Questions and answers

Czy kierownik internatu, przebywający na urlopie dla poratowania zdrowia ma prawo do dodatku funkcyjnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 stycznia 2011 r., Lisowski Krzysztof | Nieaktualne

Czy KNF może odwołać członka zarządu banku?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 stycznia 2011 r., Czerniawski Ryszard | Nieaktualne

Czy konieczne jest sporządzanie inwentaryzacji podatków i opłat lokalnych w gminie?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 stycznia 2011 r., Spychalski Bartosz | Aktualne

Czy możliwe jest ograniczenie etatu nauczycielowi w trakcie jego urlopu zdrowotnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 stycznia 2011 r., Handzlik Marta | Nieaktualne

Czy należy wykluczyć wykonawcę z postępowania z powodu uzupełnienia dokumentów po wyznaczonym terminie?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 stycznia 2011 r., Szczęsny Daniel | Nieaktualne

Czy nauczyciel może domagać się o pomostowe świadczenie emerytalne?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 stycznia 2011 r., Handzlik Marta | Aktualne

Czy podatek od towarów i usług może być zaliczony do kosztów podatkowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 stycznia 2011 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy podatnik ma prawo do zastosowania zwolnienia od usług związanych z organizowaniem imprez sportowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 stycznia 2011 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy powinno się wyliczyć dodatek za wieloletnią pracę oddzielnie dla każdej umowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 stycznia 2011 r., Siwonia Anna | Nieaktualne

Czy pracownikowi administracji, który pracuje w soboty należy oddać dzień wolny za dzień 25 czerwca 2010 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 stycznia 2011 r., Handzlik Marta | Nieaktualne

Czy usługi aktorskie podlegają opodatkowaniu VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 stycznia 2011 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy w myśl nowych przepisów pracodawca może żądać od pracownika zwrot kosztów szkolenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 stycznia 2011 r., Masłowski Jarosław | Nieaktualne

Czy w związku z realizowanym zamówieniem możemy na koniec 2008 r. otworzyć konto produkcji w toku, a następnie w styczniu je zamknąć?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 stycznia 2011 r., Leszczyńska-Trochonowicz Dagmara | Nieaktualne

Do jakich kosztów zaliczyć usługę wykonania deklaracji Intrastat?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 stycznia 2011 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Do jakiego grupowania KŚT zakwalifikować maszynę do pakowania odpadów z worków?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 stycznia 2011 r., Liżewski Sławomir | Aktualne

Do jakiej grupy środków trwałych należy zakwalifikować tanki stalowe służące do przechowywania cieczy?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 stycznia 2011 r., Klimczak Katarzyna | Aktualne

Do której grupy środków trwałych należy zaliczyć pralnicowirówkę, jaką stawką amortyzować?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 stycznia 2011 r., Spychalski Bartosz | Nieaktualne

Gdzie należy prowadzić księgi i opodatkować obroty uzyskiwane z działalności w Irlandii?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 stycznia 2011 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Aktualne

Ile wynosi kwota wolna od zajęć komorniczych?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 stycznia 2011 r., Masłowski Jarosław | Nieaktualne

Jaka jest podstawa prawna ustalenia stawki wynajmu sal gimnastycznych w szkole?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 stycznia 2011 r., Piszko Agata | Nieaktualne

Jak amortyzować zakup budynków oraz gruntu, jeżeli nie jest znana wartość poszczególnych składników nieruchomości?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 stycznia 2011 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Jaką kwotę można potrącić z wynagrodzenia pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 stycznia 2011 r., Culepa Michał | Nieaktualne

Jaką stawką podatku VAT należy opodatkować dom mieszkalno-letniskowy z drewna z montażem?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 stycznia 2011 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Jaką stawką VAT należy opodatkować opłaty za prowadzenie zajęć rytmiki dla dzieci oraz aerobiku dla dorosłych?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 stycznia 2011 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Jakie są zasady ustalania podstawy wynagrodzenia przyjętego do naliczania "trzynastki"?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 stycznia 2011 r., Sender Magdalena | Nieaktualne

Jak obliczyć wymiar urlopu wypoczynkowego woźnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 stycznia 2011 r., Handzlik Marta | Nieaktualne

Jak powinno przebiegać księgowanie zobowiązania przejętego po zlikwidowanej jednostce?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 stycznia 2011 r., Ostapowicz Ewa | Aktualne

Jak rozliczyć kaucję u wpłacającego za wynajem biura?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 stycznia 2011 r., Leszczyńska-Trochonowicz Dagmara | Aktualne

Jak rozliczyć koszty zagospodarowania terenów zielonych wokół dzierżawionego budynku?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 stycznia 2011 r., Niziołek-Duda Kamila | Nieaktualne

Jak rozliczyć koszty związane z założeniem spółek zależnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 stycznia 2011 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Jak rozliczyć ryczałt samochodu osobowego - jazda lokalna (po mieście) według oświadczenia pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 stycznia 2011 r., Gos Waldemar | Nieaktualne

Jak ustalić wysokość przeciętnego zatrudnienia podawaną w deklaracji PFRON DEK-I-a?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 stycznia 2011 r., Szalak Michał | Nieaktualne

Jak zaksięgować nabycie udziałów powiązanej spółki z o.o. w celu umorzenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 stycznia 2011 r., Rodziewicz Ewa | Aktualne

W jakiej wysokości należy dokonać potrąceń z wynagrodzenia pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 stycznia 2011 r., Culepa Michał | Nieaktualne

W jakiej wysokości należy wypłacić minimalne wynagrodzenie za grudzień wypłacone w styczniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 stycznia 2011 r., Culepa Michał | Nieaktualne

W jaki sposób należy rozliczać kilometrówkę w księgach rachunkowych spółki z o.o.?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 stycznia 2011 r., Woźniak Joanna | Nieaktualne

W jaki sposób wycenić towar, na który utworzono odpis aktualizujący podczas inwentaryzacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 stycznia 2011 r., Tomczyk Edward | Nieaktualne

Jak należy zaksięgować do dochodu fakturę od firmy z Wielkiej Brytanii za licencję na oprogramowanie komputerowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 stycznia 2011 r., Liżewski Sławomir | Nieaktualne

Czy dochód miesięczny w wysokości do 40000 zł jest objęty obowiązkiem ewidencjonowania w kasie fiskalnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 stycznia 2011 r., Witczak Radosław | Nieaktualne

Czy jeśli mam fakturę na męża, który nie prowadzi działalności gospodarczej, mogę ją zaliczyć w koszty podatkowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 stycznia 2011 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne