Questions and answers

Na jaki okres zatrudnić nauczyciela na zastępstwo, za nauczyciela przebywającego na urlopie dla poratowania zdrowia?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 października 2010 r., Handzlik Marta | Nieaktualne

Czy dom spokojnej starości należy do kategorii domów opieki społecznej, czy pensjonatów?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 października 2010 r., Jastrzębski Maciej | Nieaktualne

Czy dyrektorzy szkół swoim zarządzeniem mogą zwiększyć odpłatność za posiłki w stołówce szkolnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 października 2010 r., Piszko Agata | Aktualne

Czy istnieje możliwość "odpracowywania" godzin z jednego okresu rozliczeniowego w kolejnym?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 października 2010 r., Rycak Magdalena | Nieaktualne

Czy istnieje przepis prawa, który umożliwia kontrolę mieszkania osoby prywatnej, przetrzymującej zwierzęta egzotyczne?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 października 2010 r., Brzezińska Alicja | Nieaktualne

Czy koszt opłaty konkursowej oraz koszt wytworzenia wyrobów wystawionych do konkursu może zostać uznany za koszt reklamy?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 października 2010 r., Jastrząb Marta | Nieaktualne

Czy można zastosować tryb zapytania o cenę przy zakupie standardowego sprzętu komputerowego oraz oprogramowania?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 października 2010 r., Andała-Sępkowska Justyna | Aktualne

Czy na mocy art. 23(1) kodeksu pracy możliwe jest przejęcie jednego pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 października 2010 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy podatnik ma prawo do odliczenia VAT z faktury wystawionej z tytułu dzierżawy dystrybutora na wodę?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 października 2010 r., Pajor Łukasz | Nieaktualne

Czy poparzenie wrzątkiem podczas parzenia herbaty może być uznane za wypadek przy pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 października 2010 r., Szymański Kamil | Aktualne

Czy pracodawca może wypłacić pracownikowi przed zakończeniem okresu rozliczeniowego dodatek, w zamian za udzielenie dnia wolnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 października 2010 r., Masłowski Jarosław | Nieaktualne

Czy pracodawca może zwolnić dyscyplinarnie pracownika będącego w okresie ochronnym?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 października 2010 r., Masłowski Jarosław | Aktualne

Czy są przepisy, które zabraniają zastosowania folii polietylenowej w zastępstwie szklanej szyby?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 października 2010 r., Brzezińska Alicja | Aktualne

Czy sezonowość produkcji może być wyłączną przyczyną rozwiązania umowy o pracę zawartej na czas określony?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 października 2010 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy sprzedaż przez gminę nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym i garażem wolnostojącym należy opodatkować VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 października 2010 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy szkolenie okresowe może zostać zrealizowane podczas szkolenia wstępnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 października 2010 r., Szymański Kamil | Nieaktualne

Czy w razie zawieszenia działalności gospodarczej należy rozliczać zaliczki od przychodów z najmu?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 października 2010 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy wynagrodzenie za czerwiec wypłacone terminowo do 10 lipca stanowi koszt uzyskania przychodu w czerwcu?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 października 2010 r., Jastrząb Marta | Nieaktualne

Czy zakład budżetowy może świadczyć usługę dostępu do internetu dla mieszkańców gminy?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 października 2010 r., Gąsiorek Krystyna | Aktualne

Czy zgodna z prawem jest obsługa obrabiarki przez jednego pracownika, bez zapewnienia mu asekuracji drugiego zatrudnionego?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 października 2010 r., Zamajtys Krzysztof | Nieaktualne

Jaką stawką VAT należy opodatkować pistacje surowe? Jaki symbol PKWiU zastosować?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 października 2010 r., Zaniewicz Edyta | Nieaktualne

Jaką stawkę należy zastosować do sprzedawanego budynku mieszkalnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 października 2010 r., Gawlas Daniel | Nieaktualne

Jak oszacować wartość zamówienia na grupowe ubezpieczenie na życie pracowników?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 października 2010 r., Banasik Paweł | Nieaktualne

Jak rozliczyć zwrot podatku akcyzowego w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia samochodów?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 października 2010 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Kiedy powstanie obowiązek podatkowy w związku z importem usług prawnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 października 2010 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Kto jest adresatem decyzji zatwierdzającej uproszczony plan urządzenia lasu?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 października 2010 r., Brzezińska Alicja | Aktualne

W jakiej kolejności pracodawca ma obowiązek potrącać zadłużenia pracownika i do jakiej wysokości?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 października 2010 r., Wędrychowski Marek | Nieaktualne

W jakim terminie powinnam odliczyć VAT z faktury dokumentującej sprzedaż publikacji abonamentowej na 2007 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 października 2010 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

W którym miesiącu podatnik zobowiązany jest uwzględnić fakturę korygującą?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 października 2010 r., Łabno Paweł | Nieaktualne

Co stanowi podstawę do obliczenia nagrody jubileusowej nauczyciela?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 października 2010 r., Kosiarz Agnieszka | Nieaktualne

Czy dokonując zapłaty za udziały należy potrącić 19% podatku od ceny sprzedaży/przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 października 2010 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy kwotę premii można pomniejszyć o 1% za każdy dzień, w którym pracownik nie świadczył pracy z powodu choroby?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 października 2010 r., Kostrzewa Piotr | Aktualne

Czy należności wobec samorządowego zakładu budżetowego z tytułu dostawy mediów podlegają umorzeniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 października 2010 r., Gos Waldemar | Aktualne

Czy nauczycielowi przysługuje zasiłek na zagospodarowanie?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 października 2010 r., Handzlik Marta | Aktualne

Czy pracodawca ma obowiązek dostarczenia mleka pracownikom zatrudnionym w szkodliwych warunkach?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 października 2010 r., Szalak Michał | Aktualne

Czy przeniesienie praw autorskich na instytucje kultury należy zakwalifikować do wartości niematerialnych i prawnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 października 2010 r., Tomczyk Edward | Aktualne

Czy przeniesie praw autorskich należy zaliczyć do wartości niematerialnych i prawnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 października 2010 r., Tomczyk Edward | Aktualne

Czy przy obliczaniu różnicy do opodatkowania należy uwzględnić VAT w cenie?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 października 2010 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Czy sprzedaż nieruchomości podlega zwolnieniu z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 u.p.t.u.?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 października 2010 r., Siennicki Tomasz | Aktualne

Czy świadczenia na rzecz kandydata na pracownika w postaci biletów i noclegów stanowią koszt uzyskania przychodów?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 października 2010 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy świadczenie noclegowe należy wliczyć do podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 października 2010 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy uzyskiwanie wynagrodzenia agencyjnego skutkuje utratą statusu małego podatnika VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 października 2010 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy wydatki, jakie podatnik ponosi w związku otrzymaniem dotacji mogą być zaliczone do kosztów podatkowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 października 2010 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy wydatki na zakup narzędzi remontowo-budowlanych i zakup artykułów dekoracyjnych należy amortyzować?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 października 2010 r., Woźniak Joanna | Nieaktualne

Do jakiej grupy w KŚT zaliczyć sorter bilonu?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 października 2010 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Jaką datę zatrudnienia należy wpisać w arkuszu oceny?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 października 2010 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Jaką stawką VAT należy opodatkować sprzedaż samochodu ciężarowego TIR dokonaną na rzecz rosyjskiego kontrahenta?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 października 2010 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Jakie konsekwencje niesie za sobą propozycja zmiany ustawy o finansach publicznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 października 2010 r., Grzelińska Joanna | Aktualne

Jakie obowiązki w zakresie ubezpieczenia społecznego ciążą na jedynym udziałowcu spółki z o.o.?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 października 2010 r., Kostrzewa Piotr | Aktualne

Jaki jest moment powstania obowiązku podatkowego dla mediów związanych z wynajmem lokali użytkowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 października 2010 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne