Pytania i odpowiedzi

Czy bariery ochronne stosowane w ruchu wewnątrzzakładowym powinny posiadać deklarację zgodności?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 maja 2021 r., Tomczyk Aleksandra | Aktualne

Czy w razie napadu agresji czy autoagresji ucznia dyrektor może wezwać karetkę pogotowia?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 maja 2021 r., Wrona Joanna | Aktualne

Gdzie i jak należy przechowywać pismo o przydziale nauczycielowi godzin ponadwymiarowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 maja 2021 r., Sender Magdalena | Aktualne

Jak należy zastosować przepisy art. 61 ust. 2d i 2e u.p.s. ustalając odpłatność dzieci za DPS?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 maja 2021 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Na jakich zasadach powinno odbywać się odzyskiwanie baterii podczas utylizacji pilotów?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 maja 2021 r., Łyjak Grzegorz | Aktualne

Jak przeprowadzić postępowanie w przypadku braku możliwości ustalenia stron postępowania?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 maja 2021 r., Słomka Kinga | Aktualne

Czy dotychczasowe informacje zamieszczane w archiwalnym już BIP można przenieść do nowego BIP szkoły?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 maja 2021 r., Sender Magdalena | Aktualne

Jak należy ustalić okres wypłacania zasiłku chorobowego nauczyciela przebywającego na kwarantannie?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 maja 2021 r., Fota Magdalena | Aktualne

Kiedy możliwe jest skrócenie okresu wypowiedzenia dyrektora szkoły kończącego swoją kadencję?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 maja 2021 r., Pater Łukasz | Aktualne

Czy nauczycielowi przebywającemu na zwolnieniu lekarskim można wstrzymać dodatek za wychowawstwo?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 maja 2021 r., Fota Magdalena | Aktualne

Jakich środków ochrony powinien używać pracownik w czasie obsługi agregatu prądotwórczego?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 maja 2021 r., Zamajtys Krzysztof | Aktualne

Jak należy prawidłowo przyznać do odebrania dni urlopu nauczycielowi?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 maja 2021 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Kiedy dłużnik alimentacyjny powinien złożyć wniosek o zwrot zatrzymanego prawa jazdy?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 maja 2021 r., Maczyński Paweł | Aktualne

Czy w przydziale czynności należy sprecyzować, jaką część etatu będą stanowiły czynności kasjera?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 maja 2021 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy dyrektor powinien zapewnić na zajęcia z wychowania fizycznego salę gimnastyczną?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 maja 2021 r., Barszczewska Bożena | Aktualne

Jakie kwalifikacje powinien posiadać nauczyciel świetlicy szkolnej w szkole podstawowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 maja 2021 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Co należy zrobić, aby zatrudnienie nauczycielki było zgodne z przepisami prawa?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 maja 2021 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Jakie dokumenty są wystarczające, aby dokonać zmiany we wpisie do ewidencji niepublicznego przedszkola?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 maja 2021 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy możliwe jest przeniesienie pracownika samorządowego do innej jednostki?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 maja 2021 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Jak należy określić, czy nauczycielka powinna rozpoczynać staż od początku?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 maja 2021 r., Chojnacki Jan | Aktualne

Jak należy ustalić odpłatność córki, która mieszka za granicą za pobyt jej ojca w DPS?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 maja 2021 r., Maczyński Paweł | Nieaktualne

Czy nauczyciel może odmówić podpisania spisu majątku znajdującego się w sali, której jest opiekunem?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 maja 2021 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy pracownik może nie zgodzić się na przypisanie nowych obowiązków?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 maja 2021 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Jak postąpić kadrowo ze zmianą pensum uśrednionego nauczyciela przed nowym rokiem szkolnym 2021/2022?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 maja 2021 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy w ramach luzowania obostrzeń do systemu stacjonarnego mogą wrócić licea dla dorosłych?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 maja 2021 r., Lesińska Joanna | Nieaktualne

Jak należy ustalić nauczycielce prawo do urlopu dla poratowania zdrowia?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 maja 2021 r., Młodecki Marek | Aktualne

Jak należy zagospodarować godziny do dyspozycji dyrektora szkoły?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 maja 2021 r., Lodziński Krzysztof | Aktualne

Czy po zaliczeniu okresu pracy na gospodarstwie rolnym należy wypłacić zaległą nagrodę jubileuszową?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 maja 2021 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Ile dni urlopu wypoczynkowego należy się nauczycielce po powrocie z urlopów związanych z rodzicielstwem?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 maja 2021 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Czy apteka ma obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 maja 2021 r., Tomczyk Aleksandra | Aktualne

Czy pracodawca dokumentując szkolenia wewnętrzne pracowników, powinien przechowywać je w aktach osobowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 maja 2021 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Jaka jest podstawa prawna przetwarzania danych osób biorących udział w licytacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 maja 2021 r., Tomczyk Aleksandra | Aktualne

Jak należy wynająć nauczycielowi mieszkanie będące w trwałym zarządzie innej jednostki organizacyjnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 maja 2021 r., Lesińska Joanna | Aktualne