Aktualne

Czy na podstawie kosztorysu można wycenić koszty remontu i modernizacji, jeżeli wykonawca wystawił fakturę bez wyszczególnienia wydatków?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 października 2010 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

Czy okulary ochronne do komputera powinny być sprzedawane ze stawką 7% jako wyrób medyczny, czy też ze stawką 22%?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 października 2010 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy podatnik dokonujący zwrotu uszkodzonych towarów kontrahentowi z Turcji, może wystawić fakturę proforma?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 października 2010 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Czy podatnik może wykorzystywać w prowadzonej działalności gospodarczej towary nabyte celem dalszej odsprzedaży?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 października 2010 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy podlega opodatkowaniu wynagrodzenie za usługę pozyskiwania kontrahentów?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 października 2010 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

Czy pracownicy przebywającej na urlopie macierzyńskim przysługuje zwrot za okulary do pracy przy komputerze?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 października 2010 r., Szymański Kamil | Aktualne

Czy prawidłowo księgujemy ww. WB od kredytu inwestycyjnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 października 2010 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Aktualne

Czy usługa magazynowania na terenie Polski dla kontrahenta z zagranicy jest opodatkowana w Polsce?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 października 2010 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy w przypadku śmierci posiadacza oszczędnościowego rachunku bankowego umowa rachunku bankowego wygasa?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 października 2010 r., Bieżuński Paweł | Nieaktualne

Czy w przypadku udzielenia spółce przez wspólnika nieoprocentowanej pożyczki należy pobrać zryczałtowany podatek dochodowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 października 2010 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

Czy wynagrodzenie za odstąpienie od umowy leasingu stanowi koszt uzyskania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 października 2010 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

Ile godzin odpoczynku przysługuje pracownikowi, który wrócił z delegacji służbowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 października 2010 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Jaka stawka VAT obowiązuje w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia używanej maszyny produkcyjnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 października 2010 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jaki numer PKWiU z 2008 r. należy w 2010 r. zastosować do usługi sprzątania, oczyszczania ulic i placów?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 października 2010 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jak oszacować wartość zamówienia na usługi pomocy przedszkolnej w ramach umowy zlecenie?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 października 2010 r., Grodzka Eliza | Nieaktualne

Jak prawidłowo udokumentować WDT?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 października 2010 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Jak rozliczyć na gruncie VAT umowę leasingu finansowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 października 2010 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Jak rozliczyć podatkowo nieodpłatne otrzymanie towaru, który następnie zostanie sprzedany?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 października 2010 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Aktualne

Jak rozliczyć sprzedaż jednorazowych reklamówek z logo sieci, jeżeli do jednej sztuki dodawana jest druga gratis?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 października 2010 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

Jak rozliczyć sprzedaż pracownikom telefonów komórkowych, które spółka otrzymała od operatora w ramach abonamentu?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 października 2010 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Aktualne

Jak rozliczyć VAT z tytułu wynajmu garażu?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 października 2010 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Który organ: organ nadzoru budowlanego czy Wydział Ochrony Środowiska powinien prowadzić postępowanie?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 października 2010 r., Czajka-Marchlewicz Bogna | Nieaktualne

Na jakich zasadach powstaje obowiązek podatkowy w VAT od WNT?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 października 2010 r., Różycki Karol | Nieaktualne

W jaki sposób zrekompensować pracownikowi pracę w godzinach nadliczbowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 października 2010 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Z jakiego dnia zastosować kurs do przeliczenia faktury dokumentującej nabycie towaru i koszty transportu?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 października 2010 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

Co oznacza pojęcie "bezdziennikowy system kancelaryjny oparty na jednolitym rzeczowym wykazie akt "?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 października 2010 r., Lodziński Krzysztof | Aktualne

Czy farmaceucie zatrudnionemu w aptece przysługuje prawo dofinansowania przez pracodawcę zakupu okularów korekcyjnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 października 2010 r., Gotkowska Anna | Aktualne

Czy kapitał zapasowy podlega wyłączeniu przy połączeniu spółek z ograniczoną odpowiedzialnością?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 października 2010 r., Michalak Marcin | Aktualne

Czy kompelmentariusz może być zatrudniony w spółce komandytowo-akcyjnej na umowę o pracę?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 października 2010 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy mogę wnoszony aport w postaci przedsiębiorstwa wycenić w następujący sposób?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 października 2010 r., Gos Waldemar | Nieaktualne

Czy możemy uznać wymianę części za naprawę gwarancyjną i uznać wydatek na zakup tej części za koszty uzyskania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 października 2010 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

Czy możliwa jest realizacja inwestycji drogowej, pomimo jej przebiegu przez udokumentowane złoże piasku kategorii C1?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 października 2010 r., Król Lidia | Aktualne

Czy można zaliczyć w koszty zakup samochodu osobowego jeżeli będzie on wykorzystywany krócej niż 1 rok ?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 października 2010 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

Czy odsetki naliczone zgodnie z ustawą o terminach zapłaty w transakcjach handlowych są w całości kosztem uzyskania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 października 2010 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

Czy odsetki od pożyczki zapłacone spółce-córce stanowią w całości koszty uzyskania przychodu w spółce-matce?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 października 2010 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

Czy otrzymanie niezamówionych i zbędnych próbek towaru należy uznać za przychody podatkowe spółki?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 października 2010 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Aktualne

Czy pobrana przez bank prowizja od kredytu zwiększa wartość środka trwałego czy też można ją zaliczyć do kosztów finansowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 października 2010 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

Czy podatnik może odliczyć VAT z faktury za usługi obsługi technicznej, wynajem sprzętu i catering?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 października 2010 r., Pajor Łukasz | Nieaktualne

Czy podatnik powinien dokonać zwrotu zaliczki i wystawić fakturę korygującą?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 października 2010 r., Styczyński Rafał | Nieaktualne

Czy podlegają opodatkowaniu odsetki od pożyczki wypłacone przez spółkę polską spółce holenderskiej?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 października 2010 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

Czy pożyczka udzielona przez udziałowca (na podstawie uprzednio zawartej umowy pożyczki) stanowi przychód w rozumieniu u.p.d.o.p.?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 października 2010 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

Czy pracownicy korzystający z basenu uzyskują opodatkowany przychód?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 października 2010 r., Liżewski Sławomir | Nieaktualne

Czy przekazana przez spółdzielnię mieszkaniową darowizna podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 października 2010 r., Brzeziński Artur | Nieaktualne

Czy studia podyplomowe płacone przez bezrobotną osobę fizyczną można odliczyć od podatku dochodowego od osób fizycznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 października 2010 r., Liżewski Sławomir | Nieaktualne

Czy udziałowiec może dokonać zasilenia kasy spółki i czy będzie to rodziło jakieś skutki w podatku dochodowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 października 2010 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

Czy w 2009 r. poprawne jest użycie kursu średniego NBP do przeliczania obrotów na rachunku bankowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 października 2010 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

Czy w 2009 r. pozostała aktualna zasada regulowania zaliczek za grudzień w terminie do 20 grudnia (w wysokości należnej za listopad)?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 października 2010 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne