Questions and answers

Czy prawidłowe jest naliczenie VAT od refaktury w miesiącu jej wystawienia?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 marca 2021 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy masę doniczek należy wliczyć do opłaty produktowej czy jedynie masę palet i folii stretch?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 marca 2021 r., Sosnowski Paweł | Aktualne

Jak od strony składkowej rozliczyć kontrakt managerski?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 marca 2021 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jak rozliczać stratę przy sprzedaży walut poza działalnością gospodarczą?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 marca 2021 r., Liżewski Sławomir | Aktualne

Czy zmiana lekarza, ale tej samej specjalizacji ma wpływ na okres zasiłkowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 marca 2021 r., Kostrzewa Magdalena | Aktualne

Kiedy pracodawca może obniżyć wymiar etatu pracownicy wracającej po urlopie rodzicielskim do pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 marca 2021 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy europoseł, który zatrudnia pracowników w swoim biurze poselskim, powinien utworzyć PPK?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 marca 2021 r., Kostrzewa Piotr | Aktualne

Jak nauczyciel przedszkola powinien wykorzystać swoje urlopy związane z rodzicielstwem?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 marca 2021 r., Sender Magdalena | Aktualne

Kiedy dodatki za trudne i uciążliwe warunki pracy nauczycieli należy wliczyć do podstawy zasiłku chorobowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 marca 2021 r., Lesińska Joanna | Aktualne

W jaki sposób naliczyć kary za wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej niezgodnie z przepisami?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 marca 2021 r., Schwarz Hubert | Aktualne

Czy saldo z zagranicznym oddziałem należy wyceniać jak rozrachunki walutowe do celów bilansowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 marca 2021 r., Topulniak Michał | Aktualne

Jak postępować ze zużytymi etykietami RFID / tagami RFID?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 marca 2021 r., Sosnowski Paweł | Aktualne

Z jaką stawką VAT należy wystawić fakturę sprzedaży towaru dla kontrahenta z Tajwanu?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 marca 2021 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Jaką stawkę VAT należy zastosować dla ubezpieczenia towarów w transporcie, do którego dolicza się marżę?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 marca 2021 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Jak skorygować błędny wpis w dokumentacji medycznej wydanej pacjentowi w formie odpisu?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 marca 2021 r., Bogusiak Marta | Aktualne

Czy jest możliwość skorygowania podatku VAT należnego na podstawie zawartego porozumienia?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 marca 2021 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Jak należy zaksięgować koszty związane z utworzeniem stanowisk na hali produkcyjnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 marca 2021 r., Topulniak Michał | Aktualne

Jak należy obsługiwać wnioski o przyznanie świadczeń socjalnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 marca 2021 r., Fota Magdalena | Aktualne

Na jakiej podstawie należy zmienić dane w księdze ucznia?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 marca 2021 r., Gąsiorek Piotr | Aktualne

Jak zaksięgować koszt ubezpieczenia spółki?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 marca 2021 r., Topulniak Michał | Aktualne

Jaką stawką VAT należy opodatkować sprzedaż towaru i dostawę do osoby prywatnej poza Unię Europejską?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 marca 2021 r., Kowalski Artur | Aktualne

Co powinna zrobić gmina jeżeli lokator nie chce opuścić zajmowanego lokalu?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 marca 2021 r., Habryn-Chojnacka Ewa | Aktualne

Czy budowa salonu kosmetycznego wymaga uzgodnienia PPOŻ?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 marca 2021 r., Chruszcz Adrian | Nieaktualne

W którym momencie nalicza się opłatę stosunkową?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 marca 2021 r., Habryn-Chojnacka Ewa | Aktualne

Jaki organ jest właściwy do rozpatrzenia wniosku o pozwolenie na budowę sieci gazowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 marca 2021 r., Bursztynowicz Michał | Aktualne

Czy i w jaki sposób firma budowlana może zagospodarować powstały odpad gruzu i ziemi?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 marca 2021 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

Czy inwestor jest zobowiązany do zachowania odległości 16 metrów od granicy sąsiadującego parkingu?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 marca 2021 r., Pacholak Mariola | Aktualne

Czy autor projektu typowego jest zobowiązany jasno określić rodzaj budynku?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 marca 2021 r., Prochera Witold | Aktualne