Questions and answers

Czy pracownik zatrudniony na stanowisku brygadzisty działu musi otrzymywać dodatek funkcyjny?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 grudnia 2010 r., Rycak Magdalena | Aktualne

Czy pracownik zatrudniony w niepełnym wymiarze czasu pracy, może pracować w równoważnym systemie czasu pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 grudnia 2010 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Czy z pracownikiem, który pracuje na pełny etat można zawrzeć drugą umowę na 1/4 etatu?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 grudnia 2010 r., Culepa Michał | Nieaktualne

Jakie skutki na gruncie podatków wywoła dysponowanie przez córkę środkami zgromadzonymi na rachunku matki?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 grudnia 2010 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Jak obliczyć ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy dla pracownika zatrudnionego na 0,65 etatu?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 grudnia 2010 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Kto może być zwolniony ze szkolenia wstępnego bhp?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 grudnia 2010 r., Szalak Michał | Aktualne

Na jakich zasadach można oddelegować pracownika do pracy w Niemczech?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 grudnia 2010 r., Kowalski Radosław | Aktualne

W jaki sposób podatnik powinien dokonać korekty zmniejszającej sprzedaż na rzecz kontrahenta z Niemiec?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 grudnia 2010 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy licencja na transport międzynarodowy stanowi wartość niematerialną i prawną podlegającą amortyzacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 grudnia 2010 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy mimo braku odbioru prac budowlanych, należy wystawić fakturę VAT za te prace?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 grudnia 2010 r., Chabasińska Dorota | Nieaktualne

Czy można przyjąć wartość początkową w wysokości wynikającej z operatu?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 grudnia 2010 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy na określenie miejsca świadczenia usługi ma wpływ stałe miejsce prowadzenia działalności przez podatnika?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 grudnia 2010 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy opłata za zajęcie pasa drogowego będzie zwiększała wartość inwestycji?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 grudnia 2010 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy otrzymanie darmowych katalogów reklamowych stanowi wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 grudnia 2010 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy podatnik słusznie udokumentował odszkodowanie notą obciążeniową?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 grudnia 2010 r., Styczyński Rafał | Nieaktualne

Czy wypadek, do którego doszło poza godzinami pracy pracownika może być uznany za wypadek przy pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 grudnia 2010 r., Szymański Kamil | Aktualne

Jaką stawkę VAT należy zastosować przy sprzedaży maszyny nabytej w 2006 r. wraz z przedsiębiorstwem?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 grudnia 2010 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jakie są skutki podatkowe połączenia działalności dwóch NZOZ-ów?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 grudnia 2010 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Jakie zapisy mogą pojawić się w regulaminie ZFŚS?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 grudnia 2010 r., Sender Magdalena | Nieaktualne

Jak należy postąpić z pracownikiem podczas przekształcania zakładu budżetowego w jednostkę?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 grudnia 2010 r., Piszko Agata | Aktualne

Jak opodatkować na gruncie VAT sprzedaż mieszkania stanowiącego w firmie środek trwały?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 grudnia 2010 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jak prawidłowo wyliczyć urlop wypoczynkowy lekarza?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 grudnia 2010 r., Rycak Magdalena | Aktualne

Jak prawidłowo zaklasyfikować wyposażenie sal wiejskich w meble oraz sprzęt AGD?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 grudnia 2010 r., Nawrot Rafał Aleksander | Aktualne

Jak rozliczyć na gruncie VAT usługę transportu z Polski do innego kraju UE świadczoną na rzecz kontrahenta z UE?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 grudnia 2010 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jak rozliczyć na gruncie VAT zniszczenie samochodu stanowiącego w firmie środek trwały?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 grudnia 2010 r., Chabasińska Dorota | Nieaktualne

Jak skorygować fakturę VAT wystawioną z niewłaściwą stawką VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 grudnia 2010 r., Chabasińska Dorota | Nieaktualne

Kiedy obowiązek podatkowy z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 grudnia 2010 r., Gawlas Daniel | Nieaktualne

Kiedy powstaje obowiązek podatkowy w przypadku usług najmu oraz dzierżawy?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 grudnia 2010 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy amortyzacja lodowiska, które nie jest dzierżawione będzie stanowiła koszt uzyskania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 grudnia 2010 r., Wowra Jarosław | Aktualne

Czy darowizna na rzecz szwajcarskiej organizacji pożytku publicznego może zostać odliczona od dochodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 grudnia 2010 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy darowizna udziałów w spółce z o.o. podlega opodatkowaniu VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 grudnia 2010 r., Siennicki Tomasz | Nieaktualne

Czy dyrektor może obciążyć spłatą pożyczki męża nauczycielki?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 grudnia 2010 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Czy gmina jest stroną postępowania w sprawie usunięcia drzewa z nieruchomości objętej użytkowaniem wieczystym?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 grudnia 2010 r., Brzezińska Alicja | Nieaktualne

Czy odsetki przekazane są dla firmy kosztami finansowymi?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 grudnia 2010 r., Mikulska Dorota | Nieaktualne

Czy podatnik może odliczyć VAT z tytułu faktury za usługi wsparcia w sklepach?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 grudnia 2010 r., Różycki Karol | Aktualne

Czy wypłacona staroście z końcem kadencji odprawa podlega oskładkowaniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 grudnia 2010 r., Grzelińska Joanna | Aktualne

Czy ZUS może umorzyć należności?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 grudnia 2010 r., Culepa Michał | Nieaktualne

Gdzie znajduje się zarządzenie resortowe w sprawie wykazu prac wykonywanych w szczególnych warunkach?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 grudnia 2010 r., Lisowski Krzysztof | Nieaktualne

Jaką stawkę powinien zastosować podatnik do usługi wstępu do salonu zabaw?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 grudnia 2010 r., Siennicki Tomasz | Nieaktualne

Jaką stawkę VAT należy zastosować przy sprzedaży zestawi do ratownaia załogi okrętów podwodnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 grudnia 2010 r., Zaniewicz Edyta | Nieaktualne

Jakie skutki wywoła na gruncie VAT nieodpłatne przekazanie komputera dokonane pomiędzy podatnikami VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 grudnia 2010 r., Gawlas Daniel | Nieaktualne