Questions and answers

Czy stanowią koszt uzyskania przychodu koszty uroczystego otwarcia zakładu?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 stycznia 2011 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy świadczona przez podatnika usługa zalicza się do usług pośrednictwa handlowego i podlega zwolnieniu z VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 stycznia 2011 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy upomnienie należy usunąć z akt osobowych nauczyciela?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 stycznia 2011 r., Lisowski Krzysztof | Nieaktualne

Czy usługi szczepienia stanowią usługi medyczne, zwolnione z VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 stycznia 2011 r., Gawlas Daniel | Aktualne

Czy w koszty reklamy można zaliczyć wykonanie i montaż napisu (nazwa plus logo firmy) na ścianie budynku firmy?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 stycznia 2011 r., Woźniak Joanna | Nieaktualne

Czy ZUS ma prawo żądać korekty dokumentów rozliczeniowych złożonych za 1999 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 stycznia 2011 r., Kostrzewa Piotr | Aktualne

Czy związek zawodowy może żądać od dyrektora szkoły przekazywania składek na dwa konta?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 stycznia 2011 r., Lisowski Krzysztof | Nieaktualne

Czy zwrot kosztów opłat egzaminacyjnych pracowników będzie kosztem uzyskania przychodu dla spółki?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 stycznia 2011 r., Nawrot Rafał Aleksander | Nieaktualne

Do jakich kosztów rodzajowych należy zakwalifikować koszt publikacji dotyczącej SPZOZ w wydawnictwie książkowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 stycznia 2011 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Aktualne

Do jakiej grupy KŚT (symbol, stawka amortyzacyjna) należy zaliczyć urządzenie do przyspawania kołków do blach?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 stycznia 2011 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Do jakiej grupy KŚT należy zakwalifikować urządzenie do dezodoryzacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 stycznia 2011 r., Geliński Piotr | Aktualne

Do jakiej grupy KŚT zaliczyć środki trwałe związane ze stacją paliw gazowych CNG?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 stycznia 2011 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Do jakiej grupy środków trwałych należy zaliczyć i jaką stawką amortyzować studnię głębinową?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 stycznia 2011 r., Niziołek-Duda Kamila | Nieaktualne

Do jakiej wysokości można dokonać potrącenia z wynagrodzenia pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 stycznia 2011 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Do której grupy środków trwałych zaliczyć wybudowaną na terenie spółki fontannę?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 stycznia 2011 r., Niziołek-Duda Kamila | Nieaktualne

Jaka jest stawka podatku VAT od części budynku mieszkalnego przeznaczonego na atrium (ogród) oszklony?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 stycznia 2011 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Jaka stawka VAT obowiązuje w przypadku wstępu do centrum rozrywki?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 stycznia 2011 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jaka stawką należy opodatkować świadczenie usług ksero oraz sprzedaż monografii gminy?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 stycznia 2011 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Jaką stawką należy opodatkować świadczenie usługi integracyjno-promocyjnej organizowanej przez stowarzyszenie?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 stycznia 2011 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jaką stawką podatku VAT należy opodatkować usługę odbudowy stawu rybnego dla Związku Wędkarskiego?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 stycznia 2011 r., Łabno Paweł | Nieaktualne

Jaką stawką VAT należy opodatkować usługę budowy obiektu agroturystycznego?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 stycznia 2011 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jaką stawkę amortyzacyjną zastosować wobec kotłowni gazowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 stycznia 2011 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Jaką stawkę należy zastosować dla usługi organizacji szkolenia sprzedażowego dla kontrahentów spółki?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 stycznia 2011 r., Gawlas Daniel | Nieaktualne

Jaką stawkę należy zastosować do dostawy zwierząt żywych?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 stycznia 2011 r., Kłos Piotr | Nieaktualne

Jaką stawkę podatku VAT należy zastosować przy wynajmie mieszkania i przynależnego do niego budynku gospodarczego?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 stycznia 2011 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Jakich księgowań należy dokonać, aby uporządkować przedawnione zobowiązania i należności?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 stycznia 2011 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

Jakie skutki w zakresie podatku VAT wywoła dla nabywcy zakup wierzytelności?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 stycznia 2011 r., Różycki Karol | Aktualne

