Questions and answers

Czy odprawa wypłacona zwolnionemu pracownikowi podlega opodatkowaniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 listopada 2020 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy organ może odmówić zmiany pozwolenia zintegrowanego w zakresie zbierania i przetwarzania odpadów?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 listopada 2020 r., Krudysz Marcin | Aktualne

Czy platforma e-Zamówienia szykowana przez UZP będzie dostępna dla zamawiających od 1.01.2021 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 listopada 2020 r., Soszyńska - Purtak Paulina | Aktualne

Czy pojęcie "wartości bilansowej majątku spółki" dotyczy wartości brutto, czy netto?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 listopada 2020 r., Gientka Mikołaj | Aktualne

Czy pracodawca zobligowany jest do wydania pracownikowi świadectwa pracy i wypłacenia ekwiwalentu za niewykorzystany urlop?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 listopada 2020 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy prowadząc książkę przychodów i rozchodów należy każdy dokument oznaczać pozycją z książki?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 listopada 2020 r., Gientka Mikołaj | Aktualne

Czy przy wypłacie byłemu pracownikowi premii i prowizji pracodawca ma prawo zastosować koszty uzyskania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 listopada 2020 r., Tomaszewska Barbara | Aktualne

Czy przy zakupie bonu różnego przeznaczenia podatnik jest zobowiązany do rozliczenia podatku VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 listopada 2020 r., Kłos Piotr | Aktualne

Czy rolnik dokupując 4ha gruntów do posiadanych 8ha, może zostać zwolniony z PCC na podstawie art. 9 u.p.c.c.?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 listopada 2020 r., Różycki Karol | Aktualne

Czy spółka akcyjna może otrzymać dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 listopada 2020 r., Piszko Agata | Aktualne

Czy spółka powinna zgłosić do urzędu celnego raport w formie książkowej zakupiony od kontrahenta z USA?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 listopada 2020 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Czy spółka w 2020 r. może złożyć korekty deklaracji za 2018 r. i odliczyć VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 listopada 2020 r., Różycki Karol | Aktualne

Czy spółka z o.o. powinna zgłosić rachunek pomocniczy do US i KRS?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 listopada 2020 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy umowa nauczyciela rozwiązuje się z chwilą odwołania ze stanu nieczynnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 listopada 2020 r., Piszko Agata | Aktualne

Czy usługa budowy placu zabaw podlega mechanizmowi podzielonej płatności?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 listopada 2020 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy usługi pozycjonowania stron internetowych powinno się raportować jako GTU_12?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 listopada 2020 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy wartość umorzonej pożyczki z ZFŚS stanowić będzie przychód spadkobierców?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 listopada 2020 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy wspólnicy spółki cywilnej mogą opłacać zobowiązania spółki ze swoich rachunków bankowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 listopada 2020 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy zasiłek szkolny należy się obojgu dzieciom?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 listopada 2020 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Do jakich sytuacji związanych z nieobecnościami ucznia zarezerwowany jest zwrot zwolniony?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 listopada 2020 r., Lodziński Krzysztof | Aktualne

Do kiedy prawidłowo powinno się nauczycielce udzielić urlopu wychowawczego?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 listopada 2020 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Jaką stawką VAT powinien być opodatkowany towar wywieziony do Belgii w celu jego eksportu do Nigerii?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 listopada 2020 r., Różycki Karol | Aktualne

Jaką stawkę VAT powinien zastosować podatnik wykonując usługę przeładunku samochodów dla kontrahenta z Litwy?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 listopada 2020 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Jak długo obowiązują przepisy dotyczące świadczenia postojowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 listopada 2020 r., Łyjak Grzegorz | Aktualne

Jak firma transportowa powinna wykazać w nowym JPK paragony fiskalne dokumentujące opłaty za przejazdy autostradami?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 listopada 2020 r., Andrzejowicz Marcin | Aktualne

Jakie dokumenty do ZUS musi złożyć zleceniobiorca do wypłaty zasiłku chorobowego za okres kwarantanny?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 listopada 2020 r., Nowacka Izabela | Aktualne

Jakie dowody dostawy wewnątrzwspólnotowej są wystarczające, żeby zastosować 0% stawkę VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 listopada 2020 r., Kowalski Artur | Aktualne

Jakie koszty uzyskania powinny być zastosowane w przypadku pracy zdalnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 listopada 2020 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jakie skutki w VAT ma sprzedaż towaru za 1.000 zł do Azerbejdżanu przez podatnika zwolnionego?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 listopada 2020 r., Andrzejowicz Marcin | Aktualne

Jaki jest okres przedawnienia roszczenia o odprawę z tytułu powołania do służby wojskowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 listopada 2020 r., Masłowski Jarosław | Aktualne

Jak można łączyć funkcje przy pracach na polecenie wykonywanych przy urządzeniach energetycznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 listopada 2020 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Jak należy zafakturować usługę montażu mebli dla kontrahenta szwajcarskiego?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 listopada 2020 r., Różycki Karol | Aktualne

Jak skorygować rozliczenia PIT w przypadku zwrotu przez pracownika niesłusznie wypłaconej kwoty?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 listopada 2020 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jak ująć vouchery do kina w nowym pliku JPK_VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 listopada 2020 r., Andrzejowicz Marcin | Aktualne

Jak w nowym JPK ująć zwroty towarów?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 listopada 2020 r., Andrzejowicz Marcin | Aktualne

Jak zaksięgować koszty poniesione za środki z otrzymanej dotacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 listopada 2020 r., Gientka Mikołaj | Aktualne