Questions and answers

Co zrobić z nieumorzoną częścią nakładów w obcym środku trwałym?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 listopada 2010 r., Klimczak Katarzyna | Aktualne

Czy 5 metrowa szerokość drogi wystarczy na zapewnienie umieszczenia mediów?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 listopada 2010 r., Kamińska Anna | Nieaktualne

Czy dochodzi do usługi pośrednictwa i gdzie podlega ona opodatkowaniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 listopada 2010 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Czy istnieje możliwość, aby sąd, przenosząc na własność działkę, nie wpisał hipoteki do księgi wieczystej?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 listopada 2010 r., Kamińska Anna | Nieaktualne

Czy istnieje możliwość wydania decyzji o podziale nieruchomości?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 listopada 2010 r., Kamińska Anna | Aktualne

Czy można skompensować darowiznę na rzecz przychodni z kwotą wymaganej należności?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 listopada 2010 r., Rodziewicz Ewa | Nieaktualne

Czy nabywca firmy może wykorzystać kasy fiskalne nabywanego przedsiębiorstwa, czy też powinien zakupić nowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 listopada 2010 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Czy należy opodatkować podatkiem VAT zakup usługi ratingu, tj. oceny zdolności kredytowej jako import usług?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 listopada 2010 r., Gawlas Daniel | Nieaktualne

Czy określenie wskaźnika premii jako wartości ujemnej jest zgodne z prawem?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 listopada 2010 r., Masłowski Jarosław | Aktualne

Czy osoba prowadząca działalność gospodarczą, o profilu ratownik medyczny ma obowiązek opłacania składki na FEP?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 listopada 2010 r., Kostrzewa Magdalena | Aktualne

Czy podatnik prawidłowo udokumentował odszkodowanie notą obciążeniową?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 listopada 2010 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Czy przy zmianie przeznaczenia środka trwałego na towar handlowy należy skorygować całkowite dotychczasowe umorzenie?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 listopada 2010 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Czy sprzedaż wykupionych z leasingu samochodów osobowych po upływie 6 miesięcy, wpływa na prawo do odliczenia VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 listopada 2010 r., Łabno Paweł | Nieaktualne

Czy świadczenie pieniężne wypłacone żonie zmarłego pracownika podlega opodatkowaniu i oskładkowaniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 listopada 2010 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy utwardzenie istniejącego zjazdu kostką betonową jest remontem czy przebudową?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 listopada 2010 r., Gawroński Tomasz | Nieaktualne

Czy w przypadku nabycia usługi transportowej od podmiotu szwedzkiego należy pobrać podatek u źródła?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 listopada 2010 r., Pioterczak Radosław | Nieaktualne

Czy w przypadku wynajmu przez spółkę polską mieszkania od obywatela włoskiego dochodzi do importu usług?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 listopada 2010 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy wydatki na usługi reklamowe świadczone przez zagraniczny podmiot można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 listopada 2010 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy zakup mebli stanowi koszt dla firmy, czy zakup środka trwałego i jaka wówczas obowiązuje amortyzacja?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 listopada 2010 r., Leszczyńska-Trochonowicz Dagmara | Nieaktualne

Czy zaliczanie odsetek od zadłużenia przeterminowanego do odsetek zastrzeżonych jest prawidłowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 listopada 2010 r., Michalak Marcin | Aktualne

Do którego roku podatkowego zaliczyć podatek pobrany przez spółkę hiszpańską podatek u źródła?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 listopada 2010 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

Jaką stawkę należy zastosować do opłaty za usługi porządkowe podczas targów?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 listopada 2010 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Jaką stawkę VAT należy zastosować do robót budowlanych dotyczących basenu w budynku mieszkalnym wielorodzinnym?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 listopada 2010 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Jakiego typu transakcje przekraczające 15.000 zł powinny być rejestrowane przez biura rachunkowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 listopada 2010 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

