Questions and answers

Czy VAT od faktury na eksport jest kosztem podatkowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 stycznia 2011 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Czy w PKPiR należy zaksięgować różnice remanentowe ujawnione na koniec roku?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 stycznia 2011 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy wydatki na udzielanie konsultacji dotyczących infrastruktury szpitala mogą stanowić koszt uzyskania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 stycznia 2011 r., Geliński Piotr | Nieaktualne

Czy wymianę instalacji CO należy uznać jako remont czy ulepszenie środka trwałego?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 stycznia 2011 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe nauczyciela może być rozliczone w ramach pracy twórczej?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 stycznia 2011 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy w związku z likwidacją gospodarstwa pomocniczego, trzeba dokonać korekty podatku odliczonego?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 stycznia 2011 r., Zaniewicz Edyta | Aktualne

Do jakiej grupy KŚT należy zaliczyć maszynę do workowania węgla i kory z drewna?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 stycznia 2011 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Do jakiej grupy KŚT zakwalifikować i jaką stawkę amortyzacji przyjąć dla nagrzewnicy indukcyjnej oraz zgrzewarki?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 stycznia 2011 r., Geliński Piotr | Nieaktualne

Do jakiej grupy KŚT zakwalifikować wiertnicę diamentową?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 stycznia 2011 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Do jakiej grupy środków trwałych zaliczyć i jaką stawką amortyzować osuszacz ziębniczy oraz osuszacz do ścian?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 stycznia 2011 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Ile urlopu przysługuje pracownikowi zatrudnionemu równolegle u dwóch pracodawców?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 stycznia 2011 r., Szymański Kamil | Aktualne

Jaką kwotę można potrącić z wynagrodzenia pracownika, który wyrządził szkodę w mieniu pracodawcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 stycznia 2011 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Jaką kwotę należy wyłączyć z opodatkowania, przyznając w grudniu świadczenie pieniężne?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 stycznia 2011 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Jaką stawką VAT opodatkować sprzedaż towaru dokonaną na rzecz kontrahenta mającego siedzibę na Kajmanach?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 stycznia 2011 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Jaką stawką VAT opodatkowane są żywe brojlery?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 stycznia 2011 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Jaką stawkę VAT należy zastosować wystawiając w styczniu fakturę za czynsz za grudzień?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 stycznia 2011 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jaką stawkę zastosować do sprzedaży wód niegazowanych oraz naturalnego soku z brzozy z dodatkami i bez dodatków?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 stycznia 2011 r., Siennicki Tomasz | Nieaktualne

Jakie konsekwencje może wyciągnąć dyrektor, jeśli nauczyciel nie stawi się do pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 stycznia 2011 r., Pater Łukasz | Nieaktualne

Jakie podatki należy zapłacić z tytułu zakupu udziałów w spółce z o.o.?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 stycznia 2011 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jakie stawki powinien zastosować podatnik do budowy w 2011 r. budynku o powierzchni 3000 m2?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 stycznia 2011 r., Łabno Paweł | Nieaktualne

Jakie wydatki można objąć ulgą na nowe technologie?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 stycznia 2011 r., Zaniewicz Edyta | Nieaktualne

Jaki PIT należy wypełnić dla osoby fizycznej pracującej w Wielkiej Brytanii - PIT roczny?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 stycznia 2011 r., Liżewski Sławomir | Nieaktualne

Jak należy zaewidencjonować opłaty i prowizje od otrzymanego kredytu?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 stycznia 2011 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Aktualne

Jak powinno wyglądać księgowanie kompensaty należności i zobowiązań pomiędzy gminą i izbą rolniczą?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 stycznia 2011 r., Skrzypska Dorota | Aktualne

Jak rozliczyć różnice kursowe na pełnej księgowości dotyczące rozliczenia podatku VAT w walucie USD?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 stycznia 2011 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Aktualne

Jak rozliczyć udzielenie licencji spółce-matce na wydanie na rynku niemieckim wzornika kolorów?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 stycznia 2011 r., Kowalski Artur | Aktualne

Jak wypłacić nauczycielowi wynagrodzenie za dodatkowe godziny?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 stycznia 2011 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Jak zaksięgować fakturę, jeżeli został zawarta umowa z firmą na stoisko na targach pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 stycznia 2011 r., Michalska Iwona | Nieaktualne

Jak zaksięgować komornicze umorzenie należności wydane w związku z bezskuteczną egzekucją?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 stycznia 2011 r., Leszczyńska-Trochonowicz Dagmara | Nieaktualne

Jak zaksięgować wykonanie badań ochronnych sprzętu dielektrycznego i pomieszczenia w kotłowni?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 stycznia 2011 r., Skrzypska Dorota | Aktualne

Jak zakwalifikować zakup systemu kontroli dostępu do pomieszczeń siedziby firmy?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 stycznia 2011 r., Klimczak Katarzyna | Nieaktualne

Jak zrekompensować pracownikowi pracę w dniu wolnym od pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 stycznia 2011 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Kiedy podatnik ma obowiązek zainstalowania kasy rejestrującej?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 stycznia 2011 r., Styczyński Rafał | Nieaktualne

Według jakiego kursu należy przeliczyć rozliczenia międzyokresowe bierne?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 stycznia 2011 r., Woźniak Joanna | Nieaktualne

W jakiej wysokości powinien być przyjęty do amortyzacji środek trwały oddany do użytku?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 stycznia 2011 r., Michalska Iwona | Nieaktualne

W jaki sposób amortyzować system urządzeń do przetwarzania i archiwizacji danych geodezyjno-kartograficznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 stycznia 2011 r., Liżewski Sławomir | Nieaktualne

W jaki sposób rozwiązać aktywa oraz rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 stycznia 2011 r., Gos Waldemar | Aktualne

W której pozycji pasywów bilansu powinno się wykazać część niewykorzystanego zysku netto?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 stycznia 2011 r., Gawron Jacek | Aktualne

Czy dopuszczalne jest obniżenie wynagrodzenia pracownika przebywającego na bezpłatnym urlopie?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 stycznia 2011 r., Szalak Michał | Aktualne

Czy główna księgowa może ponownie zostać zatrudniona w celu wdrożenia nowej głównej księgowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 stycznia 2011 r., Lisowski Krzysztof | Nieaktualne

Czy instalacja kanalizacyjna stanowi środek trwały?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 stycznia 2011 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy instruktor ćwiczeń jogi, może być opodatkowany zryczałtowanym podatkiem stawką 8,5%?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 stycznia 2011 r., Nawrot Rafał Aleksander | Nieaktualne

Czy jednostka może zakwalifikować w księgach umowy leasingowe według przepisów podatkowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 stycznia 2011 r., Gos Waldemar | Nieaktualne

Czy maszt pomiarowy może stanowić środek trwały?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 stycznia 2011 r., Wowra Jarosław | Nieaktualne

Czy można odliczyć w zeznaniu PIT-28 nadwyżkę składki zdrowotnej nieodliczonej przez współmałżonka?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 stycznia 2011 r., Michalska Iwona | Nieaktualne

Czy można rozliczyć 50% straty ze swojego udziału w działalności spółki jawnej z 2008 r. w PIT-28 za rok 2010?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 stycznia 2011 r., Nawrot Rafał Aleksander | Nieaktualne

Czy na fundusz remontowy księgujemy kwotę uzyskaną ze sprzedaży pomniejszoną o podatek dochodowy od osób prawnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 stycznia 2011 r., Pośpieszyńska Helena | Nieaktualne

Czy należy ozusować nagrodę roczną wypłaconą pracownicy przebywającej na urlopie macierzyńskim?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 stycznia 2011 r., Kostrzewa Piotr | Nieaktualne

Czy podatnik może refakturować usługi medyczne z zastosowaniem zwolnienia?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 stycznia 2011 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy podatnik musi naliczać od przychodów z najmu podatek VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 stycznia 2011 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Czy podatnik powinien wystawić na usługę szkoleniową fakturę ze stawką "ZW"?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 stycznia 2011 r., Gawlas Daniel | Nieaktualne

Czy podatnik prawidłowo stosuje stawki VAT do sprzedaży towarów do krajów UE i poza terytorium Wspólnoty?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 stycznia 2011 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy przy sprzedaży lawety podatnik będzie musiał naliczyć VAT, czy może potraktować tę sprzedaż jako zwolnioną?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 stycznia 2011 r., Siennicki Tomasz | Nieaktualne