Questions and answers

W jaki sposób należy rozliczyć umowę o dzieło?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 grudnia 2010 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy dyrektor jest zobowiązany przydzielić nauczycielowi zatrudnionemu w niepełnym etacie nowe godziny?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 grudnia 2010 r., Kołowska Urszula | Aktualne

Czy kwotę uzyskaną ze sprzedaży lokalu należy wykazać w deklaracji VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 grudnia 2010 r., Łabno Paweł | Nieaktualne

Czy należy odprowadzać podatek od nieruchomości od budowli, która stanowi integralną część budynku?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 grudnia 2010 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy odsetki płacone od pożyczki otrzymanej od spółki babki podlegają przepisom o cienkiej kapitalizacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 grudnia 2010 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy podatnik może odliczać VAT od najmu samochodu znajdującego się w leasingu?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 grudnia 2010 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Czy pracodawca może dopuścić do pracy pracownika bez ważnego badania lekarskiego?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 grudnia 2010 r., Szalak Michał | Nieaktualne

Czy usługi turystyczne mogą być opodatkowane ryczałtem?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 grudnia 2010 r., Liżewski Sławomir | Nieaktualne

Czy zakup oprogramowania należy wpisać do ewidencji środków trwałych?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 grudnia 2010 r., Woźniak Joanna | Nieaktualne

Jakie okresy można zaliczyć do stażu pracy w służbie bhp?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 grudnia 2010 r., Szalak Michał | Aktualne

Jakie skutki podatkowe rodzi refakturowanie na spółkę kosztów poniesionych przez handlowców?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 grudnia 2010 r., Woźniak Joanna | Aktualne

Jaki okres amortyzacji należy przyjąć do wózka widłowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 grudnia 2010 r., Rodziewicz Ewa | Aktualne

Jak opodatkować sprzedaż pieniądza elektronicznego do ostatecznego nabywcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 grudnia 2010 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Jak prawidłowo rozliczyć usługę reklamową nabytą od firmy niemieckiej?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 grudnia 2010 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Jak prawidłowo wypłacić wynagrodzenie za pracę pracownikowi, który wykonywał pracę w dniu wolnym od pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 grudnia 2010 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Jak rozliczyć na gruncie VAT umowę bezpłatnego użyczenia sprzętu drogowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 grudnia 2010 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Jak rozliczyć przekazanie dochodu ze sprzedaży biletów na rzecz osoby niepełnosprawnej PKPiR?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 grudnia 2010 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

Jak zaksięgować wprowadzenie nowego przedsiębiorstwa od syndyka masy upadłościowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 grudnia 2010 r., Tomczyk Edward | Aktualne

Na jakie konto zaksięgować korektę wystawioną w styczniu do faktury wystawionej w grudniu ubiegłego roku?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 grudnia 2010 r., Tomczyk Edward | Nieaktualne

Czy można najpierw zwolnić pracownika z obowiązku świadczenia pracy, a później udzielić urlopu wypoczynkowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 grudnia 2010 r., Masłowski Jarosław | Aktualne

Czy można stosować wobec maszyn wykupionych z leasingu degresywną metodę amortyzacji lub stawkę indywidualną?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 grudnia 2010 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy nauczyciel, który rok przebywa na bezpłatnym urlopie może po pół roku wrócić do pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 grudnia 2010 r., Handzlik Marta | Aktualne

Czy nauczycielce, która poszła na urlop macierzyński w sierpniu przysługuje urlop uzupełniający w pełnym wymiarze?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 grudnia 2010 r., Sender Magdalena | Nieaktualne

Czy nauczyciel musi jednocześnie przebywać na urlopie bezpłatnym w szkole A i w szkole B?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 grudnia 2010 r., Handzlik Marta | Aktualne

Czy postulat "uzupełnienia składu osobowego w zakładzie" może być podstawą do wszczęcia sporu zbiorowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 grudnia 2010 r., Latos - Miłkowska Monika | Aktualne

Czy pracodawca może zwiększyć odpis podstawowy na ZFŚS w trakcie roku?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 grudnia 2010 r., Szalak Michał | Nieaktualne