Jakie składniki wynagrodzenia należy uwzględnić w podstawie wymiaru zasiłku chorobowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 listopada 2010 r., Kostrzewa Piotr | Aktualne

Jaki jest symbol KŚT dla Plotera Frezującego?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 listopada 2010 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Aktualne

Jaki kurs należy zastosować do przeprowadzanej co miesiąc wyceny bankowych rachunków dewizowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 listopada 2010 r., Leszczyńska-Trochonowicz Dagmara | Aktualne

Jak należy opodatkować sprzedaż gminie, która skorzystała z prawa pierwokupu, prawa użytkowania wieczystego?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 listopada 2010 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Jak należy zaksięgować kwotę z pozycji V pkt 02 ZUS DRA - kwota wynagrodzenia należnego płatnikowi?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 listopada 2010 r., Rodziewicz Ewa | Nieaktualne

Jak rozliczać koszty związane z realizacją długoterminowych kontraktów dotyczących usług budowlanych?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 listopada 2010 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Jak w praktyce spełnić wymogi nałożone przepisami o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 listopada 2010 r., Rodziewicz Ewa | Nieaktualne

Jak zaksięgować należność, na którą utworzono rezerwę i która stanowi roszczenie sporne?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 listopada 2010 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

W jaki sposób zakwalifikować przychód ze sprzedaży części, które zostały podczas naprawy wymienione?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 listopada 2010 r., Liżewski Sławomir | Aktualne

Czy decyzja w sprawie zatwierdzenia projektu podziału nieruchomości podlega opłacie skarbowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 listopada 2010 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Czy gospodarstwo agroturystyczne podlega obowiązkowi rejestracji?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 listopada 2010 r., Liżewski Sławomir | Aktualne

Czy można dokonać potrącenia nadpłaconych kwot z wynagrodzenia pracownika obsługi?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 listopada 2010 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Czy można wystawić fakturę VAT za pobrana opłatę skarbową od wydanej decyzji administracyjnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 listopada 2010 r., Nawrot Rafał Aleksander | Aktualne

Czy można żądać odszkodowania od projektanta na skutek błędów projektowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 listopada 2010 r., Bufnal Anna | Nieaktualne

Czy nauczyciel może się domagać wyrównania wynagrodzenia za pracę?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 listopada 2010 r., Lodziński Krzysztof | Aktualne

Czy odszkodowanie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 listopada 2010 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy po zmianie przeznaczenia budynku należy przekwalifikować go do inwestycji?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 listopada 2010 r., Pawliszyn Piotr | Nieaktualne

Czy pracodawca może zlecać pracę w nadgodzinach, jeśli nie ma możliwości zachowania odpoczynków tygodniowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 listopada 2010 r., Rycak Magdalena | Nieaktualne

Czy przejmowany podmiot powinien ewidencjonować obrót za pomocą kasy rejestrującej?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 listopada 2010 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy umowa użyczenie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 listopada 2010 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy w podstawie wymiaru zasiłku chorobowego należy uwzględnić premię kwartalną?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 listopada 2010 r., Kostrzewa Piotr | Nieaktualne

Czy wysokość umorzenia zobowiązania można zaliczyć na zasilenie funduszu remontowego w spółdzielni?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 listopada 2010 r., Pośpieszyńska Helena | Nieaktualne

Czy w związku z likwidacją środka trwałego należy skorygować VAT odliczony przy jego zakupie?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 listopada 2010 r., Zaniewicz Edyta | Nieaktualne

Czy zabudowa zagrodowa może być dobrym sąsiedztwem dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 listopada 2010 r., Bufnal Anna | Aktualne

Czy zakres obowiązków pracownika jest bezwzględnie wymagany przepisami prawnymi?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 listopada 2010 r., Kajda Łukasz | Aktualne

Czy zwrot kwoty poręczenia za zobowiązania innej spółki stanowi przychód podatkowy spółki dokonującej poręczenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 listopada 2010 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne