Questions and answers

Kto w SP ZOZ może dysponować kartą bankomatową i dokonywać nią operacji gospodarczych?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 listopada 2010 r., Gaździk Elżbieta | Aktualne

Od jakiego miesiąca należy rozpocząć amortyzację używanego samochodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 listopada 2010 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

W jakim terminie powinny być wypłacane alimenty z funduszu alimentacyjnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 listopada 2010 r., Mazurkiewicz Bartlomiej | Nieaktualne

Z jakim kodem wykazać w ZUS kobietę, która w trakcie przebywania na urlopie wychowawczym urodziła kolejne dziecko?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 listopada 2010 r., Kostrzewa Piotr | Nieaktualne

Czy czynsz inicjalny należy księgować w koszty w całości w miesiącu otrzymania faktury?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 listopada 2010 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

Czy data wystawienia faktury elektronicznej musi być taka sama jak data podpisania e-podpisem?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 listopada 2010 r., Zaniewicz Edyta | Nieaktualne

Czy dodanie napoju jako prezent do zakupów o określonej wartości można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 listopada 2010 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy koszty wyburzenia budynku stanowią koszt podatkowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 listopada 2010 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy kotłownie gazowe podlegają opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 listopada 2010 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy można pracownikom wypłacić na święta gotówkę zamiast bonów?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 listopada 2010 r., Handzlik Marta | Aktualne

Czy na każdego wykonawcę trzeba zakładać oddzielny rachunek bankowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 listopada 2010 r., Robaczyński Tomasz | Nieaktualne

Czy podatnik prawidłowo wystawił fakturę?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 listopada 2010 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Czy podwyższenie kapitału spółki z o.o. skutkuje obowiązkiem uiszczenia PCC?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 listopada 2010 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy pracodawca może udzielić urlop szkoleniowy dla pracownika, który rozpoczął naukę przed 16 lipca 2010 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 listopada 2010 r., Rycak Magdalena | Aktualne

Czy pracodawca może zlikwidować etat radcy prawnego w ramach restrukturyzacji zakładu pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 listopada 2010 r., Sieńko Agnieszka | Nieaktualne

Czy przekazanie aportu podlega opodatkowaniu PCC?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 listopada 2010 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy ubezpieczenie kredytu w banku jest kosztem uzyskania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 listopada 2010 r., Jastrząb Marta | Nieaktualne

Czy ustanowienie bezpłatnej służebności wywołuje jakieś skutki w podatku dochodowym dla Spółki?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 listopada 2010 r., Liżewski Sławomir | Nieaktualne

Czy wydatek na słodycze zakupione na poczęstunek w trakcie spotkania z kontrahentami może stanowić koszt podatkowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 listopada 2010 r., Zaniewicz Edyta | Nieaktualne

Do jakich wydatków należy zaliczyć spłatę kredytu hipotecznego, który obciąża nabyty spadek?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 listopada 2010 r., Skrzypska Dorota | Aktualne

Gdzie należy opodatkować świadczone na rzecz odbiorców z Norwegii usługi reklamowe i elektroniczne?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 listopada 2010 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Ile dni urlopu należy się pracownikowi administracji?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 listopada 2010 r., Handzlik Marta | Aktualne

Jaką stawką opodatkować kary umowne oraz różnice kursowe powstające na kosztach w ryczałcie ewidencjonowanym?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 listopada 2010 r., Liżewski Sławomir | Nieaktualne

Jak należy księgować wartość zakupionego wyposażenia do ksiąg inwentarzowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 listopada 2010 r., Marciniak Aneta | Aktualne

Jak należy rozliczyć odsetki za zaległy czynsz dzierżawny obwodu łowieckiego?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 listopada 2010 r., Brzezińska Alicja | Aktualne

Jak należy zaksięgować deklarację za składki PFRON?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 listopada 2010 r., Michalska Iwona | Nieaktualne

Jak powinna wyglądać struktura służby bhp?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 listopada 2010 r., Kosiarz Agnieszka | Nieaktualne

Jak prawidłowo udzielić dodatkowego urlopu pracownikowi socjalnemu?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 listopada 2010 r., Sierpowska Iwona | Nieaktualne

Jak prawidłowo ustalić podstawę do naliczenia wynagrodzenia chorobowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 listopada 2010 r., Szymański Kamil | Aktualne

Jak rozliczyć czas pracy kierowcy z wyjazdu służbowego za granicę?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 listopada 2010 r., Sender Magdalena | Aktualne

Jak rozliczyć koszty odzieży i sprzętu dla uczestników konkursu sfinansowane przez sponsora?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 listopada 2010 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Jak rozliczyć na gruncie VAT sprzedaż gruntu zabudowanego budynkiem usługowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 listopada 2010 r., Siennicki Tomasz | Nieaktualne

Jak rozliczyć na gruncie VAT usług bezpośrednio związaną z organizacją eksportu towarów?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 listopada 2010 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jak rozliczyć w czasie koszt odpłatnego "przejęcia" klientów innego podmiotu?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 listopada 2010 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Jak zaksięgować w PKPiR szkolenie z dotacją?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 listopada 2010 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Jak zaksięgować zaliczone przez Urząd Skarbowy opłaty restrukturyzacyjne na poczet zaległości podatkowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 listopada 2010 r., Leszczyńska-Trochonowicz Dagmara | Aktualne

Jak zaksięgować zwrot pieniędzy po reklamacji za drabinę?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 listopada 2010 r., Mikulska Dorota | Nieaktualne

Kiedy powstaje obowiązek podatkowy przy świadczeniu usług rachunkowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 listopada 2010 r., Gawlas Daniel | Nieaktualne

Kiedy spółka może uznać przedpłaty za przedawnione?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 listopada 2010 r., Gawron Jacek | Nieaktualne

Kto dokonuje czynności za spółkę będącą w stanie likwidacji, do momentu wykreślenia jej z rejestru?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 listopada 2010 r., Liżewski Sławomir | Aktualne

Kto jest podatnikiem podatku od czynności cywilnoprawnych w przypadku sprzedaży prawa wieczystego użytkowania gruntu?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 listopada 2010 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

W jakich terminach należy sporządzić bilans w przypadku spółki w likwidacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 listopada 2010 r., Gos Waldemar | Aktualne

W jaki sposób przyjąć zorganizowaną część przedsiębiorstwa do ewidencji środków trwałych?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 listopada 2010 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

W jaki sposób zafakturować i ująć w deklaracji usługę magazynowania na rzecz kontrahenta z UE?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 listopada 2010 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

W jaki sposób zaksięgować wniesienie aportem do spółki spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu użytkowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 listopada 2010 r., Mikulska Dorota | Nieaktualne

Wynagrodzenie prezesa spółki a składki na ubezpieczenia społeczne.

odpowiedź na pytanie udzielona 29 listopada 2010 r., Krzyżanowska Anna | Nieaktualne

Czy należy opłacić podatek od wynagrodzenia otrzymanego przez wspólnika spółki z o.o. na podstawie art. 176 k.s.h.?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 listopada 2010 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy pracownik musi zostać skierowany na badania kontrolne po wypadku przy pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 listopada 2010 r., Szymański Kamil | Aktualne

Czy dotacja na rozpoczęcie działalności będąca pomocą de minimis jest zwolniona z opodatkowania?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 listopada 2010 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Czy dowóz pracowników do miejsca zatrudnienia stanowi przychód pracownika i jest opodatkowany?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 listopada 2010 r., Gos Waldemar | Nieaktualne