Jak na gruncie VAT potraktować fakturę zawierającą ogólną kwotę naliczonych wcześniej odsetek z tytułu pożyczki?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 stycznia 2011 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Jak należy dokonać podziału inwestycyjnego na wybudowanie linii energetycznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 stycznia 2011 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Aktualne

Jak należy opodatkować transakcję sprzedaży biletu na cały sezon wraz z kaucją za plastikową kartę?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 stycznia 2011 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jak należy opodatkować usługę szkoleniową?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 stycznia 2011 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Jak należy rozliczyć stratę z pozarolniczej działalności gospodarczej?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 stycznia 2011 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jak postąpić w przypadku zakupu zintegrowanego systemu informatycznego i otrzymania bezpłatnie oprogramowania na 2 moduły?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 stycznia 2011 r., Leszczyńska-Trochonowicz Dagmara | Nieaktualne

Jak prawidłowo należy zaliczyć wydatki poniesione na konserwację oświetlenia w magazynach?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 stycznia 2011 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Jak prawidłowo zakończyć działalność spółki jawnej, aby jeden z jej wspólników mógł przejąć majątek spółki?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 stycznia 2011 r., Liżewski Sławomir | Nieaktualne

Jak rozliczyć czas pracy osób pracujących w niedziele na uczelni?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 stycznia 2011 r., Rycak Magdalena | Aktualne

Jak rozliczyć podatkowo nakłady poniesione na nabycie udziałów w spółce, która prawdopodobnie zostanie zlikwidowana?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 stycznia 2011 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Jak rozliczyć urlop dyrektora w szkole i w nowym miejscu pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 stycznia 2011 r., Sender Magdalena | Nieaktualne

Jak rozliczyć w czasie koszty wdrożenia oprogramowania i udzielenia na nie licencji?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 stycznia 2011 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jak stawką opodatkowane są usługi ogrodnicze, porządkowe, aranżacji ogrodów?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 stycznia 2011 r., Gawlas Daniel | Nieaktualne

Jak zaewidencjonować wystawioną przez nas fakturę dokumentującą udzielenie pożyczki?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 stycznia 2011 r., Pawliszyn Piotr | Nieaktualne

Kiedy podatnik powinien rozpocząć korektę w czasie na podstawie art. 91 ust. 2 ustawy o VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 stycznia 2011 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Kogo powinno się umieszczać na dokumencie KP jako wpłacającego?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 stycznia 2011 r., Michalska Iwona | Aktualne

W jakich pozycjach CIT spółka powinna wykazać zmianę rezerwy w 2009 i 2010 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 stycznia 2011 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

W jaki sposób możemy rozliczyć nieuznaną reklamację, czy możemy wystawić notę obciążeniową na koszty transportu towaru reklamowanego?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 stycznia 2011 r., Leszczyńska-Trochonowicz Dagmara | Nieaktualne

W jaki sposób opodatkować sprzedaż ryb z własnej hodowli?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 stycznia 2011 r., Kłos Piotr | Nieaktualne

W jaki sposób powinna się rozliczyć osoba fizyczna udzielająca oprocentowanej pożyczki Spółce LLC w USA?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 stycznia 2011 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

W jaki sposób rozróżnić co jest wpłatą zaliczki, a co płatnością z góry?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 stycznia 2011 r., Kowalski Artur | Aktualne

Czy cala kwota składki ubezpieczeniowej jest kosztem uzyskania przychodu, czy tylko do wysokości 20.000 euro?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 stycznia 2011 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Czy cała linia produkcyjna może być zakwalifikowana jako środek trwały?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 stycznia 2011 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Aktualne

Czy czynsz dzierżawny za obwód łowiecki powinien być opodatkowany stawką VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 stycznia 2011 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Czy dozwolone jest wprowadzenie wynagrodzenia przestojowego tylko dla określonej grupy pracowników?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 stycznia 2011 r., Szalak Michał | Aktualne

Czy dyrektor szkoły podlega przepisom ustawy o pracownikach samorządowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 stycznia 2011 r., Piszko Agata | Nieaktualne