Czy pracownikowi obsługi przysługuje odprawa emerytalna?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 grudnia 2010 r., Handzlik Marta | Aktualne

Czy spółka przejmująca w swoim rozliczeniu CIT powinna uwzględnić dochód za okres przed połączeniem?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 grudnia 2010 r., Wowra Jarosław | Nieaktualne

Czy środki z ZFŚS wypłacane pracownikom na święta podlegają oskładkowaniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 grudnia 2010 r., Kuba Magdalena | Aktualne

Czy umowa pożyczki, aby zaistniała jako zdarzenie wywołujące skutki na gruncie PCC musi być zawarta na piśmie?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 grudnia 2010 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Czy w ramach poczęstunku kontrahenta obiadem i alkoholem podatnik powinien wystawić fakturę wewnętrzną?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 grudnia 2010 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy wspólnicy mogą z mocą wsteczną zrezygnować z wynagrodzenia należnego za pełnioną funkcję członka zarządu?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 grudnia 2010 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Do jakiej grupy KŚT zakwalifikować i jaką stawką amortyzować wiatę blaszaną związaną na trwałe z gruntem?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 grudnia 2010 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jaka jest podstawa prawna udzielenia zwolnienia z pracy na 2 godziny bez zachowania prawa do wynagrodzenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 grudnia 2010 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Jaką kwotę opodatkować, gdy pracownik otrzymał z ZFSS 350 zł na Wielkanoc i 400 zł na Boże Narodzenie?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 grudnia 2010 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Jaką stawkę powinien zastosować podatnik w stosunku do usług szkoleniowych w 2011 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 grudnia 2010 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Jakie obowiązki na gruncie VAT ciążą na podatniku, który zamierza zakończyć działalność?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 grudnia 2010 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Jakie warunki musi spełnić podatnik aby mieć możliwość kwartalnego składania deklaracji VAT-UE?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 grudnia 2010 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Jak należy opodatkować i udokumentować zużycie lub przekazanie na cele reprezentacji towarów nabytych w drodze WNT?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 grudnia 2010 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Jak należy postąpić, jeśli kontrahent nie chce wystawić nam faktury korygującej?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 grudnia 2010 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jak należy przyjąć do środków trwałych komputer wraz z oprogramowaniem?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 grudnia 2010 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Jak należy rozliczyć wewnątrzwspólnotowe nabycie towaru z włoskiego oddziału producenta z Anglii?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 grudnia 2010 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Jak obliczyć średnią z nadgodzin nauczyciela?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 grudnia 2010 r., Kosiarz Agnieszka | Nieaktualne

Jak opodatkować dochody rezydenta podatkowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 grudnia 2010 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Jak powinien rozliczyć na gruncie VAT usługę koszenia trawy rolnik, który jest czynnym podatnikiem VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 grudnia 2010 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Jak rozliczyć na gruncie VAT opłatę za winietę w zakresie dróg znajdujących się na terytorium RP?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 grudnia 2010 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Jak rozliczyć na gruncie VAT usługi marketingowe świadczone na rzecz niemieckiego kontrahenta?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 grudnia 2010 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Jak rozliczyć na gruncie VAT zwrot towaru dokonany na rzecz niemieckiego kontrahenta?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 grudnia 2010 r., Pajor Łukasz | Nieaktualne

Jak rozliczyć zwrot kosztów za paliwo wypłaconych osobie zatrudnionej na umowę o dzieło?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 grudnia 2010 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Jak ustalić koszt podatkowy z tytułu sprzedaży akcji?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 grudnia 2010 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Kiedy pracodawca powinien wypłacić pracownikowi diety?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 grudnia 2010 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

W jakim terminie przedawniają się majątkowe roszczenia pracownicze?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 grudnia 2010 r., Szalak Michał | Nieaktualne

W jaki sposób należy rozliczyć objęcie oraz zbycie udziałów w spółce z o.o.?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 grudnia 2010 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

W jaki sposób uczelnia powinna wykazywać w deklaracji podatku dochodowego przychody należne od studentów?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 grudnia 2010 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

W którym momencie kwota przedpłaty stanowi podstawę do VAT dla wystawiającego fakturę i odbierającego?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 grudnia 2010 r., Różycki Karol | Nieaktualne