Questions and answers

Co oznacza kurs obowiązujący w dniu przeprowadzenia operacji gospodarczej, o którym mowa w art. 21 ust. 3 u.o.r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 grudnia 2010 r., Michalak Marcin | Aktualne

Czy koszty szkolenia odbytego w związku z wymianą prawa jazdy można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 grudnia 2010 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy kwota odzyskana przez komornika jest przychodem dla podatnika?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 grudnia 2010 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy podatnik może odliczyć podatek naliczony z faktur wystawionych na spółkę cywilną?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 grudnia 2010 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy po zawieszeniu działalności podatnik będzie miał obowiązek składania zerowych deklaracji VAT-7?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 grudnia 2010 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Czy przekazanie kartek świątecznych podlega opodatkowaniu VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 grudnia 2010 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy ratownik wodny może pracować w godzinach nadliczbowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 grudnia 2010 r., Rycak Magdalena | Aktualne

Czy remont pompy do wody wraz z podlicznikiem jest usługą budowlaną opodatkowaną ryczałtem ze stawką 5,5%?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 grudnia 2010 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Czy sposób wykazania środków trwałych w drodze korekt deklaracji VAT-7 za 2006 r. był prawidłowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 grudnia 2010 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy spółka miała prawo jednorazowo zamortyzować komputer traktowany jako sprzęt zapasowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 grudnia 2010 r., Pawliszyn Piotr | Nieaktualne

Czy spółka może odliczyć VAT błędnie skalkulowany na fakturze?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 grudnia 2010 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy VAT z faktury otrzymanej za monit oraz wznowienie umowy może podlegać odliczeniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 grudnia 2010 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy wartość dokumentacji powinna widnieć w rejestrze VAT jako środki trwałe, czy jako towary i usługi?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 grudnia 2010 r., Zaniewicz Edyta | Nieaktualne

Czy warunki do uzyskania zryczałtowanego zwrotu dla nabywcy produktów rolnych zostały spełnione?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 grudnia 2010 r., Gawlas Daniel | Nieaktualne

Czy wynagrodzenia pracowników zatrudnionych na okres próbny podlegają waloryzacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 grudnia 2010 r., Szalak Michał | Nieaktualne

Do jakiego kodu odpadu zakwalifikować odpady z laboratorium mikrobiologicznego należącego do spółki wodociągowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 grudnia 2010 r., Brzezińska Alicja | Aktualne

Do jakiej temperatury można wychodzić z dziećmi przedszkolnymi zimą na powietrze?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 grudnia 2010 r., Barszczewska Bożena | Aktualne

Jak amortyzować koszt inwestycji jeśli poszczególne elementy są przyjmowane do używania w różnych okresach?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 grudnia 2010 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

Jaką stawkę VAT powinien zastosować podatnik do usług szkoleniowo-doradczych?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 grudnia 2010 r., Łabno Paweł | Nieaktualne

Jakich formalności musi dopełnić podatnik, który chce składać deklaracje VAT za okresy kwartalne?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 grudnia 2010 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jakie dokumenty należy złożyć w urzędzie skarbowym w momencie rozwiązania spółki?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 grudnia 2010 r., Kłos Piotr | Nieaktualne

Jakie pułapki i zagrożenia podatkowe wiążą się z rozbiórką modelowego domu?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 grudnia 2010 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Jaki symbol PKWiU powinna w 2011 r. stosować instytucja kultury przy organizacji turnieju szachowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 grudnia 2010 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jak należy postąpić w przypadku zakupu motocykla na fakturę VAT i przekazania go na cele inne niż potrzeby firmy?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 grudnia 2010 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Jak należy wyliczyć podstawę wynagrodzenia nauczyciela?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 grudnia 2010 r., Pater Łukasz | Aktualne

Jak należy zaksięgować zaliczki projektodawcy przy dofinansowaniu projektu oraz ich rozliczenie?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 grudnia 2010 r., Leszczyńska-Trochonowicz Dagmara | Nieaktualne

Jak poprawnie skorygować nadpłatę wynagrodzenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 grudnia 2010 r., Zawadzka-Filipczyk Paulina | Nieaktualne

Jak przedstawić w księgach podział spółdzielni?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 grudnia 2010 r., Pośpieszyńska Helena | Nieaktualne

Jak rozliczyć na gruncie VAT zakup biletów kolejowych dla pracowników?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 grudnia 2010 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Jak rozliczyć wynagrodzenie pracownicy, która zmarła?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 grudnia 2010 r., Kołowska Urszula | Nieaktualne

Kiedy podatnik powinien złożyć zawiadomienie o rezygnacji z kwartalnej metody wpłacania zaliczek na podatek dochodowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 grudnia 2010 r., Nawrot Rafał Aleksander | Nieaktualne

W jakim momencie należy sporządzać dokumentację cen transferowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 grudnia 2010 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Z jaką stawką VAT refakturować na najemców koszty mediów?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 grudnia 2010 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Czy jest możliwa korekta błędnie wprowadzonej stawki amortyzacyjnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 grudnia 2010 r., Spychalski Bartosz | Aktualne

Czy jeśli w ostatnich dwóch latach nasze przychody nie przekroczyły 1.200.000 EURO możemy wrócić na PKPiR?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 grudnia 2010 r., Tomczyk Edward | Nieaktualne

Czy można odliczyć od podatku lub od dochodu wydatki poniesione na studia III stopnia?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 grudnia 2010 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Aktualne

Czy można zabrać nauczycielom godziny ponadwymiarowe w trakcie roku szkolnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 grudnia 2010 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Czy na podatniku ciąży obowiązek korekty w związku ze sprzedażą samochodów?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 grudnia 2010 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy obsługa suwnicy może zostać zakwalifikowana do prac szczególnie niebezpiecznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 grudnia 2010 r., Zamajtys Krzysztof | Aktualne

Czy o PCC z tytułu zaciągniętej pożyczki na zakup środka trwałego należy podwyższyć wartość środka trwałego?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 grudnia 2010 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy podatnik może zastosować zwolnienie do sprzedaży prawa wieczystego użytkowania gruntu wraz z budowlą?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 grudnia 2010 r., Chabasińska Dorota | Nieaktualne

Czy pracodawca ma prawo wysłać pracownika na urlop wypoczynkowy, jeśli pracownik nie wyraża na to zgody?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 grudnia 2010 r., Latos - Miłkowska Monika | Aktualne

Czy pracodawca może samodzielnie podzielić zajęte wynagrodzenie między kilku komorników?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 grudnia 2010 r., Szymański Kamil | Aktualne

Czy pracodawca zatrudniający zarządcę nieruchomości, może opłacać za niego ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 grudnia 2010 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy premia uznaniowa wchodzi w skład wynagrodzenia będącego podstawą obliczenia dodatku wyrównawczego?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 grudnia 2010 r., Masłowski Jarosław | Aktualne

Czy świadczenia poniesione w związku ze spotkaniem służbowym stanowią dla pracownika przychód ze stosunku pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 grudnia 2010 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy wszystkie wydatki poniesione na budowę zwiększają wartość początkową środka trwałego?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 grudnia 2010 r., Gos Waldemar | Aktualne

Czy za dojazd na spotkanie integracyjne finansowane z ZFŚS pracownikowi należy się dieta?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 grudnia 2010 r., Kuba Magdalena | Aktualne

Jaka jest różnica między "oświadczeniem", a "zaświadczeniem" w związku z konkursem na stanowisko dyrektora szkoły?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 grudnia 2010 r., Gawroński Krzysztof | Nieaktualne

Jaki dodatek za staż pracy wypłacać pracownikowi zatrudnionemu na dodatkowym stanowisku?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 grudnia 2010 r., Pater Łukasz | Nieaktualne

Jakie kursy walut zastosować do rozliczenia factoringu?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 grudnia 2010 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Jak na gruncie rachunkowym księgować planowaną inwestycję związaną z wybudowaniem domu modelowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 grudnia 2010 r., Mikulska Dorota | Nieaktualne

Jak należy rozumieć sformułowanie "prawomocny miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego"?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 grudnia 2010 r., Kamińska Anna | Aktualne