Questions and answers

Czy w tej sytuacji mamy obowiązek składanie CIT-D, jeśli nie odliczamy przekazanych darowizn?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 stycznia 2011 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy wypłaty dodatków specjalnych należy przyjąć do podstawy naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego??

odpowiedź na pytanie udzielona 7 stycznia 2011 r., Gaździk Elżbieta | Aktualne

Czy w związku z kwotą nadpłaconego podatku pracownika, Spółka powinna skorygować listy płac?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 stycznia 2011 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Do jakiej grupy środków trwałych zaliczyć wykrywacz metalu o wartości 30.000 zł?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 stycznia 2011 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Ile wynosi składka na ubezpieczenie zdrowotne do odliczenia od podatku?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 stycznia 2011 r., Liżewski Sławomir | Nieaktualne

Ile wynosi termin rozpoczęcia budowy inwestycji, dla której wydano decyzję o pozwoleniu na budowę?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 stycznia 2011 r., Dorska Dorota | Aktualne

Jak prawidłowo wypełnić informację podatkową PIT-11?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 stycznia 2011 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jak zaksięgować niezapłaconą kwotę z faktury, która została zakwestionowana?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 stycznia 2011 r., Skrzypska Dorota | Aktualne

Jak zaksięgować zwrot VAT-u powiązanego z otrzymaną dotacją do środka trwałego?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 stycznia 2011 r., Mikulska Dorota | Aktualne

Jak zakwalifikować wydatki na wywóz gruzu z remontowanych pomieszczeń?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 stycznia 2011 r., Brzeziński Artur | Nieaktualne

Kiedy należy rozwiązać z pracownicą umowę o pracę?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 stycznia 2011 r., Pater Łukasz | Nieaktualne

Po ilu dniach od zatrudnienia, pracownik obsługi może wykorzystać urlop wypoczynkowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 stycznia 2011 r., Handzlik Marta | Nieaktualne

Po jakiej cenie można przenieść własność samochodu po zakończeniu umowy leasingu?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 stycznia 2011 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

W jaki sposób obliczyć wartość hipotetyczną środka trwałego?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 stycznia 2011 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Aktualne

W jaki sposób opodatkować wynagrodzenie otrzymane za prowadzenie spraw spółki?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 stycznia 2011 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

W jaki sposób prawidłowo zaksięgować faktury, jeśli jednostka ma prawo do częściowego odliczenia VAT zgodnie z ustaloną proporcją?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 stycznia 2011 r., Leszczyńska-Trochonowicz Dagmara | Aktualne

Z jaką częstotliwością należy przeprowadzać badanie skuteczności zerowania urządzeń?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 stycznia 2011 r., Kościukiewicz Kazimierz | Aktualne

Czy amortyzacja środków trwałych oddanych w najem będzie dla spółki kosztem podatkowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 stycznia 2011 r., Czyż Sławomir | Nieaktualne

Czy jednostka może stosować tzw. inwentaryzację ciągłą?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 stycznia 2011 r., Gos Waldemar | Aktualne

Czy koszt poniesiony w związku z wydaniem wizy dla pracownika jest dla firmy kosztem uzyskania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 stycznia 2011 r., Leszczyńska-Trochonowicz Dagmara | Nieaktualne

Czy należy zapłacić podatek od nieruchomości od kontenera?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 stycznia 2011 r., Leszczyńska-Trochonowicz Dagmara | Nieaktualne

Czy poniesione dłużnika koszty egzekucji stanowią koszt uzyskania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 stycznia 2011 r., Brzeziński Artur | Aktualne

Czy prowizja i odsetki od udzielonego kredytu podwyższają wartość budowanych na sprzedaż mieszkań?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 stycznia 2011 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy wydatek poniesiony w związku z członkowstwem w grupie można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 stycznia 2011 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy wypłacone kwoty świadczeń pieniężnych (świątecznych) podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym osób fizycznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 stycznia 2011 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Gdzie i w jakiej wysokości należy odprowadzić podatek dochodowy od osób fizycznych w przypadku założenia filii na Słowacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 stycznia 2011 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

Jaką stawką VAT będzie w 2011 r. opodatkowana dostawa piernika?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 stycznia 2011 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Jaką stawką VAT należy opodatkować usługi dotyczące przygotowania zwłok do pogrzebu?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 stycznia 2011 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Jakie warunki podatnik musi spełnić aby móc skorzystać z ulgi na złe długi?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 stycznia 2011 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Jak rozliczyć na gruncie VAT usługę transportu towaru zakupionego w ramach WDT?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 stycznia 2011 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jak w budżecie gminy należy ująć nagrodę dla nauczyciela przyznaną przez kuratora oświaty?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 stycznia 2011 r., Rypińska Magdalena | Aktualne

Jak zaksięgować wydatki poniesione w związku z budową kanalizacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 stycznia 2011 r., Ostapowicz Ewa | Nieaktualne

Na jakich kontach zaewidencjonować "opracowanie strony internetowej" dla urzędu gminy?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 stycznia 2011 r., Skrzypska Dorota | Nieaktualne

W jaki sposób należy interpretować art. 15 ust. 2 i 2a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 stycznia 2011 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy możliwe jest przeniesienie dyrektora na stanowisko sekretarza w urzędzie gminy?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 stycznia 2011 r., Piszko Agata | Nieaktualne

Czy można odstąpić od umowy z powodu braku płatności ze strony zamawiającego?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 stycznia 2011 r., Andała-Sępkowska Justyna | Nieaktualne

Czy należy zwiększyć wartość budynku o wartość zamontowanych bram?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 stycznia 2011 r., Spychalski Bartosz | Aktualne

Czy niepełnoletni wspólnik spółki cywilnej jest liczony do stanu zatrudnionych przy opodatkowaniu kartą podatkową?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 stycznia 2011 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Czy noty korygujące mogą być wystawiane przez pełnomocnika?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 stycznia 2011 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Czy od dodatków socjalnych należy odprowadzić składki na ubezpieczenia społeczne?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 stycznia 2011 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Czy od samochodu Citroen Berlingo można odliczać VAT od paliwa w roku 2009 i 2010 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 stycznia 2011 r., Pajor Łukasz | Nieaktualne

Czy płatnik może kwotę nadpłaty składek na ubezpieczenie społeczne zaliczyć na poczet przyszłych należności?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 stycznia 2011 r., Kostrzewa Magdalena | Aktualne

Czy powyższa opłata powinna być obłożona podatkiem VAT czy nie?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 stycznia 2011 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy pożar budynku można zakwalifikować jako działanie żywiołu?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 stycznia 2011 r., Czajka-Marchlewicz Bogna | Aktualne

Czy prowadzenie działalności polegającej na organizowaniu turnusów rehabilitacyjnych podlega zwolnieniu z VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 stycznia 2011 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy przychód ze sprzedaży maszyn po likwidacji działalności gospodarczej będzie przychodem z tej działalności?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 stycznia 2011 r., Nawrot Rafał Aleksander | Nieaktualne

Czy sprzedaż samochodu wycofanego z ewidencji firmy w przyszłości rodzi przychód z działalności gospodarczej?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 stycznia 2011 r., Michalska Iwona | Nieaktualne

Czy stanowi koszt uzyskania przychodu opłata za szkołę dziecka pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 stycznia 2011 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy stanowi wartość niematerialną i prawną zakup prawa do używania programu komputerowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 stycznia 2011 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne