Questions and answers

W jakim czasie księgowy ma obowiązek odpisać modernizację budynku jako zaniechaną?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 listopada 2010 r., Gos Waldemar | Aktualne

W jakim paragrafie dokonać w 2011 r. zakupu licencji programu komputerowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 listopada 2010 r., Gąsiorek Krystyna | Nieaktualne

W jaki sposób należy opodatkować i zaksięgować nieodpłatne przekazanie książek dla szkół na Łotwie i Litwie?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 listopada 2010 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

W jaki sposób skorygować faktury w sytuacji, gdy wystawione zostały przez przejętą osobę prawną?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 listopada 2010 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy można wnosić o potrącenie z dotacji należnych PFRON odsetek czy też te odsetki trzeba wpłacić?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 listopada 2010 r., Kozłowski Andrzej J. | Aktualne

Czy należy odprowadzić podatek od sprzedaży ziemi rolnej, w której posiadanie rolnik wszedł 15 lat temu?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 października 2010 r., Liżewski Sławomir | Nieaktualne

W jaki sposób obliczyć podstawę opłaty tzw. alkoholowej, od reklamy piwa, świadczonej przez firmę reklamową?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 października 2010 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy przychody zatajone przez podatnika to przychody ze źródła nieujawnionego, czy z działalności gospodarczej?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 października 2010 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Czy jeśli pracownik miał wypłacany ekwiwalent urlopowy, to powinny być mu naliczone koszty uzyskania i ulga podatkowa?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 października 2010 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy koszty poniesione na inwestycję w przypadku jej zaniechania i sprzedaży stanowią koszt uzyskania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 października 2010 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy można od początku kolejnego roku zmienić stawkę i rozłożyć amortyzację na 25 lat?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 października 2010 r., Geliński Piotr | Nieaktualne

Czy można uznać zmianę ceny umowy (przy wynagrodzeniu ryczałtowym) za zmianę nieistotną?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 października 2010 r., Machulak Grzegorz | Nieaktualne

Czy należy wyrównać wynagrodzenie nauczycielowi, który dostarczył dyplom ukończenia studiów magisterskich?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 października 2010 r., Kosiarz Agnieszka | Nieaktualne

Czy od dofinansowania kształcenia nauczycieli oraz kosztów przejazdu należy odprowadzić zaliczkę na podatek i składki ZUS?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 października 2010 r., Sender Magdalena | Nieaktualne

Czy podatnik, który pracuje i mieszka z rodziną w Austrii, ma obowiązek rozliczania się w Polsce z dochodów z Austrii?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 października 2010 r., Domański Zbigniew | Nieaktualne

Czy podatnik powinien odprowadzić podatek VAT z tytułu sprzedaży samochodu osobowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 października 2010 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy pracownik jest zobowiązany do składania oświadczenia o dochodach w przypadku korzystania z zakupu biletu na koncert?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 października 2010 r., Sender Magdalena | Nieaktualne

Czy sklepik szkolny powinien posiadać kasę fiskalną?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 października 2010 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Czy słuszne jest stanowisko organu skarbowego o terminie rezygnacji ze zwolnienia, o który mowa w art. 113 ust. 9 ustawy o VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 października 2010 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Czy w przypadku dokonania przez podmiot z USA darowizny towaru, akcyza zapłacona przez polską spółkę stanowi koszt podatkowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 października 2010 r., Pawliszyn Piotr | Nieaktualne

Czy wyblakłe paragony mogą być dowodem poniesienia wydatku stanowiącego koszt uzyskania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 października 2010 r., Pawliszyn Piotr | Nieaktualne

Do jakiego kodu odpadów zakwalifikować zużyte taśmy przenośnikowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 października 2010 r., Brzezińska Alicja | Aktualne

Do jakiej grupy środków trwałych należy zaliczyć i według jakiej stawki amortyzować odlutowywacz?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 października 2010 r., Kowalski Artur | Aktualne

Jaką prowizję powinna pobrać gmina od dochodów z tytułu użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 października 2010 r., Tomczyk Edward | Aktualne

Jaką stawkę amortyzacji należy zastosować, jeśli maszyna poddana jest szybkiemu postępowi technicznemu?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 października 2010 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jakie konsekwencje mogą być wyciągnięte względem dyrektora i głównego księgowego w samorządowym zakładzie budżetowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 października 2010 r., Tomczyk Edward | Nieaktualne

Jaki kurs zastosować do zapłaty faktur?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 października 2010 r., Tomczyk Edward | Aktualne

Jak należy rozliczyć naliczoną karę umowną przy projekcie dotowanym ze środków europejskich?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 października 2010 r., Kusio-Szalak Iwona | Aktualne

Jak prawidłowo obliczyć wymiar urlopu pracownikowi, który w trakcie zatrudnienia kończy 18 lat?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 października 2010 r., Masłowski Jarosław | Aktualne

Jak prawidłowo ująć w zeznaniu rocznym CIT-8 dochód zakładu opieki zdrowotnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 października 2010 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Jak prawidłowo ustalić wartość nieodpłatnie przekazywanego środka trwałego, częściowo umorzonego?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 października 2010 r., Skrzypska Dorota | Aktualne

Jak zaksięgować darowiznę nieruchomości?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 października 2010 r., Mikulska Dorota | Aktualne

Kiedy należy rozliczyć korektę faktury in minus?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 października 2010 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

W jaki sposób organ podatkowy powinien zwrócić obywatelowi Niemiec nadpłaconą opłatę skarbową?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 października 2010 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

W którym momencie należy rozpoznać przychód z tytułu refaktury kosztów wody i odprowadzania ścieków?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 października 2010 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

W którym okresie należy ująć fakturę korygującą usługę transportową na rzecz niemieckiego kontrahenta?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 października 2010 r., Gawlas Daniel | Nieaktualne

Czy ewentualnie rozliczenie tych wydatków w formie delegacji pozwalałoby na uniknięcie opodatkowania?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 października 2010 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy jednostka może wystawić rachunek na inną firmę niż wynika to z wyciągu bankowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 października 2010 r., Ostapowicz Ewa | Aktualne

Czy konieczne jest wskazanie całego asortymentu w SIWZ, jaki zamawiający spodziewa się uzyskać od wykonawcy zamówienia?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 października 2010 r., Soszyńska - Purtak Paulina | Nieaktualne

Czy licencja zakupionego programu komputerowego stanowi oddzielny środek trwały, niezależny od zestawu komputerowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 października 2010 r., Woźniak Joanna | Nieaktualne

Czy odsetki od odsetek stanowią przychód do opodatkowania?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 października 2010 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy pełnomocnik także odpowiada własnym majątkiem za zobowiązania spółki cywilnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 października 2010 r., Król Arkadiusz | Aktualne

Czy podatnik może zaliczyć wydatki na zakup barier drewnianych bezpośrednio w koszty uzyskania przychodu przychodów?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 października 2010 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy pracodawca ma obowiązek potrącania składki członkowskiej?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 października 2010 r., Lisowski Krzysztof | Nieaktualne

Czy pracodawca ma obowiązek utworzyć depozyt w przypadku zbiegu potrąceń komorniczych z wynagrodzenia pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 października 2010 r., Masłowski Jarosław | Nieaktualne

Czy pracodawca może przenieść oddziałowego społecznego inspektora pracy na inny oddział zgodnie z art. 42 § 4 k.p.?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 października 2010 r., Szymański Kamil | Aktualne

Czy stany magazynowe telefonów komórkowych na koniec roku ustalać według cen zakupu z faktury?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 października 2010 r., Michalak Marcin | Aktualne

Czy świadczenie w postaci posiłku dla pracownika innej firmy podlega opodatkowaniu i oskładkowaniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 października 2010 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Ile urlopu przysługuje pracownikowi administracji, zatrudnionemu na umowę na czas określony w 2010 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 października 2010 r., Pater Łukasz | Aktualne

Jak można odzyskać należne zobowiązania, jeżeli dłużnik nie żyje?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 października 2010 r., Król Arkadiusz | Aktualne

Jak opodatkować sprzedaż udziałów w spadku nabytym w latach 2007-2008?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 października 2010 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Jak rozliczyć koszty prac rozwojowych na gruncie ustawy o rachunkowości?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 października 2010 r., Pawliszyn Piotr | Nieaktualne

Jak wyliczyć urlop wypoczynkowy dla konserwatora zatrudnionego w szkole w wymiarze 1/8 etatu?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 października 2010 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Kto powinien wystawić kartę zgonu, jeśli zgodnie z przepisami nie ma lekarza zobowiązanego do jej wystawienia?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 października 2010 r., Sieńko Agnieszka | Aktualne

Na jakich zasadach przyznawane są pracownikom bony świąteczne?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 października 2010 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Na jakim koncie kosztowym w grupie "4" należy ująć fakturę za wykonane pieczątki?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 października 2010 r., Niemiec Renata | Aktualne

W jaki sposób prawidłowo dokonać spisu z natury?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 października 2010 r., Woźniak Joanna | Nieaktualne

Czy apteka może zakupić pojazd - ambulans, w którym będą przeprowadzane podstawowe badania diagnostyczne?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 października 2010 r., Kondrat Mariusz | Aktualne