Questions and answers

Jak ustalić koszt podatkowy z tytułu sprzedaży akcji?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 grudnia 2010 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Kiedy pracodawca powinien wypłacić pracownikowi diety?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 grudnia 2010 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

W jakim terminie przedawniają się majątkowe roszczenia pracownicze?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 grudnia 2010 r., Szalak Michał | Nieaktualne

W jaki sposób należy rozliczyć objęcie oraz zbycie udziałów w spółce z o.o.?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 grudnia 2010 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

W jaki sposób uczelnia powinna wykazywać w deklaracji podatku dochodowego przychody należne od studentów?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 grudnia 2010 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

W którym momencie kwota przedpłaty stanowi podstawę do VAT dla wystawiającego fakturę i odbierającego?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 grudnia 2010 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Czy dostawa mieszkania może skorzystać ze zwolnienia z VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 grudnia 2010 r., Styczyński Rafał | Nieaktualne

Czy formularz przyjęcia odpadów metali może zawierać informacje o wielu kodach odpadów kupowanych na skupie złomu?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 grudnia 2010 r., Brzezińska Alicja | Aktualne

Czy jako wartość początkową budynku można przyjąć wartość wynikającą z operatu szacunkowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 grudnia 2010 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy koszt wynajmu pokoju dla zleceniobiorcy będzie stanowił koszt uzyskania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 grudnia 2010 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy nauczycielce należy się dodatek za trudne warunki pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 grudnia 2010 r., Jabłońska Monika | Aktualne

Czy odpis dokonywany na ZFŚS stanowi koszt uzyskania przychodów?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 grudnia 2010 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy ofertę należy odrzucić, jeśli wykonawca wpisał termin realizacji w tygodniach, a zapis w specyfikacji był w dniach?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 grudnia 2010 r., Andała-Sępkowska Justyna | Nieaktualne

Czy pracodawca będzie zobowiązany do wpłat na PFRON, w przypadku zatrudnienia 8 osób?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 grudnia 2010 r., Klimkiewicz Luiza | Nieaktualne

Czy pracodawca może w ciągu roku podjąć decyzję o utworzeniu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 grudnia 2010 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy prowadząc hurtownię istnieje obowiązek prowadzenia ewidencji ilościowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 grudnia 2010 r., Tomczyk Edward | Aktualne

Czy szkoły zobligowane są do opracowania kodeksu etyki nauczycieli?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 grudnia 2010 r., Barszczewska Bożena | Aktualne

Czy wykonawca składający ofertę może, powołując się na tajemnicę przedsiębiorstwa, utajnić formularz cenowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 grudnia 2010 r., Kurowska Agnieszka | Nieaktualne

Czy wypłata odprawy w kwocie wyższej niż w Kodeksie pracy stanowi koszt uzyskania przychodu firmy?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 grudnia 2010 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy zwolnionemu pracownikowi należy się z ZFŚS paczka lub ekwiwalent?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 grudnia 2010 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Do kiedy pracodawca powinien dokonać korekty list płac oraz deklaracji PIT-4, PIT-11?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 grudnia 2010 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Jaka jest różnica pomiędzy karą upomnienia a karą nagany?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 grudnia 2010 r., Szymański Kamil | Nieaktualne

Jakie konsekwencje rachunkowe wynikają z przekształcenia pożyczki na podwyższenie kapitału?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 grudnia 2010 r., Michalak Marcin | Aktualne

Jakie normy czasu pracy obowiązują księgowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 grudnia 2010 r., Rycak Magdalena | Aktualne

Jakie są zasady wyliczania podstawy wymiaru zasiłku chorobowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 grudnia 2010 r., Kostrzewa Piotr | Aktualne

Jakie skutki podatkowe rodzi wniesienie aportem przedsiębiorstwa do nowopowstałej sp. z o.o.?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 grudnia 2010 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jakie skutki w CIT wywoła wniesienie dopłaty do kapitału w formie wierzytelności?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 grudnia 2010 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Jak rozliczyć na gruncie VAT transakcję łańcuchową?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 grudnia 2010 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Jak wyliczyć amortyzację zmodernizowanego budynku?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 grudnia 2010 r., Pawliszyn Piotr | Nieaktualne

Jak zaksięgować rozliczenia z pracownikami z tytułu prywatnych rozmów telefonicznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 grudnia 2010 r., Jagodziński Michał | Nieaktualne

W jakim miesiącu wykazać nadwyżkę darmowego paliwa, które znajdowało się w pożyczonym przez spółkę zbiorniku?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 grudnia 2010 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

W jaki sposób należy ująć fakturę korygującą in minus?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 grudnia 2010 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy egzamin przeprowadzany na zakończenie kursu zawodowego powinien być opodatkowany VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 listopada 2010 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy istnieją przepisy określające okresy najdłuższej ekspozycji na hałas?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 listopada 2010 r., Majer Roman | Nieaktualne

Czy kontrakt menedżerski zawarty z cudzoziemcem podlega oskładkowaniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 listopada 2010 r., Culepa Michał | Aktualne

Czy należy się wynagrodzenie za dzień wolny, udzielony pracownikowi z tytułu zakończenia podróży służbowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 listopada 2010 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Czy na rękawicach ochronnych musi znajdować się oznaczenie CE?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 listopada 2010 r., Zamajtys Krzysztof | Nieaktualne

Czy odsetki od dywidendy, które wypłacamy udziałowcowi należy wykazać w deklaracji VAT jako import usług?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 listopada 2010 r., Chabasińska Dorota | Nieaktualne

Czy podatnik zobowiązany jest do wystawienia faktury w związku z otrzymaniem zaliczki przed wykonaniem usługi?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 listopada 2010 r., Pajor Łukasz | Nieaktualne

Czy pracodawca może udzielić kary nagany pracownikowi, który jest objęty ochroną związkową?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 listopada 2010 r., Latos - Miłkowska Monika | Aktualne

Czy przy zakupie meleksa można skorzystać z jednorazowej amortyzacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 listopada 2010 r., Domański Zbigniew | Nieaktualne

Czy transakcja zamiany praw do emisji CO2 EUA na CER podlega opodatkowaniu VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 listopada 2010 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Czy ZUS zapłacony przez pracodawcę z tytułu udzielenia świątecznych zapomóg pracownikom stanowi koszt podatkowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 listopada 2010 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jakie należy zastosować koszty uzyskania przychodu przy umowie dzierżawy znaku towarowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 listopada 2010 r., Klimczak Katarzyna | Nieaktualne

Jakie są warunki przechowywania dokumentów ze szkolenia okresowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 listopada 2010 r., Wawszczak Łukasz | Nieaktualne

Jak na gruncie VAT potraktować dostawę urządzenia wraz z instalacją dla podatnika niemieckiego na terenie Polski?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 listopada 2010 r., Siennicki Tomasz | Aktualne

Jak należy potraktować usługi pozyskiwania klientów w Polsce na rzecz firmy szwajcarskiej?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 listopada 2010 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Jak należy rozliczyć otrzymaną od kontrahenta czeskiego fakturę za usługi informatyczne?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 listopada 2010 r., Pajor Łukasz | Nieaktualne

Jak powinien postąpić podatnik, który otrzymał faktury, na których niepoprawnie wpisano nazwę firmy?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 listopada 2010 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jak prawidłowo rozwiązać umowę o pracę z pracownikiem, któremu skończył się okres pobierania zasiłku chorobowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 listopada 2010 r., Szalak Michał | Nieaktualne

Jak rozliczać na gruncie VAT umowy finansowe świadczone przez lombardy zawarte w 2010 r. z terminem spłaty w 2011 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 listopada 2010 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jak rozliczyć rok podatkowy, gdy spis z natury sporządzony jest zamiast na dzień 31 grudnia na dzień 31 stycznia roku następnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 listopada 2010 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

Jak ustalić koszt nabycia odłączonej części gruntu, która zostanie sprzedana?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 listopada 2010 r., Woźniak Joanna | Aktualne

Jak zaksięgować wynagrodzenie w umowie o dzieło?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 listopada 2010 r., Mikulska Dorota | Aktualne

Jak zaksięgować zakup przedsiębiorstwa?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 listopada 2010 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne